Logga in

Nils Petter Stenströms högklassiga parbyråar


Försäljes vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 10-13 december 2019


Nr. 1011 Byråar, ett par Högklassiga gustavianska stockholmsarbeten av Nils Petter Stenström (verksam som snickarmästare i Stockholm 1781‑1790). Märkta med svensk exportstämpel EXP samt tre kronor. Fanerade med björk, jakaranda, amarant, mahogny, lönn och buxbom. Graverad samt delvis infärgad dekor. Fronten med tre lådor varav övre lådan med inlagd pärlstav och romber. Nedre två lådor med samkomponerad front med allegori över musiken samt flankerande parställda draperingar inramade av friser och bandfält. Sidostycken med vardera inlagd blomsterbukett. Nedåt avsmalnande ben med pärlstav. Delvis förgyllda bronsbeslag i form av spaljéer, fleuronger, list med dekor av bandfläta samt på benen guttæ. Senare skivor i carraramarmor. L 133, B 63, H 81 cm.

UTROP

300.000 – 400.000 SEK
€ 28.000 – 37.000

LITTERATUR

Håkan Groth, Nyklassicismen i Sverige: svenska möbelstilar och interiörer 1770-1850, 1991, jämför intarsiadekoren med parbyråer på Östanå slott s. 129, bild 119.
Torsten Sylvén, Mästarnas Möbler – Stockholmsarbeten 1700-1850, 1996, jämför med liknande intarsiadekor byrår av Stenström avbildade s. 338, samt 343.
Göran Alm, Signums svenska konsthistoria [Bd 8] Den gustavianska konsten, Signum, Lund, 1998, jämför med Nils Petter Stenströms sidenskåp avbildat s. 348 bild 461.


Fokus

Hauptgesällen Nils Petter Stenström framstår som en av den gustavianska epokens mest skickliga snickarmästare. Precis som flera andra av Stockholms snickarmästare var Stenström bördig från Skåne där han också fått en del av sin skolning hos snickarmästare Jacob Christopher Nauman i Malmö åren 1765-1769. Hos Georg Haupt var han verksam som gesäll mellan åren 1772-1773 och influenserna från den skicklige Haupt syns i hans egen produktion. Gesälltiden hos Haupt gav Stenström kunskap i intarsiakonsten och han kom att producera ett flertal synnerligen högklassiga möbler efter läromästarens modell.

Efter att först ha fått avslag från snickarmämbetet 1777 blev Stenström antagen som hovsnickare 1781 och fick så 1782 bli mästare i snickarämbetet genom ett mästerstycke i form av ett skrivskåp som idag återfinns i Nordiska Museets samlingar NM.0135146*1. I Stenströms övriga produktion utmärker sig bland annat en byrå tillverkad för prinsessan Sofia Albertina i Nordiska Museets samlingar NM.0135152*1 samt det majestätiska skåpet för sidenprover vilket utfördes som en gåva till kung Gustav III av Stenström 1781 på uppdrag av överdirektören och silkeshandlaren Adrien Hardt vilken ville öka kungens intresse för inhemsk silkesodling i sann merkantilistisk anda.  Skåpets dekor visar scener ur silkets hantering till färdig textil och bär inte minst i nederdelens intarsiagrupp mästarens konstnärliga kännetecken. Skåpet med sina invändiga silkesdockor i ”Tusend färgor” kom att röna stor uppmärksamhet i sin samtid och ansågs så skönt att det till och med tillägnades hyllningsvers vilken är tillskriven nationalskalden Carl Michael Bellman:

”Morgonrådnans purpur-strålar
Nattens skymning, bloss och brand,
I hwar docka, tråd och rand,
Med den skönsta blandning strålar
Och gör ögats hinna svag:
Tusend färgor fram sig bryta
Stig från höga sken förbryta
Til förtjusande behag

Ja! Er trefnad, Swenska Snillen,
Är Kung Gustafs ögnamål:
Liksom dumhets hesa skrål
Gärna i de låga Gillen,
Konstnärens frägd ofreda plär;
Dock bland desse färgor biärta,
Saknas profwet på den swärta,
Som den swarta afund bär.”

De nu aktuella parbyråarna av Stenström bär den från Kommerskollegium 1766 påbjudna exportstämpel vilken skulle stämplas på möbler tillverkade för export. Marshall Lagerquist redovisar utförligt för användandet av denna och den svenska möbelexporten i sin postumt utgivna bok ”Den yrkesmässiga möbelhandeln i Sverige intill år 1780”.  Då de aktuella byråerna är utförda efter 1782 då Stenström blir mästare är dessa dock ej medförda i Lagerquists verk. Sannolikt är dock att beställningen av dessa byråer tillhandahållits genom någon av stadens framträdande möbelhandlare som exempelvis Nils Palin vilkens namn förekommit på stenskivor tillhörande byråar tillverkade av Stenström. Digniteten av beställare skall ej heller underskattas. Byråarna har med största sannolikhet beställts till en högadlig eller förmögen borgerlig miljö, möjligen i Svenska Pommern vilken var en stor mottagare av Stockholms möbelexport och under tiden styrdes av generalguvenören Fredrik Vilhelm von Hessenstein.

Auktionens byråar uppvisar de typiska stildrag vilka vi lärt oss att associera med Nils Petters Stenströms verksamhet. Detta innefattar de typiska högklassiga inläggningarna och den samkomponerade fronten med trofégrupp.  De utgör ett utmärkt exempel på förmågan hos de Hauptutbildade mästarna vilka under 1780-talet kom att axla den stora mästarens mantel. Den skara av mästare där Nils Petter Stenström utmärker sig som en av de allra främsta.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Cronje van Walleghem

Vice VD, förste intendent

Tel: 0705-12 12 29
walleghem@uppsalaauktion.se

Mer information