Logga in

Lena Cronqvist (född 1938)


Med inspiration från hennes egen barndom och senare erfarenheter i livet fångar Lena Cronqvist vardags- och familjelivet i sina välkända och för konstnären så tydligt karaktäriserande målningar. Inte sällan utmanar hennes bilder samhällets rådande normer och föreställningar om hur världen ser ut, och människorna hon porträtterar uttrycker ofta en stark personlighet fri och frånvänd eventuella fördomar.  Liv och död behandlas återkommande i hennes motiv liksom bandet mellan syskon och kanske den viktigaste relationen av dem alla – konstnärens relation till sig själv.

Auktionens monumentala målningar av Lena Cronqvist går att härleda till en senare period i konstnärens liv och under början av 2000-talet utförde Lena Cronqvist en rad självporträtt. Under en retrospektiv utställning på Liljevalchs konsthall stod ett flertal av dessa självporträtt i centrum och däribland en av auktionens färgstarka målningar, ”Självporträtt mot rött”. I målningen syns Lena Cronqvist själv ståendes mot en klarröd bakgrund. Framför konstnären syns ett bord som upptar målningens främre del och kontrasterar mot det starkt röda. Det är en osminkad sanning som Lena Cronqvist väljer att visa, utan onödig rekvisita. Miljön är enkel och innehåller ytterst få detaljer vilket medföljer att det är konstnären själv som blir målningens mittpunkt. Dragen i hennes ansikte är målade utan mål att försköna, istället är det som alltid en uppfriskande realism som lyser igenom i Lena Cronqvists intensiva penseldrag.

Det är ett realistiskt och icke-förskönande måleri som möter betraktaren som står inför Lena Cronqvists konst, expressivt och ibland nästintill till groteskt och galet. I ”Akvarium” som utfördes under åren 2001-2003 möter vi två flickor, kanske ett syskonpar, i färd med att placera en liten flicka och en pojke i en glasbur på bordet framför dem. Motivet är vanligt förekommande i Lena Cronqvists bildvärld under början av 2000-talet och speglar viktiga funderingar och livsfrågor. Cronqvist vill genom sitt vassa måleri visa den andra sidan av myntet och hennes flickor är alltid sura, charmlösa och trotsiga. De syns ofta i färd med att dissekera små kroppar, hålla fast någon i badet eller som i auktionens målning, fånga två figurer i ett akvarium. I Cronqvists värld är det flickorna som styr och ställer och de har hela världen till förfogande i form av vatten, baljor, bord och olika utomhusmiljöer. Det blir tydligt att de inte är underordnade i konstnärens samhälle och de är i synnerhet inga offer, utan istället framhävs de som de starka och självständiga. Föreställningarna om hur flickor ska uppföra sig och även de om hur barn ska vara bryts helt i Cronqvists skildringar av syskonens elaka lekar. Sin egen barndoms tid gör sig ideligen påmind i konstnärens bilder och kanske särskilt väl i motiven med flickor. Där finner betraktaren Lena Cronqvists reflektion över relationen mellan barn och vuxna och minnen från hennes egen barndom och förhållandet till sin syster, om än i en förvriden tolkning av ombytta roller. Föremålen återkommer liksom föräldrarna som ofta är paret som utsätts för dissekering och obehagliga lekar.

Lena Cronqvist har varit verksam som konstnär i över femtio år och är idag en av de svenska nutidskonstnärer som väckt störst uppmärksamhet även internationellt. Som få andra vidrör hennes måleri vid starka ämnen som psykologi, beteendevetenskap och rådande normer i samhället och hennes konst speglar alltid en uppriktighet. Efter studier i sin ungdom vid först Konstfack och sedan Kungliga Konsthögskolan i Stockholm debuterade hon med sina målningar för första gången år 1965 på Galerie Pierre i Stockholm, och sedan dess har hon deltagit vid en rad separatutställningar i framförallt Norden men även i USA och på Island. Dessutom har en hennes verk visats i ett flertal betydelsefulla samlingsutställningar runt om i världen. Lena Cronqvist är idag tveklöst en av Sveriges främsta och mest betydelsefulla konstnärskap inom samtidskonst.


Tillbaka till katalogen »

Mer information