Logga in

John Bauer

”Här är skönt och vackert, sade hon och slog ihop händerna”


Klubbades för 320.000 kr vid Uppsala Auktionskammare Internationella Kvalitetsauktion 6-9 december 2016.


88. John Bauer (1882‑1918). ”Här är skönt och vackert, sade hon och slog ihop händerna”.
Signerad John Bauer. Blandteknik, 25,5 x 25,5 cm.


Med sina fantasifulla och skickliga illustrationer kom John Bauer att bli en av de mest erkända sagoillustratörerna under sin verksamhetstid. Vid sekelskiftet 1900 var litteratur och konst fortfarande något som nästan uteslutande riktade sig till över- och medelklassens barn, men under seklets första decennium kom detta att förändras. Ny modern teknik möjliggjorde tryck av både illustrationer och texter vilka i sin tur blev mer lättillgängliga även för de som växte upp i mindre bemedlade familjer. Den nationalromantiska vågen som sköljde över Sverige under denna tid fångades upp av samtidens konstnärer och John Bauers rika illustrationer fick snart gestalta både miljöer och karaktärer i sagoberättelser av dåtidens författare.

Bauer tillbringade större delen av sin uppväxt i födelseorten Jönköping som son till en slaktare och den mellersta av tre bröder. Redan under unga år kunde föräldrarna urskilja en stor konstnärstalang, och han roade ofta sina klasskamrater vid Jönköpings tekniska skola med humoristiska karikatyrer av kända Jönköpingsbor och lärare. Att det var konsten som John Bauer  ville ägna sig åt stod tidigt klart för familjen och efter avslutade studier i Jönköping väntade studier på Althins målarskola i Stockholm. Så småningom antogs han även som elev vid Konstakademin, en utbildning han förhöll sig skeptisk till då han hellre tecknade sagobilder och fångade naturlivet. Andra verksamma konstnärer under denna tid blev stora förebilder för Bauer som särskilt fascinerades av Carl Larssons omedelbara förmedling av naturen och hans tydligt linjerade teckningar.

Sitt stora genombrott fick John Bauer genom sina fantasifulla och mycket skickligt utförda illustrationer till ”Bland tomtar och troll” som utkom första gången år 1907. Bauer utförde illustrationer till sagorna under åren 1907-1910 samt 1912-1915. Under sin andra period som illustratör för sagoböckerna renodlade han framförallt två bildtyper, riddaren som avtecknar sig mot den djupblå himlen och skogsinteriören med väldiga stenblock höga stammar. Det var under denna period och de kommande åren som Bauer på allvar började utveckla sin egen stil, vilken såväl känns igen med mossiga stenar, skira prinsessor och klumpiga troll. Ett av John Bauers relativt tidiga verk som målades för ”Bland tomtar och troll” återfinns i denna auktion. Illustrationen utfördes år 1912 till berättelsen ”Oskuldens vandring” skriven av Helena Nyblom.  Sagan berättar historien om den lilla oskuldsfulla prinsessan Bellas vandring genom storskogen och Bauer har i sin tolkning fångat den ensamma prinsessan bland träd och mossa. Hennes drag är sirliga med ljust lockigt hår och hon är iklädd en fotsid klänning. På hennes nätta huvud sitter prinsesskronan. Genom sin färd mellan gran och tall lyssnar hon till trädens sus och djuren runt omkring. ”Här är skönt och vackert, sa hon och slog ihop händerna”, kan citeras ur Harald Schillers ”John Bauer – Sagotecknaren” där auktionens stämningsfulla illustration även finns avbildad. John Bauer har fångat prinsessans lugn och harmoniska utstrålning på ett mästerligt vis.

Koloriten kom tidigt att bli ett utmärkande drag för Johns teckningar och går nästan uteslutande i grått, svart och vitt med enstaka inslag av mer färgrika nyanser.

Trots illustrationens få element lyckas Bauer skickligt beröra betraktaren med den fridfulla men samtidigt något vemodiga stämning som bilden av den ensamma prinsessan i skogen framkallar. Skogens höga trädstammar och klippblocken täckta av mossa och lavar bildar en diffus och varierande fond, men detaljerna framträder desto tydligare. Ett allvar känns ofta igen i Bauers illustrationer samtidigt som de präglas av mycket humor och charm från konstnärens sida. Säkerligen ligger denna underliggande mening till grund för att hans illustrationer även idag lyckas fängsla stora som små.

Tillbaka till katalogen »

Mer information