Logga in

Carl Fredrik Hill – Höstlandskap


Klubbades för 290.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13-15 juni 2018


809. Carl Fredrik Hill (1849‑1911). Höstlandskap. Signerad Hill.
Olja på duk, 48 x 65,5 cm.

SEK 300.000 – 400.000
 28.000 – 38.000

Utförd år 1876.

Proveniens:
Enligt påskrift med blyerts på spännramens nedre del: “gåfva av H.H…”. Sannolikt var målningen en gåva från Carl Fredrik Hills syster Hedda.

Svensk privatsamling.


FOKUS

Carl Fredrik Hill reste till Frankrike senhösten 1873 för att pröva sin lycka i den internationella konstvärlden. Redan 1875 fick han en tavla antagen och utställd på Salongen, den stora utställningsinstitutionen i detta skede. Han fick också goda recensioner i svenska tidningar och hade stjärnstatus då han på sommaren besökte familjen i Lund.

Under sin tid i Paris tog Hill tåget till en rad platser i stadens omgivningar för att hitta motiv. En miljö som han gärna återvände till var Montigny. Här målade han exempelvis sin kända ”Trappgata”, som långt senare skulle inspirera konstnärer som Åke Pallarp och Rolf Hanson. På hösten 1876 gav han sig från staden ut ”i skogarna”.

Det finns flera verk från denna tid och dessa trakter. Så äger Nationalmuseum i Stockholm en målning som kallas ”Ödemark”. Molnen skockar sig här över en hed som skimrar i olika rostbruna toner. Några människor ser man inte till. Betraktaren lämnas fri att känna av stämningen.

Den här aktuella målningen – ”Höstlandskap” – har också starka stämningsvärden. Perspektivlinjerna drar oss in mot bilddjupet. Här finns en mörk skogskontur; över denna öppnar sig molnen för att visa några flikar av turkosblå himmel. De djärvaste accenterna finns annars i de solitära träden.

Färgen ligger tjock över stora delar av duken och är delvis påstruken med palettkniv. Himlen och hedpartiet är väl genomarbetade medan träden tecknats mera spontat med pensel; Hill var i detta skede inspirerad av de franska impressionisterna och arbetade som Manet skissartat. Det finns för övrigt ett par blyertsskisser som anknyter nära till målningens miljö och motiv.

När ”Höstlandskap” första gången kom upp i auktionssammanhang hade jag tillfälle att granska duken i Nationalmuseums konservatorsateljé. Vi kunde då konstatera att signaturen var gjord sedan färgen torkat men säkerligen av konstnären själv. Vi upptäckte också en nästan utsuddad påskrift med blyerts nederst på spännramen där det står ”gåfva af fr H H”. Denna uppgift måste utläsas som ”gåva av fr(öken) H(edda) H(ill)”.

Hedda var Carl Fredriks äldre syster, som efter broderns död 1911 länge bodde kvar i familjens hus på Skomakaregatan och närmast ansvarade för den stora samlingen av hans efterlämnade verk. Hon var en vänlig och generös person som gärna gav bort enstaka teckningar och någon gång en målning som tack för en tjänst. Påskriften styrker således attributionen till konstnären och intygar också att den förste ägaren till den stiliga målningen fanns i familjens närhet.

Sten Åke Nilsson
Professor emeritus i Konstvetenskap, Lunds universitet.
Hedersledamot av Konstakademien.


Tillbaka till katalogen

Mer information