Logga in

John bauer (1882-1918)

”Fågel blå”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 9-11 december 2020


Nr. 378 John Bauer (1882‑1918). ”Fågel Blå”. Monogramsignerad och daterad J. B. 1911. Gouache och tusch på papper lagt på kartong, 21,5 x 18,5 cm.

Bilden utgör omslagsbild till ”Fågel Blå Barnkalender, nr 14” utgiven av Svensk Läraretidnings förlag 1911, redaktör Amanda Hammarlund och till boken ”Fågel Blå – Berättelser och sagor”, 1943, utgiven av samma förlag, redaktör Signe H Wranér.

UTROP

200.000 – 250.000 SEK
€ 20.000 – 24.000


Fokus

John Bauers sagolika värld

En majestätisk blåskimrande fågel omfamnas av en prinsessa i vitt. Hennes långa gyllene hår smyckas av pärlor och kröns av en krona. I sagans och fantasins värld möts vi av både magiska upplevelser och väsen. Auktionens verk är en typisk sagobild av en av Sveriges mest folkkära konstnärer – John Bauer.

Bauer tillbringade större delen av sin uppväxt i födelseorten Jönköping som son till en slaktare och den mellersta av tre bröder. Redan under unga år kunde föräldrarna urskilja en stor konstnärstalang, och han roade ofta sina klasskamrater vid Jönköpings tekniska skola med humoristiska karikatyrer av kända Jönköpingsbor och lärare. Att det var konsten som John Bauer  ville ägna sig åt stod tidigt klart för familjen och efter avslutade studier i Jönköping väntade studier på Althins målarskola i Stockholm. Så småningom antogs han även som elev vid Konstakademien, en utbildning han förhöll sig skeptisk till då han hellre tecknade sagobilder och fångade naturlivet. Andra verksamma konstnärer under denna tid blev stora förebilder för Bauer som särskilt fascinerades av Carl Larssons omedelbara förmedling av naturen och hans tydligt linjerade teckningar. Vid Konstakademien träffade han konstnären Ester Ellqvist som han 1906 kom att gifta sig med. Ester fick ofta stå modell för hans sagoprinsessor. Under studieresor till Tyskland och Italien hämtade han inspiration från i synnerhet den italienska och tyska renässanskonsten, från konstnärer som Sandro Botticelli och Albrecht Dürer.

Det var som illustratör till ”Bland tomtar och troll”, vilken utkom första gången år 1907, som John Bauer fick sitt stora genombrott. Han utförde illustrationer till sagorna under åren 1907-1910 samt 1912-1915. Under denna tid och de efterföljande åren började Bauer på allvar utveckla sin egen stil, vilken känns igen i såväl ridderliga bildvärldar som mossiga stenar, skira prinsessor och klumpiga bergatroll. Med denna stil kom han att bli en av de mest erkända sagoillustratörerna under sin verksamhetstid. Vid sekelskiftet 1900 var litteratur och konst fortfarande något som nästan uteslutande riktade sig till över- och medelklassens barn, men under seklets första decennium kom detta att förändras. Ny modern teknik möjliggjorde tryck av både illustrationer och texter vilka i sin tur blev mer lättillgängliga även för de som växte upp i mindre bemedlade familjer. Den nationalromantiska vågen som sköljde över Sverige under denna tid fångades upp av samtidens konstnärer och John Bauers rika illustrationer fick snart gestalta både miljöer och karaktärer i berättelser av dåtidens främsta sagoförfattare.

Auktionens verk har använts för att illustrera omslagen av både ”Fågel Blå barnkalender” och ”Fågel Blå – Barnbiblioteket Saga” utgivna vid Svensk lärartidnings förlag, ett förlag grundat 1896 av Sveriges allmänna folkskollärareförening. Vid förlaget arbetade Amanda Hammarlund (1854-1935) som var en tongivande redaktör och förläggare kring sekelskiftet. Tillsammans med maken Emil Hammarlund gjorde de en insats för barns läsning, de ville erbjuda en något annat än de hårda villkor som ofta präglade barns vardagsliv vid denna tidpunkt. Man gav ut jultidningar och annan litteratur som vände sig till barn. Man anlitade tidens kända författare och konstnärer. Innehållet var både äldre bearbetade folksagor och nyskrivna berättelser. Förutom Svensk lärartidning  (numera Läraren) gav förlaget ut Barnbiblioteket Saga; en svensk utgivning av barn- och ungdomslitteratur och Fågel Blå – barnkalender. Dessa förärades omslagsbilder av tidens stora illustratörer som exempelvis Jenny Nyström och John Bauer. Det var rätt tid att göra denna satsning på barnlitteraturen. Intresset för den nordiska folktron och mytologin stor, vilket sammanföll med nationella strömningar, inflytande från symbolismens tankevärld och ett uppsving för nedtecknade sägner och illustrerad sagolitteratur.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Mer information