Logga in

Inge Schiöler (1908‑1971)


Konstnären Inge Schiöler ingår i en grupp konstnärer som kallas Göteborgskoloristerna. Vilka konstnärer som inbegrips i begreppet är något oklart, de flesta har varit elever till Tor Bjurström på Valands målarskola i Göteborg men det som dock karaktäriserar gruppen är koloriten, att färgen är primär i ett expressivt uttryck. Schiöler tillhör en av de konstnärer som alltid räknas till gruppen jämte exempelvis Ragnar Sandberg och Ivan Ivarson.

Begreppet Göteborgskolorister lanserades under mitten av 1940-talet och är nära sammanknutet till galleristen Gunnar Hjorthén. Hjorthén lämnade sitt arbete som bankman i Lidköping för att starta det idag legendariska galleriet God Konst i Göteborg, där flera av auktionens verk av Inge Schiöler är förvärvade. Inge Schiöler var knuten till galleriet ända fram till sin död under 1970-talet.

Inge Schiölers liv och måleri är starkt integrerade. Schiöler började vid tidig ålder att måla och blev antagen till först Slöjdföreningens skola och därefter Valands i Göteborg. Målningarna från studietiden och de närmast därpå följande åren präglas, föga förvånande, av en mångfald. Gemensamt för de allra flesta av målningarna är dock att han uttrycker sig genom breda tjocka penseldrag. Under det tidiga 1930-talet studerar Schiöler i Stockholm hos Bror Hjorth, men blir hemskickad till Strömstad av sin syster som menar att allt inte står rätt till med broderns hälsa. I Strömstad får han disponera en ateljé i stadens rådhus. Men, den unge konstnären mår psykiskt allt sämre. Ett halvår efter att han kommit tillbaka till västkusten förstörde han i stort sett alla målningar som fanns i ateljén, därefter följer en tid av konstnärlig overksamhet. Schiöler skrivs in för psykiatrisk vård, en sjukhusvistelse som kom att sträcka sig ända fram till 1960. I långa perioder var Schiöler helt apatisk och när han återigen började måla var det i mycket liten skala. Under denna period, då han inte skapade något visades dock hans verk på ett flertal större utställningar och man kan tala om ett erkännande på bred front. Konstverken såldes i stor utsträckning genom familjens försorg till Gunnar Hjorthén på Galleri God Konst i Göteborg som tog hand om vidare försäljning och utställningsverksamhet. Tack vare framgången kunde familjen bygga ett hus åt Schiöler på Syd-Koster där han tillbringade sina permissioner och senare även kom att bosätta sig efter att ha blivit utskriven.

Under permissionsperioderna kunde arbetet bli mycket intensivt. Färgerna i målningarna är klara, med markanta och ibland dominerande inslag av ultramarin, smaragdgrönt och violett. Motiven hämtade han från naturen omkring sig. Han använde sällan staffli, utan antingen stödde han duken mot något eller lade den direkt på marken.

Schiöler hade ingen egentlig ateljé och gjorde inga större efterbearbetningar utan slutförde verken direkt ute i naturen, under en och samma session. Troligtvis planerade han heller inte arbetet med hjälp av skisser utan målade à la prima. Många av Schiölers verk uppvisar en homogenitet beträffande motivval men de upprepar sig aldrig. Snarare präglas de av en färg- och formmässig mångfald, spelande över en rik skala som skildrar naturens fulla kraft.


Tillbaka till katalogen

Mer information