Logga in

Ola Billgren (1940‑2001)

Självporträtt


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 19-20 maj 2021


Nr. 521 Ola Billgren (1940‑2001). Självporträtt. Signerad och daterad Ola Billgren -76 a tergo. Olja på duk, 62 x 63 cm.

UTROP

1.500.000 – 2.000.000 SEK
€ 148.000 – 198.000

PROVENIENS

Förvärvad av nuvarande ägare direkt av konstnären i slutet av 1970-talet.

LITTERATUR

Douglas Feuk och Anne Ring Petersen, Ola Billgren – Måleri/Paintings, 2000, avbildad s. 134.


Fokus

Konstnärens mästerliga självporträtt från 1976

Vi möter honom själv, med en stillsam alltjämt intensiv blick. Solen lyser in och skapar en spegling i fönstret där den blå gardinen förstrött är tillbakadragen, vilandes på fönsterkarmen. Den realistiska penselföringen och föremålens taktila kvalitéer skapar en intim och synnerligen skarp ögonblicksbild. Utanför växer det höga skånska gräs som liksom en mur sveper om huset. Självporträttet är utfört 1976, under en tid då masskultur, fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse, vilket också gjorde ett märkbart avtryck på Billgren, som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande, och under 1970-talet har människan, i dess vardagliga omgivning, tagit en allt mer central roll i hans måleri. Till synes uttryckslösa modeller, i det här fallet han själv, samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer. Blickens rent optiska registrerande är satt i högsätet och det fotografiska elementet blir som ett filter mellan målare och modell, till och med när modellen är han själv.

Som en av Skandinaviens mest betydande konstnärer i sin generation får Billgren sitt genombrott på 1960-talet med ett avbildande, urbant och nyrealistiskt måleri. Dessa tidiga ögonblicksbilder var baserade på kamerans urvalsprincip. Foto och film från tiden gjorde ett lika stort, om inte större, intryck på Billgren än något annat samtida måleri. Med sin fotorealism rönte han stor nationell uppmärksamhet och kom att representera Sverige på en rad utställningar, däribland Ungdomsbiennalen i Paris 1967 och 1971 och Biennalen i Venedig 1976.

Ola Billgrens 1970-tal kan vid första åsyn tyckas något eklektiskt, med en slags postmodern hållning till stilarnas utbytbarhet. Vill man då hitta den röda tråden kan det vara gynnsamt att se Billgrens konst mot hans teoretiska medvetenhet, liksom betänka årtiondets allmänintresse för socialrealistiska vardagsskildringar. Få svenska konstnärer har haft ett lika teoretiskt förhållande till konsten, som inom svensk tradition innebar ett tydligt brott mot den tidigare förhärskande fokuseringen vid känslomässigt självuttryck. Måhända utgör just denna teoretiska medvetenhet Billgrens främsta insats för svensk konst, och med vilken han på många vis lyckades gestalta såväl sin samtid som tidsandan i vilken han verkade. Självporträttet från 1976 är en gripande exkursion i samspelet mellan en människa och hennes miljö. Ett briljerande porträtt av en av vår samtids mest fascinerande konstnärer.

Ola Billgren finns idag representerad vid ett flertal museer både i Sverige och utomlands. Ett av hans monumentalverk “Paris” från 1973 återfinns i samlingarna vid Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou i Paris och hans verk visas även på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lübeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæck.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information