Logga in

Akseli Gallen-Kallela

Ödekärr bortom nordanvind


1104. Akseli Gallen-Kallela (Finland 1865‑1931). A wild marshland beyond the north wind / Ödekärr bortom nordanvind.
Signed Gallen-Kallela. Oil on canvas, 67 x 77 cm.


”Den som lever och arbetar mycket ute i naturen, uppnår med tiden ett så personligt förhållande till sin omgivning, att han nästan kan ertappa sig med att tala till skogens träd – på samma sätt som man ofta hör barn tala till ängens blommor. Vår folkdiktning vittnar också om, att en djup inlevelse i naturen varit ett särdrag för oss finnar. Vi torde äga en särskild fallenhet för att personifiera naturen, vilket ju mycket starkt framträder ännu i vår nyare konstlyrik och novellistik”. (Akseli Gallen-Kallela ur Boken om Gallen-Kallela, 1932, s. 81).

Akseli Gallen-Kallela förknippas av många som den konstnär som fångat det urtypiskt finska. Kanske särskilt genom hans många motiv till Kalevala-eposet, där han uttrycker en nationell anda genom en kombination av realism och symbolism. Som den nationalromantiker han var sökte han sig tillbaka till sitt finska ursprung och som en del i detta bytte han ut sitt namn Axel Gallén till det mer finskklingande Akseli Gallen-Kallela år 1907.

Efter studier i Paris där han bland annat mött Jules Bastien-Lepage bilder, mästaren inom det naturalistiska friluftsmåleriet, återvände han till sitt hemland med längtan efter finska motiv. Med intryck från internationella strömningar rörde han sig från tiden kring sekelskiftet och framåt mot allt mer stiliserade former. Finländarna har traditionellt levt nära naturen. I de tusen sjöarnas land har naturen blivit som en vän till människan som bor i den. Vidsträckta skogar och ljusa sommarnätter, typiska kännetecken för den nordiska naturen, uppfattade man ute i Europa som både exotiskt och mystiskt. Intresset för den nordiska landskapskonsten ökade med konstnärer som Edvard Munch och Akseli Gallen-Kallela.

I auktionens karaktärsfulla landskap spelar naturen huvudrollen. Med utsikt över en stor myr anas de blånande bergen i fjärran. Närmast syns några åldrade stormvridna tallar. I detta urnationella motiv i en stark kolorit blir det tydligt hur konsten kan verka som ett medel för att ge uttryck åt själsinnehåll.

”Däruppe i Norden[…] fick jag då skåda de syner, som jag hade längtat efter ända sedan min barndom. Där träffade jag på de livsformer, vilka verkligen passade min natur. Där fanns ännu väglös ödemark, där inramade horisonten ännu en orörd vildmark som levde sitt eget liv. Där tjusade himlens genomskinlighet och skogens berusande mystik min själ med nyfödd trollmakt”. (Akseli Gallen-Kallela ur Boken om Gallen-Kallela, 1932, s. 88).

Redan i Spillkråkan, från 1893, gestaltar han ett nytt nationalromantiskt ideallandskap, där både det syntetistiskt dekorativa och japanismen spelar en viktig roll. Likt denna bild har Gallen-Kallela i auktionens vackra målning fångat landskapet i ett ovanifrånperspektiv, en teknik han tagit med sig från Bastien-Lepage. Han kombinerar det rena och stilla i det finska landskapet med landets mytiska förflutna.

Auktionens verk Ödekärr bortom nordanvind förvärvades, liksom Lokulan, kat. nr. 1103, av Bergsrådet Carl Adolf Engström (1855-1924) sannolikt direkt av konstnären. När auktionens Ödekärr bortom nordanvind nu presenteras har den inte sett offentlighetens ljus på nära ett sekel.


Tillbaka till katalogen

Mer information