Logga in

Ola Billgren (1940‑2001)

”Återlösning”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 8 – 10 november 2023


Nr 759 Ola Billgren (1940‑2001). ”Återlösning”. Signerad och daterad Ola Billgren 63. Olja på duk, 52 x 76,5 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 26.000 – 35.000

PROVENIENS

Förvärvad direkt från konstnären av nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Rooseum – Center for Contemporary Art, Malmö, ”Ola Billgren – En retrospektiv”, 14 maj-4 augusti 1991.

LITTERATUR

Rooseum, Malmö och Moderna Museet, Stockholm, Ola Billgren – En Retrospektiv/A Retrospective, Vol. 1, utställningskatalog, 1991, avbildad.
Douglas Feuk och Anne Ring Petersen, Ola Billgren – Måleri/Paintings, 2000, avbildad s. 77.


Som representant för den så kallade svenska nyrealismen fick Ola Billgren sitt stora genombrott under 1960-talet. Detta avbildande måleri som Billgren uppvisade kan närmast liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang eller rentav privata fotoalbum, lika tillrättalagda som de känns slumpartade. Orsakerna till denna återgång till den avbildande konsten förefaller noga uträknade, en ambition att skapa en världsbild fri från illusioner genom att avmystifiera måleriet. I en samling anteckningar från 1963 publicerade i samband med den retrospektiva utställning kring Billgrens konst som presenterades på Rooseum i Malmö 1991, där auktionens målning ”Återlösning” visades, beskriver han själv dessa bidragande faktorer som “nya upplevelser av det föremålsliga, tröttheten inför det abstrakta liksom behovet av en frigörelse från det naturlyriska, det litterära, det metaforiska” och framför allt “tron på möjligheten att genom måleriet kunna skapa en ny verklighetssyn.” Billgren betonar friheten i det oförutsedda då verkligheten betraktas ur en ny synvinkel. Tidens masskultur, där fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse gjorde ett märkbart avtryck på Billgren som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande som skulle bygga på andrahandsintryck från bilder, en indirekt form av verklighetsskildring.

”Återlösning” målade Billgren just 1963, en tid som markerar hans intåg mot en alltmer fotorealistisk stil. Färgskalan och det lilla vi kan se av rummet tyder nästan på att vi befinner oss i det förra sekelskiftet – samtidigt som det kan vara nuet. Den mörkblå nyansen som Billgren har använt skiftar nästan i svart och illusionen blir ytterligare förstärkt mot det lysande vita. Betraktaren ser in i vad som ser ut att vara upplysta fönster från mörket utanför, där två figurer kan skönjas. Vad de gör är däremot i det dolda. Har de just slagit sig ner mitt emot varandra vid ett bord, eller är de på väg därifrån och bort från fönstret? I ”Återlösning” är tillämpandet av kamerans urvalsprincip tydlig. Kompositionen tycks slumpartad och motivbeskärningen är för Billgren karaktäristiskt abrupt. Likt många av Billgrens kompositioner från tiden är de avbildade personerna objektivt avbildade, perifert placerade, ofta skymda och bortvända. Ett grepp som förtätar känslor av avstånd och frånvaro, men ofta lämnas betraktaren med en kvarvarande sinnlig närvaro. De avporträtterade i Billgrens målningar ger oss verktyg nog för att kunna pussla ihop ett sammanhang, men de representerar sällan, om någonsin. När dessa fotografiska utsnitt lämnar oss utan historia likt ett brottstycke av ett större sammanhang i tid och rum, förmår vi oss kanske att stanna upp vid själva upplevelsen av det rena seendet.

Ola Billgren finns idag representerad vid ett flertal museer både i Sverige och utomlands. Ett av hans monumentalverk “Paris” från 1973 återfinns i samlingarna vid Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou i Paris och hans verk visas även på Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lübeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæck.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information