Logga in

Högklassig poudreuse


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 18 juni 2022


Nr 340 Poudreuse Högklassigt sengustavianskt stockholmsarbete. Georg Haupts krets eller hans efterföljd. Sannolikt utförd omkring 1785-1790. Rak form med nedåt avsmalnande ben. Fristående. Fronten med tre lådor samt utdragbar skiva. Fanerad med mahogny. Skiva med uppfällbar spegel med kvicksilverfolierat glas samt flankerande två lådor. Beslag i mässing. L 83, B 48, H 79 cm.

Jämför med en snarlik poudreuse signerad ”fait par Georg Haupt Ebeniste du Roi à Stockholm”, försåld genom Uppsala Auktionskammare, Internationell kvalitetsauktion, 3-6 december 2013, kat. nr 798.
Uppsala Auktionskammare tackar möbelkonservator Johan Ekström för värdefulla synpunkter vid katalogiseringen av denna möbel.

PROVENIENS

Fredrika Johanna Hierta (1765‑1835, gift 1793 med överstelöjtnanten Hans Jacob Chierlin, 1760-1825).
Därefter dennes dotter Catharina Charlotta (1794-1820, gift 1811 med majoren vid adelfanan Daniel Wulfcrona).
Därefter fänrik och tullinspektor Axel Johan Wulfcrona (1813-1885).
Därefter Agnetha Mathilda Wulfcrona (1874-1962).
Därefter genom arv.
Förvärvad av nuvarande ägare 2019.

LITTERATUR

Marshall Lagerquist, Georg Haupt – Ébéniste du Roi, Nordiska museet 1979, jämför med snarlik poudreuse avbildad s. 216-217.
Lars Ljungström, Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare, Kungl. husgerådskammaren, 2006, jämför med avbildat spelbord, s. 148, kat. nr 67.


Fokus

Högklassig poudreuse

Auktionens poudreuse bär många likheter med möbler av samma typ signerade av den store Georg Haupt. Den nu aktuella poudreusen är elegant utförd i mahogny med rena linjer och snillrik konstruktion. Den hand som tillverkat möbeln har med säkerhet varit i kontakt med de poudreuser vilka signerats av Haupt. Proportioner så väl som dimensioner stämmer väl överens med den möbel vilken försåldes genom Uppsala Auktionskammare 2013 men även med den vilken avbildas och beskrivs i Marshall Lagerquists biografi över den store mästaren.

Vissa skillnader finns dock både utförandemässigt samt i snickeritekniskt hänseende vilket gör den nu aktuella möbeln svår att tillskriva till Haupt själv. Bland annat är utformningen av lådor och knähål i fronten här med en viss skillnad från de två signerade exemplaren. Vidare skiljer sig de tekniska lösningarna såsom lådornas fogar, de så kallade sinkorna, från vad vi är vana att se på en möbel av Georg Haupt. Vidare har dessa möbler också inläggningar i andra träslag vilket auktionens poudreuse saknar. Det i sig är dock inget som omöjliggör Haupt som dess tillverkare. Redan 1767, under sin tid i Paris, utförde han ett skrivbord helt i mahogny för hertig Choiseul på slottet Chanteloup.

Vem kan då ha tillverkat auktionens möbel? Det nära släktskapet den uppvisar med de av Haupt signerade möbler är som redan konstaterat anledningen att tro att den som tillverkat den nu aktuella poudreusen vid något tillfälle lärt hos eller haft gesällskap under Haupt. Med tanke på den höga snickeritekniska kvaliteten är ett möjligt om än spekulativt namn Gustaf Adolf Ditzinger som under perioder drev Haupts verkstad efter dennes död. Ditzinger kom även att gifta sig med Haupts änka Sara Catharina Thuring och tillsammans drev de verkstaden till hans död år 1800. I Husgerådskammaren (HGK 85) finns ett stramt spelbord helt fanerat i mahogny utfört och signerat samt daterat av Ditzinger 1786 under hans tid som verksgesäll hos Haupts änka Sara. Dessa två möbler bär liknande karaktärsdrag vilket tillåter en jämförelse och påvisar hur möbler helt fanerade i mahogny tillverkades i Haupts verkstad efter hans frånfälle.

En annan möjlig upphovsman väl värd att nämna är Isac Löfgren. Han lärde hos Haupt och senare hos Ditzinger under åren 1782-1787. Senare var han också verksam som gesäll hos Johan Christian Linning vilken i sin produktion har möbler av en liknande karaktär signerade av både Linning och Löfgren. En möjlighet är alltså att auktionens poudreuse skulle kunna vara tillverkad av Löfgren under sin tid i Linnings verkstad. Isac Löfgren blev sedermera mästare med egen verkstad 1804-1816 i vilken han producerade möbler med en anmärkningsvärd hög kvalitet i fråga om snickerimässigt utförda detaljer och konstruktioner.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information