Logga in

Ola Billgren – ”Hon”


Klubbades för 1.200.000 kr vid Uppsala Auktionskammare Internationella Kvalitetsauktion 5-9 december 2017.


318. Ola Billgren (1940‑2001). ”Hon”.
Signerad och daterad a tergo Ola Billgren -72.
Olja på duk, 76 x 110 cm.

SEK 1.200.000 – 1.500.000     € 124.000 – 154.000


Som representant för den så kallade svenska nyrealismen fick Ola Billgren sitt stora genombrott i mitten av 1960-talet. Detta avbildande måleri som Billgren uppvisade under decenniet som följde kan närmast liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang eller rentav privata fotoalbum, lika tillrättalagda som de känns slumpartade. Tidens masskultur och medieexplosion, där fotografiska och filmiska uttryck fick allt större betydelse gjorde ett märkbart avtryck på Billgren, som tillsammans med sina samtida fick förhålla sig till en förändrad och i allt högre grad komplicerad bild av verkligheten. Detta bearbetar han genom att problematisera det avbildande som skulle bygga på andrahandsintryck från bilder, en indirekt form av verklighetsskildring.

När 1960-tal övergår i 70-tal ändrar Billgrens vardagsrealism karaktär. Sakta men säkert sker en övergång från det materiella till att den porträtterade människan allt mer befolkar Billgrens bilder. Människor i deras dagliga omgivning blir ett centralt ämne, vilket placerar auktionens målning Hon – utförd 1972 – någonstans i mitten av denna övergångsfas mellan det tingliga och det mänskliga, i ett samspel mellan en människa och hennes miljö. Människan i fråga, här representerad i en solbadares brunbrända kropp, är perifert placerad i målningens överkant, anonymiserad i dess beskurna form. Detta kan tyckas paradoxalt i övergången till ett mer porträtterande måleri, men fenomenet är karaktäristiskt för Billgrens 70-tal där till synes uttryckslösa och ofta bortvända modeller samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer, varför de känns tingliga och själsliga på samma gång. Betraktarens blick rör sig över solvarma stenar vidare till vid den turkosa handduken och de gräddvita sandalerna. De närmast taktila egenskaper som Billgrens realism besitter är slående i Hon, och det är lätt att själv dra sig till minnes solen mot huden och huden mot handduken över en bädd av sten. Som taget ur ett semesteralbum förflyttas vi till en minnesbild av en varmare tid och plats.

Trots att de avporträtterade i Billgrens målningar ger oss verktyg nog för att kunna pussla ihop ett sammanhang så representerar de sällan, om någonsin. De är brottstycken av ett mycket större sammanhang i tid och rum, och de viktigaste nycklarna för tolkning kan mycket väl finnas utanför bilden. Därför är pendeln mellan subjektivitet och objektivitet ständigt gungande och när dessa närmast fotografiska utsnitt lämnar oss utan ett självklart narrativ förmår vi oss att stanna upp vid själva upplevelsen av det rena seendet.


Tillbaka till katalogen

Mer information