Logga in

Ola Billgren – Måleri


Klubbades för 1.500.000 kr vid Uppsala Auktionskammare Internationella Kvalitetsauktion 6-9 december 2016.


1308. Ola Billgren (1940‑2001). ”Måleri”. Olja på duk, 110 x 124 cm.


Ola Billgrens avbildande måleri under 1960- och 70-talen kan närmast liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang eller rentav privata fotoalbum. Lika tillrättalagda som de känns slumpartade vittnar dessa vardagsskildringar om en socialrealism där realismen tillåts stanna vid en idé om verkligheten. Det motsatsförhållande som idéinnehåll och teknik gärna ställs i, mellan det teoretiska och det praktiska, lyser starkt med sin frånvaro. Idén i Billgrens målningar, som för honom är bildens innehåll, samverkar intimt och simultant med tekniken. I 60-talsmålningarna placerades ofta mänskliga figurer i bildens periferi. I auktionens “Måleri”, en kvällsbild i Malmö 1973, har människan tagits från periferin in till mittpunkten. Vid bordet sitter konstnärens hustru, försjunken i sitt måleri med attiraljerna varsamt placerade över bordet.  På väggen hänger urklipp och skisser. Ateljé och bostad har blivit ett för konstnärsparet på Sturegatan. I väggspegeln reflekteras fönsterbrädet som även det tycks ha blivit ett avlastningsbord för konstnärsmaterial. Scenen förefaller stum och närmast kontaktlöst bevittnad, men i sin förtätade och intima komposition lämnas betraktaren oundvikligt berörd. Den diskreta färgsättningen får ett effektfullt avbrott i den iögonfallande röda koftan, varmt accentuerad av belysningen från ovan som understryker den påtagliga närhet till sinnevärlden som tycks försätta tingen och själen i symbios.

Orsakerna till Ola Billgrens återgång till den avbildande konsten förefaller noga uträknade. I en samling anteckningar från 1963 publicerade i samband med den retrospektiva utställning kring Billgrens konst som presenterades på Rooseum i Malmö 1991 beskriver han själv dessa bidragande faktorer som “nya upplevelser av det föremålsliga, tröttheten inför det abstrakta liksom behovet av en frigörelse från det naturlyriska, det litterära, det metaforiska” och framför allt “tron på möjligheten att genom måleriet kunna skapa en ny verklighetssyn.” Billgren betonar friheten i det oförutsedda då verkligheten betraktas ur en ny synvinkel.

Tidens masskultur, där fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse gjorde ett märkbart avtryck på Billgren, som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande, och under 70-talet har människan, i dess vardagliga omgivning, tagit en allt mer central roll i hans måleri. Till synes uttryckslösa modeller samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer. Trots att de avporträtterade i hans målningar ger oss verktyg nog för att kunna pussla ihop ett sammanhang så representerar de sällan, om någonsin. När dessa närmast fotografiska utsnitt lämnar oss utan historia förmår vi oss att stanna upp vid själva upplevelsen av det rena seendet.

“Måleri” är en av Ola Billgrens mest intressanta och intima bilder. De varma känslor som konstnären hyser för sin hustru speglas tydligt i denna tolkning och ger betraktaren en inblick i parets nära relation och Billgrens unika konstnärskap.


Tillbaka till katalogen »

Mer information