Logga in

Gustaf Fjaestad (1868-1948)

”Sommarnatt vid fjällsjön”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 18 juni 2022


Nr 757 Gustaf Fjaestad (1868.1948). ”Sommarnatt vid fjällsjön”. Signerad G. Fjaestad samt otydligt daterad 32. Olja på pannå, 80 x 117,5 cm.

Med påskrift på ramen: ”Köpt d. 6/4 1937”.

UTROP

100.000 – 120.000 SEK
€ 10.000 – 11.000

PROVENIENS

Disponenten vid Gefle Porslinsfabrik, Karl Hedin (1895-1993).
Därefter genom arv till nuvarande ägare.


Fokus

En lysande sommarnattskildring av Gustaf Fjaestad

Kärleken till vår svenska natur fick en ny vurm i Sverige omkring det förra sekelskiftet. Många var de konstnärer som med ett förnyat intresse såg det orörda svenska landskapet med all sin storslagenhet som ett spännande motiv att tolka. För Gustaf Fjaestad var det alldeles särskilt vintern som fängslade, ofta har man i beskrivningar med rätta benämnt honom som rimfrostens mästare och de snötäckta landskapen med gnistrande snö som reflekteras i solens strålande sken har för alltid kommit att älskas av publiken. Men naturligtvis målade inte Fjaestad snö året om, likt naturen följde han själv årstiderna och skapade såväl vårbilder där isarna smälter i sjöarna som blåsippor och kabbeleka i full blom liksom höstscener som präglas av en mörkare färgton. Likaså fann han under sommarmånaderna en särskild fascination i vattnets speglingar och rörelser samt även i det som fanns under vattenytan, ibland kan här ses någon fisk simma förbi, sjögräs som rör sig i vågskvalpet eller badande barn vars kroppar visas såväl ovan som under vattnet.

Presenterad här i auktionen är den stämningsfulla kompositionen ”Sommarnatt vid fjällsjön”. Med en storslagen utsikt över det vidsträckta landskapet har Fjaestad fångat dagens sista ljus när solen redan sänkts i horisonten, ett sällsynt men ack så storslaget motiv. Ännu sprider solen sitt varma brinnande sken över den närmast undersköna naturen där bergen som reser sig i bakgrunden effektfullt speglas längsmed sjöns bakre kant. I förgrunden letar sig ett buskage in från höger och vid strandkantens stenar vilar en eka. Med en utsökt teknisk skicklighet låter konstnären vissa partier förhöjas med mer pastosa färger, som den ljusa strimman i vattnet. Det nordiska ljuset en sommarnatt är någonting alldeles särskilt och under åren omkring det förra sekelskiftet tillkom målningar av flera av våra mer namnkunniga svenska konstnärer som i efterhand karakteriserats som ”the northern light”. Alltmer har dessa motiv, likt ”Sommarnatt vid fjällsjön”, kommit att uppskattas inte bara i Sverige utan även internationellt och kanske särskilt av amerikanska samlare som i detta ser uniciteten i att skildra vår storslagna orörda svenska natur i dess hänförande sken.

Som en av de tongivande konstnärerna i Sverige under övergångsperioden innan modernismen på allvar nått oss uppmärksammades Gustaf Fjaestad av kritiker och i press både inom landets gränser och internationellt. I en artikel i Manchester Guardian i november 1925 skriver en kritiker: ”Det finns inga levande varelser på hans bilder, men istället ger han naturen ett pulserande liv. Han skänker livets andedräkt till snön, isen, vattnet, solljuset, himlen, björkarna, tallarna, till allt levande […] Han låter snön berätta sin egen historia […] Han visar inte bara isens yta, utan dessutom dess djup, dess kropp och själ”. Citatet ur den brittiska dagstidningen är intressant då det öppnar upp för tolkningar av Fjaestads motiv på ett djupare plan än det enbart dekorativa. Fjaestad, som var praktiserande och missionerande teosof som skrev egna manus och höll föredrag, nämner vid ett tillfälle att ”Konsten anser jag vara analog med sanningen”. Denna livsåskådning visar på Fjaestads teosofiska influens i hans inre sökande efter sanningen i måleriet. ”Sommarnatt vid fjällsjön” domineras av den rådande stillhetens lugn där den värmande tryggheten i det allsmäktiga landskapet skänker en stunds vila som ger utrymme för eftertanke och frid.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information