Logga in

Kvinnliga konstnäreR

– med finstämd palett och känsla


Uppsala Auktionskammare har glädjen att presentera en samling med 100 konstverk av både svenska och internationella kvinnliga konstnärer. Samlingen säljs som en del av Kvalitetsauktionen den 8:e oktober 2019 och visas under perioden 2-7 oktober i våra visningslokaler på Nybrogatan 20 i Stockholm.

I konstens värld har kvinnorna länge fått stå i skuggan av sina manliga kollegor, vilket fört med sig att många konstnärskap fallit i glömska och inte uppmärksammats så som de förtjänar. Den konservatism som länge genomsyrat konstmarknaden har ofta orättvist nästan uteslutande uppmärksammat männen vars konstverk genom tiderna ofta har prissatts högre oavsett kvalitativ nivå.

Som en del i kvinnornas undanskymda roll fick de under lång tid inte tillträde till konstakademierna utan fick söka utbildning på annat håll; några gick i lära hos väletablerade, oftast manliga, konstnärer och andra fick utbildning vid de mindre skolorna. Så småningom antogs även kvinnorna till akademierna och kunde få en utbildning mer lik männens. Ofta var de kvinnliga konstnärerna modiga och följde nya signaler och utbildningsvägar. Med privilegier hemifrån eller med hjälp av stipendier eller andra medel var det många som sökte sig söderut på utbildningsresor till konstmetropolen Paris och ibland även till andra platser i Europa. Några blev kvar medan andra återvände fyllda av inspiration och målarglädje. I en del fall ledde giftermål till en hämmad fortsatt konstnärlig bana varför ungdomens spirande kreativitet är det som lämnats kvar till eftervärlden, i andra fall tilläts kvinnan fortsätta sitt värv och i några för tiden mer djärva fall var det den ogiftas liv som lockade mest.

I auktionens samling med 100 verk av kvinnliga konstnärer syns en stor variation av konstnärskap; det rör sig om verk från omkring 1800-talets mitt fram till det sena 1900-talet med både svenska och internationella konstnärer i varierande tekniker så som olja, akvarell, tusch, brons- och gipsskulpturer. En del namn hör till våra mest omtyckta och välkända medan verk av andra mer eller mindre kända kommer överraska och imponera. Motivmässigt rör det sig i huvudsak om porträtt och blomsterstilleben, vackra landskapsbilder och det kära i konstnärens närhet. Det är en privatsamling som tillkommit under de senaste 25 åren där fokus har legat på just verk av hög kvalité av konstnärer som till stor del tidigare hamnat i skymundan. Det hela började med en målning av Thekla Schultz som gått i arv inom släkten och som väckte ett stort intresse för konst och i synnerhet de underskattade kvinnliga konstnärerna.

På senare år har fler och fler kvinnliga konstnärer uppmärksammats bland annat genom separatutställningar på gallerier, auktionshus och museer. Julia Beck som förutom utställningar vid Zornmuseet i Mora (2012) och vid Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm (2013) nu senast i somras visades på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm som en del i utställningen om Grez sur Loing och med sju nyupptäckta verk.

En av höjdpunkterna i auktionen är en ljuvlig oljemålning av Julia Beck kallad ”Matinée d’Août”. Solstrålarna denna augustimorgon strilar ner på en skogsväg iklädd en symfoni av gröna nyanser. Julia Becks skimrande landskap, starkt influerade av impressionismen hon mötte i Frankrike är idag hett eftertraktade på konstmarknaden. I auktionen presenteras en rad verk från spännande konstnärer; särskilt utmärkande är det vackra sommarlandskapet med en jägare på promenad med sin hund av Fanny Hjelm, fransyskan Thérèse Cléments imponerande bergsmassiv från Alperna, den lilla pärlan av danskan Charlotte Frimodt, Gerda Wallanders parkmotiv från Paris, Hildegard Thorells bedårande porträtt av en flicka i röd cape och inte mindre än två verk av Julia Beck bland många andra.