Logga in

John Bauer (1882‑1918)

Prinsessan och småtrollen


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 15-18 juni 2021


Nr. 724 John Bauer (1882‑1918). Prinsessan och småtrollen. Signerad John Bauer. Akvarell, gouache och tusch på papper, 17,7 x 17,7 cm.

Jämför med motivet på litografin ”Prinsessan och småtrollen” ur sviten ”Troll” från 1915 samt med prinsessan på omslaget till ”Bland Tomtar och Troll”, 1915.

UTROP

250.000 – 300.000 SEK
€ 25.000 – 30.000


Fokus

Bland små tomtar och troll sitter en prinsessa och fullkomligt lyser

Om man skall ge sig i kast med att ringa in John Bauers konstnärskap med några få karaktäristiska motivbilder så måste de skira prinsessorna och de besynnerliga trollen anses vara två av dem. Redan vid sekelskiftet 1900 befolkas hans naturalistiska skogslandskap av fantasivarelser. Trollen tog form ur enkelt runda stenblock, för att så småningom bli vildare och kantigare, och alltmer förvridna med stora, burleska näsor. I Bauers konst får trollen sin betydelse och storhet genom sin samhörighet med den skogsnatur i vilken de har sin hemvist. Prinsessorna lyser där kontrasterande med sina klara, ljusa gestalter mot skogens dunkla vrår, bortrövande av sagda troll eller på villovägar i kungarikets utkanter.

I den aktuella målningen möter vi en ung prinsessa, krönt med en praktfull krona över sitt långa gyllene hår. Hon sitter på en mossbevuxen sten framför porten till trollens mäktiga boning i berget. Omkring henne har småtrollen flockats, nyfiket tisslande och tasslande runt fötterna på prinsessan. Att auktionens målning är en illustration till en saga är mycket sannolikt. Bauers skissböcker visar med vilken oerhörd omsorg han utarbetade sina illustrationer. Han nöjde sig sällan med den första idén eller första utkastet. Han upprepade sina motiv åtskilligt, varför dessa ofta återfinns i flertalet versioner. Det föreliggande motivet återfinns i litografin “Prinsessan och småtrollen” ur sviten ”Troll” från 1915, där i förenklad form då bergatrollens port bytts ut mot en enkel mörk fond. Möjligen är motivet hämtat från sagan ”Pojken och trollen eller Äventyret” av Walter Stenström ur sagosamlingen ”Bland Tomtar och Troll” från 1915, där prinsessan på omslaget också bär stora likheter med den föreliggande målningen. I Stenströms saga berättas om en självsäker och äventyrslysten pojke som korsar vägar med en mäktig trollfamilj som regerar i det gråa berget. De har tagit en vacker prinsessa till fånga som trollmor tänker gifta bort med en av sina rysligt fula söner. Pojken snappar dock upp en trollformel som han modigt läser upp och lyckas därmed rädda prinsessan. I en utav de publicerade illustrationerna återfinns sagda prinsessmotiv där hon sitter på en mossbevuxen stenbumling, fast här till bords med trollmor.

Det var som illustratör till ”Bland Tomtar och Troll”, vilken utkom första gången år 1907, som John Bauer fick sitt stora genombrott. Han utförde illustrationer till sagorna under åren 1907-1910 samt 1912-1915. Det var under denna period och de kommande åren som Bauer på allvar började utveckla sin egen stil, vilken känns igen i såväl ridderliga bildvärldar som, redogjort för ovan, mossiga stenar, skira prinsessor och klumpiga bergatroll. Med denna stil kom han att bli en av de mest erkända sagoillustratörerna under sin verksamhetstid. Vid sekelskiftet 1900 var litteratur och konst fortfarande något som nästan uteslutande riktade sig till över- och medelklassens barn, men under seklets första decennium kom detta att förändras. Ny modern teknik möjliggjorde tryck av både illustrationer och texter vilka i sin tur blev mer lättillgängliga även för de som växte upp i mindre bemedlade familjer. Den nationalromantiska vågen som sköljde över Sverige under denna tid fångades upp av samtidens konstnärer och John Bauers rika illustrationer fick snart gestalta både miljöer och karaktärer i berättelser av dåtidens främsta sagoförfattare.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information