Logga in

Gustaf Fjaestad (1868‑1948)

Taltrast i grantopp


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 9-11 december 2020


Nr. 414 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). Taltrast i grantopp. Signerad och daterad G Fjaestad 12 samt med senare signatur G Fjaestad 06. Olja på duk, 132 x 160 cm.

Med etikett på spännram: ”Leipziger Kunstverein 3546”. Samt påskrift a tergo: ”Alfred Ekst. Jylterud. Mangnskog”, sannolikt syftande på konstnären Alfred Ekstam född i Gylteryd, Mangskog i Värmland (1878‑1935), möjligen har målningen varit i hans ägo.

UTROP

150.000 – 200.000 SEK
€ 15.000 – 20.000

PROVENIENS

Oscar Norén (1890‑1948) och Kerstin Norén (1891‑1949) (född Larsson, vid Rämens bruk i Värmland), möjligen i arv efter Kerstins Noréns föräldrar Emil Larsson (1842‑1927) och Ellen Larsson (1862‑1927), Rämens bruk, Värmland.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Leipziger Kunstverein, Leipzig, 3546.


Fokus

Fjaestad besjunger naturens magi

Gustaf Fjaestad framför auktionens målning

Kring sekelskiftet var det inte ovanligt att konstnärer och konsthantverkare sökte sig till landsbygden. Nationalromantiska drömmar och föreställningar om något mer autentiskt, där en obefläckad natur och traditioner inte hade försakats i förmån för de stora städernas framväxt lockade. Den etablerade konstnären och skulptören Christian Eriksson var under 1890-talet bosatt i Paris men var uppväxt i trakterna kring Arvika. En längtan till hemlandet ledde till att han med sin dåvarande hustru fransyskan Jeanne Tramcourt började rita en kombinerad bostad och ateljé vid sitt föräldrahem i Taserud, strax norr om Arvikas stadskärna. Eriksson kom med tiden att bli det första navet i den koloni av konstnärer, konsthantverkare och musiker som verkade kring sjön Racken och som kom att kallas Rackengruppen.

Sommaren 1898 gifter sig paret Gustaf och Maja Fjaestad. Samma sommar bjuder Christian Eriksson, vän till det nygifta paret, dem att hyra sin ateljé. Maja och Gustaf flyttar genast upp till Taserud och bosätter sig i Erikssons Oppstuhage. Gustaf hade blivit alldeles förälskad i det värmländska vinterlandskapet under tidigare års skidutflykter i landskapet. I den värmländska bygden kring sjön Racken kom konstnärsvänner till paret Fjaestad och Christian Eriksson på besök, flera av dem blev så förtjusta i samhället och miljön att de sedermera bestämde sig för att bosätta sig i området.

Gustaf Fjaestad är en av sekelskiftets och början av 1900-talets mest intressanta mångkonstnärer. Som vintermålningarnas okrönte konung var Gustaf Fjaestad enastående. Men årets övriga årstider skildrade han också mästerligt. Landskapet kring Racken inbjöd till majestätiska vyer året om. I auktionens målning spelar taltrasten uppflugen i en gran huvudrollen. Den knotiga granen, nedtyngd av kottar, för tankarna till Akseli Gallen-Kallelas landskapsmålningar med vindpinade träd. De nästintill bomullsfluffiga molnen i bakgrunden förenar himmel med jord. I ett effektfullt snävt perspektiv låter Fjaestad naturen i all sin prakt ta plats. Den skönsjungande taltrasten, som ibland kallas sångtrast just för sin fina sång om våren, är ett ovanligt inslag i Fjaestads oeuvre. Djur och fåglar förekommer, liksom människor – men sällan avbildade utan snarare genom spåren de lämnat efter sig. Naturen i samspel med djur och människor var något som fascinerade konstnären.  Målningens grandiosa framtoning skapas av konstnären med en nästan pointillistisk teknik med impasto som används för att avbilda barrträdet i förgrunden. Detta i kombination med bredare pastosa penseldrag av rosa, lila och blå toner på duken som skildrar himmel och moln skapar en spännande kontrast och djup i det värmländska landskapet – där Fjaestad hade funnit sig till rätta och skapade konstverk nästintill magiska.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information