Logga in

Marcus Larson (1825-1864)

Inloppet till Kristiania med segel- och ångfartyg


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 18 juni 2022


Nr 661 Marcus Larson (1825-1864). Inloppet till Kristiania med segel- och ångfartyg. Signerad och daterad SM Larson pinxt 1850. Olja på duk, 97 x 150,5 cm.

UTROP

250.000 – 300.000 SEK
€ 24.000 – 29.000

LITTERATUR

Axel Gauffin, Marcus Larsson – ett svenskt geni, 1943, jämför med målning avbildad s. 54.


Fokus

Marcus Larson – det storslagna inloppet till Kristiania

Känd för sina imponerande landskap med brusande vattenfall, skepp på stormande hav, glödande röda himlar och månsken var Marcus Larson en centralgestalt och företrädare för det nationalromantiska och dramatiska landskapsmåleriet vid 1800-talets mitt. 

Den talangfulle Larson hade studerat teckning och måleri vid Konstakademien i Stockholm. Inspiration till de marina motiven kom framför allt genom studier för den danske målaren Vilhelm Melbye. Under sommaren 1850 besökte Larson Norge där han gjorde flitiga studier. Resan finansierades av kungafamiljen som fattat tycke för den unge konstnären. 1851 emottog han Konstakademiens Kungliga Medalj för marin- och landskapsmålning, varpå han började resa runtom i Europa, bland annat till Düsseldorf och Paris. 

När Larson besökte Norge den viktiga sommaren 1850 gjorde det norska landskapet stort intryck på den unge konstnären. Den storslagna naturen, som också var vild och dramatisk, uppenbarade sig för honom. I oktober kunde den flitige Larson ställa ut inte mindre än 44 stycken skisser i olja samt 42 stycken skisser i sepia vid Konstnärsgillet. ”Blicken flög tvekande emellan brusande vattenfall, stilla månbelysta vatten, havet i storm och vila, fjälltrakter med spetsarna insvepta i moln, än skiftande i aftonsolens belysning, klara sjöar, i vilka leende stränder spegla sig, skeppsvarv, kvarnverk med sina strida vattna, vyer av Kristianiafjorden med sina seglare, skogspartier av de mest olika karaktärer o.s.v.” (Ur Axel Gauffin, Marcus Larson – Ett svenskt geni, 1943). Den norska resan och alstren därifrån visar på ett betydelsefullt steg framåt i hans konstnärliga utveckling. En studie från Kristiania med Akershus daterad sept. 50 utgjorde utgångspunkt inför arbetet med en beställning av excellensen Due. Resultatet blev ”Kristiania redd”, huvudnumret på Konstnärsgillets utställning den 20 november och som av ”kännare” ansågs vara den bäst lyckade av Larsons arbeten. Möjligen rör det sig om auktionens magnifika målning med komposition från just inloppet till Kristiania. Dess storlek och detaljrikedom visar prov på Marcus Larsons mästerliga handlag och skicklighet när det kommer till att fånga livet på och vid vattnet. Vågornas dramatiska rörelser i förgrunden vägs upp av stadens förankring i bakgrunden. Det kungliga slottets ljusa fasad, liksom Akershus fästning med sin bekanta siluett lyser upp mellanplanet i kompositionen. De stora molnens mäktiga spel över himlen bidrar med sin dramatik. Huvudroll spelar ändå skeppen och ångfartyget som balanserar på vågorna utanför Kristiania. Svenska, norska samt unionsflaggor vajar för vinden. En mindre båt med några passagerare syns i förgrunden och ovan dem nästan hörs måsarnas skrik.

Vid 1850-talets början inleddes Larsons kometliknande karriär. Hans popularitet växte och efter fleråriga vistelser i utlandet kunde han hemkommen till Sverige starta en egen målarskola. Efterfrågan på hans verk ledde också till samarbeten med andra konstnärer så som Pehr Wilhelm Cedergren och Kilian Zoll, liksom den norske konstnären Morten Müller. Hans inflytande på andra konstnärer är påtagligt och han kom att bli en av den svenska konsthistoriens viktigaste målare.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information