Logga in

Gustaf Fjaestad (1868‑1948)

Solreflektioner över vinterlandskap


Klubbad för 540.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 10-13 december 2019


Nr. 893 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). Solreflektioner över vinterlandskap. Signerad och daterad G Fjaestad 17. Olja på pannå, 95 x 130 cm.

UTROP

250.000 – 300.000 SEK
€ 23.000 – 28.000


Fokus

”Solreflektioner över vinterlandskap” – Ett glödande mästerverk

Paret Fjaestad tänkte, läste och skrev ned mycket av sina filosofiska livstankar. Deras filosofiska livsåskådning följde dem genom livet och är en viktig del i konstnärsskapandet hos dem båda, inte minst hos Gustaf. Redan tidigt i parets förhållande var det deras speciella syn på livet som gav en högre mening åt deras konstnärliga skapande än blotta avbildandet av färg. Det var med andra ord de filosofiska ställningstagandena som var kärnan i det som Maja och Gustaf Fjaestad hade gemensamt. Det var på modet vid tiden kring sekelskiftet att vara teosof. Många stora konstnärer som exempelvis Piet Mondrian och Wassily Kandinsky hade inspirerats av filosofin. Fjaestad hade sannolikt exponerats för teosofin under sin tid i Amerika under sent 1890-tal. Hemma i Värmland deltog Fjaestad aktivt inom teosofirörelsen från början av 1900-talets första decennium och framåt. Arvikas teosofiska sällskap bestod av ett tiotal individer som höll mindre föredrag. Ett utdrag ur ett föreläsningsmanus skrivet av Fjaestad är intressant i tolkningen av hans bilder, det lyder: ”Människan är till sitt innersta väsen en Ande, ett levande och självmedvetet, individuellt väsen, bestående av detta självmedvetna liv i en kropp av en mycket finare materia än våra materiella kroppar […] När människoanden genom födelsens port inträder i den fysiska världen, ikläder hon sig en fysisk kropp, alldeles som en man tar på sig en överrock och hatt då han lemnar sitt hem för att gå ut. Men den fysiska kroppen är ej människan, lika lite som överrocken och hatten är kroppen som bär dem. Liksom en människa kastar bort en utsliten klädnad och tager på sig en ny, så avkastar anden en utsliten kropp och ikläder sig en annan.” Det finns flera samband i Fjaestads konst som samspelar med teosofins filosofi. Auktionens utsökta målning “Solreflektioner över vinterlandskap”, utförd 1917 visar prov på några av dessa intressanta samband. Även i denna fängslande målning är människans närvaro gestaltad genom de kapade stockar som ligger längs vattendragets kant. Det frusna vattendraget med sina blommor av rimfrost som speglar solen är avbildat med de varmaste av färger och skapar en fullkomligt glödande bild.

Målningens grandiosa framtoning skapas av konstnären med en pointilistisk teknik med impasto som används för att avbilda den vita snön i förgrunden. Detta i kombination med breda penseldrag av varma färger på pannån som skildrar ljuset och speglingarna skapas en spännande kontrast och djup i landskapet. Den kraftigt beskurna bakgrunden med snötyngd växtlighet där det långa perspektivet har negligerats är ett exempel på Fjaestads andliga sökande i konsten. Denna komposition är återkommande i Fjaestads vinterbilder och bör tolkas som en längtan till en värld som ligger bortom det vi med enklaste medel kan nå, en syn på livet och ett sökande om oändligheten och evigheten. De andliga sökarna under sekelskiftet uppfattade naturen som närbesläktad med anden och det genomsyras i allra högsta grad i Fjaestads konst. Auktionens “Solreflektioner över vinterlandskap” är ett ypperligt tillfälle att förvärva en av Fjaestads mest intima bilder av rimfrost på is, ett glödande mästerverk.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information