Logga in

Ivan Ivarson (1900‑1939)

Mor och barn i trädgården


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 8 – 10 november 2023


Nr 649 Ivan Ivarson (1900‑1939). Mor och barn i trädgården. Signerad I Ivarson. Olja på duk lagd på pannå, 49 x 70 cm.

Utförd under 1930-talet, sannolikt på Stenungsön.

UTROP

200.000 – 300.000 SEK
€ 17.000 – 26.000

PROVENIENS

Uppsala Auktionskammare, 5 december 1999, kat. nr 31.
Svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.


Efter studier på Valands målarskola i Göteborg för bland andra Tor Bjurström, bestämde sig Ivarson för att bege sig ut i världen för att inhämta ny inspiration. Under resorna till Frankrike och Italien lät han sig inspireras av konst och arkitektur och i synnerhet de franska katedralernas bemålade glasfönster, vars färg och ljus fascinerade den unge konstnären som återskapade detta i flera av sina egna verk. Under 1920-talet var Ivarsons kolorit dov och mörk, men efter hemkomsten till Sverige i slutet av 1920-talet utvecklades den till att istället innefatta starka, djupa nyanser av gult, blått, rött och grönt. Auktionens målning är ett lysande exempel på Ivarsons förmåga att förstärka naturens egna färger genom sitt expressionistiska måleri, en karaktäristisk stil som tidigt skiljde honom åt från de övriga Göteborgskoloristerna. Åren som följde efter hemkomsten från Frankrike präglades av stor glädje och det var en mycket nöjsam period i Ivarsons liv. Sitt livs kärlek fann han i skulptrisen Märta Taube som han gifte sig med i Paris, och kort därpå föddes parets son Per. Tillsammans spenderade familjen åtskilliga somrar på Stenungsön utanför Göteborg och i målningarna som tillkom under denna period skildras öns sagolika natur och de ständiga seglatserna utanför husknuten men kanske framförallt, som i auktionens målning, kvinnan och barnet. I den rofyllda skärgårdsmiljön fick Ivarson tillfälle att begrunda de intryck han fått under utlandsvistelserna och kunde återskapa flera av dem i sina färglyriska verk. 1930-talet vittnar om Ivarsons lyckligaste tid i livet, när han och hustrun Märta fick se Per växa upp och börja upptäcka naturen omkring sig. “Den sol Ivan så sällan målade direkt på fästet tog ofta gossens gestalt, gyllene som ljuset över stugan där han föddes. I duk efter duk förhärligade målaren dem, kvinnan och barnet. De var honom heliga som livet. […] Med större ömhet och med renare förälskelse har få svenska målare i färg och teckning dyrkat hustrun och barnet.” skriver Arne Stubelius i Ivan Ivarson.

I auktionens målning avlöser sig de intensiva färgerna i den grannaste av kompositioner. Det är spel av skiftningar som möter oss i Ivarsons måleri, ömsom kontrasterar de och ömsom flyter de samman. Det är en egen form av realism som utgår från naturens färger men som förstärks genom Ivarsons egna upplevelser av det han ser. Den grönskande omgivningen tycks glöda av solens hettande strålar och mitt i all grönskas prakt står Ivarsons närmaste familj. Det är en strålande vacker sommardag som möter oss genom Ivarsons pensel och dofterna från den grönskande trädgården kan nästan anas genom duken.

“Mor och barn i trädgården” uppvisar alla de egenskaper som kommit att göra Ivarson till en av Sveriges mest betydande modernister. Färg var av största vikt för Ivan Ivarson som menade att det utgjorde grunden för hela hans konstnärskap. “Ty att måla, det är främst att dikta och återge i färg. Spelar inte färgen första rollen kan det visserligen vara konst men inte måleri”. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information