Logga in

Jacob Hägg (1839-1931)

Chasse-marée bärgar segel


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 6 – 9 december 2022


Nr 411 Jacob Hägg (1839-1931). Chasse-marée bärgar segel. Signerad och daterad J. Hägg 1905. Olja på duk, 137 x 103 cm.

Med påskrift a tergo: ”Originalmålning av Jacob Hägg 1905 intygar
Gustaf Jaensson.”

UTROP

200.000 – 250.000 SEK
€ 19.000 – 23.000

LITTERATUR

Christer Hägg, Marinmålaren Jacob Hägg, 2003, avbildad s. 169.


Fokus

Jacob Hägg – marinmålarens utsökta känsla för detaljens betydelse

För Jacob Hägg blev kombinationen av ett yrkesverksamt liv inom flottan med det som konstnär ett synnerligen lyckat framgångsrecept. Han räknas som en av våra främsta marinmålare och har med en initierad kunskap och känsla för detaljernas betydelse förmedlat den marina miljön till perfektion. Efter utbildningen vid Kungliga Sjökrigsskolan företogs många långresor till främmande farvatten, hans ständiga följeslagare blev skissboken och varje ledig stund ägnades åt att avbilda den omgivande miljön. Den engelska kanalen med dess ständiga myller av fartyg och båtar kom att bli en outsinlig källa till inspiration och konstnären skriver själv i Svenska Familjejournalen Svea år 1889:

”Bland de olika fiskebåtarna är ingen så intressant som den franska loggerten chasse marée, som man ibland, ehuru ej riktigt kallar den. Den är ej på långt så när så sjöduglig och i allmänhet så välutrustad som den engelska yawlen eller kuttern, men den tilltalar åskådaren genom sin egendomliga tackling. En annan sak, som gör att ögat föredrager dessa båtar framför de engelska, äro besättningarna. Livliga, pratsamma och klädda i omväxlande dräkter, äger dessa fransmän en omedveten förmåga att bilda måleriska grupper, då däremot de engelska fiskarna, som alltid är klädda i den oundgängliga sydvästen och regnrocken, ger intryck av enformighet, men även av en viss trygghet. 

Loggerten varierar mycket, såväl i avseende på skrov som tackling och i synnerhet är skärningen av segel tämligen olika. Toppseglet, av vars form man redan kan sluta sig till var loggerten hör hemma, är på loggertar från Normandie och Bretagne jämförelsevis lågt och brett upptill däremot på loggertar från t. ex. Tréport, Dieppe, Boulogne, Calais, Dunkerque med flera vanligen högt och smalt upptill, en naturlig följd av grannskapet av Hollands kuster.” 

Auktionens målning visar en chasse-marée som bärgar segel och just året 1905 tillkom förutom denna målning ytterligare en skildring av samma fartygstyp. Vi möter det ståtliga fartyget i det mäktiga vattnet i en scen som är full av rörelse, i vågornas skvalpande, i skeppets gungande framfart, i molnens rörelse och i den febrila aktiviteten på däck. Den vardagliga dramatiken för de hårt arbetande sjömännen att tämja fartygets, havets och vindens krafter dominerar, likaså gör den imponerande noggrannhet med vilken Jacob Hägg alltid fängslar sin publik. Om målningen skriver f.d. kommendören vid Flottan samt marinmålaren Christer Hägg: ”På denna tavla har Jacob Hägg valt att skildra scenen med ljuset fallande in från höger. […] Besättningen arbetar med att reducera segelytan inför en kommande by. Focken håller på att firas för revning och stortoppseglet är på väg ner i däck. Det går inte att se om gäckseglet är satt eller inte, troligen är det redan bärgat med hjälp av gigtågen. Till vänster i fonden syns några andra fiskebåtar som också tar in ett rev, den närmaste kutterriggad och den bortom loggertriggad. Till höger syns Bretagnes kust. Resultatet har blivit en mycket bra tavla. Skrovet ligger perfekt i sjön, stäven reser sig något i den passerande vågen och man ser att det tunga skrovet verkligen ligger i, ej på vattnet”.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information