Logga in

Ola Billgren (1940‑2001)

”Målning”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 19-20 maj 2021


Nr. 522 Ola Billgren (1940‑2001). ”Målning”. Signerad och daterad Ola Billgren 67. Olja på duk, 38,5 x 39 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 30.000 – 40.000

PROVENIENS

Varbergs konstgalleri, Varberg.
Galerie Belle, Västerås.

UTSTÄLLD

Galerie Belle, Västerås, utställning nr. 15.
Rooseum – Center for Contemporary Art, Malmö, ”Ola Billgren – En retrospektiv”, 14 maj-4 augusti 1991.

LITTERATUR

Rooseum, Malmö och Moderna Museet, Stockholm, Ola Billgren – En Retrospektiv/A Retrospective, Vol. 1, utställningskatalog, avbildad s. 41.


Fokus

“Målning” – Ola Billgren i balansen mellan måleri och fotografi

Som representant för den så kallade svenska nyrealismen fick Ola Billgren sitt stora genombrott i mitten av 1960-talet. Detta avbildande måleri som Billgren uppvisade kan närmast liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang eller rentav privata fotoalbum, lika tillrättalagda som de känns slumpartade. Orsakerna till denna återgång till den avbildande konsten förefaller noga uträknade. En ambition att skapa en världsbild fri från illusioner genom att avmytifiera måleriet. I en samling anteckningar från 1963 publicerade i samband med den retrospektiva utställning kring Billgrens konst som presenterades på Rooseum i Malmö 1991 beskriver han själv dessa bidragande faktorer som “nya upplevelser av det föremålsliga, tröttheten inför det abstrakta liksom behovet av en frigörelse från det naturlyriska, det litterära, det metaforiska” och framför allt “tron på möjligheten att genom måleriet kunna skapa en ny verklighetssyn.”

Billgren betonar friheten i det oförutsedda då verkligheten betraktas ur en ny synvinkel. Tidens masskultur, där fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse gjorde ett märkbart avtryck på Billgren, som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande som skulle bygga på andrahandsintryck från bilder, en indirekt form av verklighetsskildring.

Auktionens “Målning” är som en liten berättelse i vilken pojken spelar huvudrollen. Han står i ett rum som delvis återges i spegeln i den vänstra delen av målningen. Där kan vi se en naken kvinna som drar något över huvudet. Klär hon på sig? Kan det vara den unge pojkens mor? På väggen hänger en stor mörk målning föreställande en man; det är nästan en religiös stämning som vilar över den här avbildningen  i målningen. Är det en Kristus- eller fadersgestalt? Strax ovanför hänger en ljus bild av ett litet barn. Är det kanske pojken som liten? Ytterligare en målning finns i rummet, vid pianot, dold under ett skynke. Färgskalan och det lilla vi kan se av inredningen i rummet tyder nästan på att vi befinner oss i det förra sekelskiftet – samtidigt som det kan vara nuet. Pojken, som är central i målningen, tycks vänta på något. Runt honom finns en slags historieskrivning och det är som om han i sin stillhet där han står är på väg in i något nytt.

I “Målning” är tillämpandet av kamerans urvalsprincip tydlig. Kompositionen tycks slumpartad och motivbeskärningen är för Billgren karaktäristiskt abrupt. Likt många av Billgrens kompositioner från tiden är de avbildade personerna objektivt avbildade, perifert placerade, ofta skymda och bortvända. Ett grepp som förtätar känslor av avstånd och frånvaro, men ofta lämnas betraktaren med en kvarvarande sinnlig närvaro. De avporträtterade i Billgrens målningar ger oss verktyg nog för att kunna pussla ihop ett sammanhang, men de representerar sällan, om någonsin. När dessa fotografiska utsnitt lämnar oss utan historia likt ett brottstycke av ett större sammanhang i tid och rum, förmår vi oss kanske att stanna upp vid själva upplevelsen av det rena seendet.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information