Logga in

Gustaf Fjaestad (1868‑1948)

Vinterlandskap med uppdragen eka


Klubbad för 640.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 10-13 december 2019


Nr. 888 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). Vinterlandskap med uppdragen eka. Signerad och daterad G Fjaestad 1926. Olja på duk, 127 x 147 cm.

UTROP

350.000 – 400.000 SEK
€ 32.000 – 37.000


Fokus

Gustaf Fjaestad – Rimfrostens mästare

Gustaf Fjaestad är en av sekelskiftets och början av 1900-talets mest intressanta mångkonstnärer. Inte bara konstnär utan också idrottsman var han bland annat världsrekordhavare på en engelsk mil på skridsko. Fjaestad som arbetade i en rad olika medier kom under sin konstnärskarriär att bli en tongivande gestalt inom den konstnärskoloni kring sjön Racken i Arvika i Värmland som kom att kallas Rackstadkolonin.

Gustaf Fjaestad anses onekligen vara en av de främsta skildrarna av vinterlandskap inom den svenska konsthistorien och har genom historien givits epitetet rimfrostens mästare. Fjaestad uppmärksammades av kritiker och i press både inom landets gränser och internationellt. I en artikel i Manchester Guardian i november 1925 skriver en kritiker: ”Det finns inga levande varelser på hans bilder, men istället ger han naturen ett pulserande liv. Han skänker livets andedräkt till snön, isen, vattnet, solljuset, himlen, björkarna, tallarna, till allt levande […] Han låter snön berätta sin egen historia […] Han visar inte bara isens yta, utan dessutom dess djup, dess kropp och själ”. Citatet ur den brittiska dagstidningen är intressant då det öppnar upp för tolkningar av Fjaestads motiv på ett djupare plan än det enbart dekorativa. Fjaestad som var praktiserande och missionerande teosof skrev egna manus och höll föredrag nämner vid ett tillfälle att ”Konsten anser jag vara analog med sanningen”. Denna livsåskådning visar på Fjaestads teosofiska influens i hans inre sökande efter sanningen i måleriet. Fjaestads förmåga att ge liv, värme och skapa en inbjudande känsla åt de karga vinterlandskapen är vad som gör konstnären till en unik skildrare av den skandinaviska vintern. Gustaf Fjaestad är representerad både genom konstnärens måleri och konsthantverk på landets mest framstående institutioner som exempelvis Nationalmuseum och Thielska Galleriet.

Fjaestad arbetade ofta med fotografi som arbetsmetod och använde sig av detta medium som en del i processen att ärligt framkalla sanningen i sitt måleri. Inte sällan använde han sig av flera fotografier som fogades samman och sattes fast med häftstift i det övre högra hörnet på den spända duken. På dessa fotografier ritades diagonala, horisontella och vertikala linjer som sedan överfördes med ett kolstift på duken. Fjaestads fotografier fokuserade nästan helt uteslutande på det som låg i förgrunden och saknade en känsla av avstånd, horisont eller djupare bakgrund. I de omkring fyra hundra fotografier som konstnären lämnade efter sig finns sex stycken fotografier av ekor. I auktionens magnifika målning “Vinterlandskap med uppdragen eka” skildrar Fjaestad genom den uppdragna ekan vid sjöns strand en förnimmelse av människans närvaro i vinterlandskapet.

Målningens bildstruktur går efter ett koncept som konstnären utvecklade tidigt i sina genombrottsmålningar. Denna struktur och komposition kom att följa Fjaestad genom hans karriär. Målningens förgrund domineras av en snötäckt strandkant i varma toner, till vänster i bildfältet skymtas lägre träd och buskar av grenverk med rimfrost kring strandkanten. Den snötäckta ekan som tålmodigt väntar på vår och sommarvärme ges en mer central del i förgrunden. Till höger uppenbarar sig en överväldigande majestätisk björk full av rimfrost. Björken dominerar nästan hälften av hela dukens yta. I kompositionen består mellangrunden av en frostbiten sjö där blommor av snö och frost har bildats. Den stolta dominerande björken i bilden är avbildad på ett vis som gör att den inte döljer den frusna sjön, utan snarare ramar in den. Bakgrundens gåtfullhet förstärks genom en oklar horisontlinje med diffust upplösta konturer där den praktfulla björken i rimfrost täcker bakgrunden och funderar som ett hinder. Vad gömmer sig i horisonten? Björkens grandiosa framtoning i förgrunden i kombination med ekan, de frostbitna mindre buskarna och träden vid strandens kant skapar en barriär mot det som kan tänkas finns bakom. Endast en förnimmelse av ett landskap syns i bakgrunden bortom vattnet. Himlen och luften som täcker det svårgripbara i horisonten har konstnären använt sig av en teknik genom att måla stavar i en mörkare ton än den underliggande färgen. Dessa stavar som bildar ett oregelbundet mönster är en ovanlig men tämligen intressant teknik som sällan ses i Fjaestads verk. Genom denna bildstruktur skapar Fjaestad ett flytande perspektiv med en avsaknad av rymd och bakgrund. Fjaestads användande av de återkommande färger som går i lila och orangea toner skänker värme till det karga vinterlandskapet och visar på konstnärens kärleksförklaring till vinterlandskapet i Racken med omnejd.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information