Logga in

Ola billgren (1940-2001) – ”triangel III”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 572 Ola Billgren (1940‑2001). ”Triangel III”. Signerad och daterad Ola Billgren -92 a tergo. Olja på duk, 118 x 142 cm.

UTROP

400.000 – 500.000 SEK€ 38.000 – 47.000

PROVENIENS

Ur en prominent svensk privatsamling.

LITTERATUR

Douglas Feuk och Anne Ring Petersen, Ola Billgren – Måleri/Paintings, 2000, avbildad s. 270.


Fokus

Ola Billgrens “Triangel III”

Ola Billgren får sitt genombrott under 1960-talet som representant för den svenska nyrealismen, ett avbildande måleri som närmast kan liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang. Tillämpandet av kamerans urvalsprincip är tydlig, och i likhet med sin idol, den franske författaren Alain Robbet-Grillet, ville Billgren göra upp med den romantiska konstnärsrollen och propagera för ett osentimentalt, objektivt seende. Dessa uttryck bearbetar han in på 70-talet då människan får en allt mer central roll i måleriet. Till synes uttryckslösa modeller samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer. Pendeln mellan subjektivitet och objektivitet är ständigt gungande, och hans måleri är som brottstycken ur större sammanhang i tid och rum. 70-tal övergår i 80-tal och Billgren bryter så småningom med realismen till förmån för den måleriskt svärmade ingång i konsten som han skulle komma att kalla för “romantiska landskap”. En brytpunkt som enligt honom själv föregicks av en konstnärlig kris. Dessa fragmentariska, abstraherade färgsymfonier dominerar 80-talet ut.

Under 90-talet får Billgrens måleri åter en figurativ utgångspunkt, om än med en mer målerisk hand. När han målar sina tre “Triangel”-kompositioner 1991-92 skulle det ännu dröja några år innan han visar sina intensiva och närmast måttlösa “Studier i rött” på Moderna Dansteatern i Stockholm 1995. Till skillnad från många av dessa kompositioner som skulle dominera Billgrens konstnärskap under 90-talets andra hälft, är figurationen i “Triangel III” ännu framträdande, sprungen ur en tid då Billgren ofta försökte fånga dynamiken i stadslandskapet, men också intimiteten hos dess invånare. I “Triangel III” verkar motiven närmast utsuddade, eller kanske ännu inte helt framkallade. Lika tillrättalagt som det känns slumpartat återgår Billgren här till ögonblicket. I skuggorna framträder mänskliga gestalter, i förgrunden nonchalant poserande. Över axeln framträder en hålögd, diffus ansiktsform som i sin tur tycks sprungen från den nakna gestalten till höger i bild.

Att Billgren snart skulle tillämpa en palett nästan helt begränsad till ett antal kadmiumröda valörer känns i stunden som en naturlig utveckling, då det trots allt är färgen, och inte figurationen, som i “Triangel III” framträder tydligast och starkast. Spridda penseldrag av den accentuerade röda färgen, med sitt värmande och intima – men också sårbara uttrycksvärde, är en effekt som vi kan se Billgren tillämpa redan i porträttet “Fröken i April” från 1966, och som vidareutvecklades långt senare, noterbart i “Procession” från 1987 och “Sevillamorgon” från 1989. I “Triangel III” sprids denna mångstämmiga färg över duken som ett överdimensionerat penseldrag. Motsägelsefull som den är skänker den lika tilldragande som aggressiva röda färgen målningen värme och intimitet, samtidigt som den förstärker de mänskliga gestalternas sårbarhet.

Ola Billgren finns idag representerad vid ett flertal museer både i Sverige och utomlands. Ett av hans monumentalverk, “Paris” från 1973 återfinns i samlingarna vid Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou i Paris och hans verk visas även på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lübeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæck.


Tillbaka till katalogen

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Mer information