Logga in

Gustaf Fjaestad (1868‑1948)

Skidspår i vinterlandskap


Klubbad för 360.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 10-13 december 2019


Nr. 889 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). Skidspår i vinterlandskap. Signerad och daterad G Fjaestad 44. Olja på duk lagd på pannå, 120,5 x 120 cm.

UTROP

300.000 – 350.000 SEK
€ 28.000 – 32.000


Fokus

Gustaf Fjaestad – Med ödmjukhet inför vinterlandskapet

Det finns i Gustaf Fjaestads vintermotiv ett kärleksförhållande till snön och snölandskapet som vi nordbor förstår, den träffar oss rakt in i själen. Fjaestad har vid ett tillfälle sagt att: ”Vintern visar sig inte för mig som ett tyranniskt monster, utan fylld av en ren och lugn ande”. En målning som bevisar Fjaestads storhet är auktionens magnifika målning ”Skidspår i vinterlandskap” utförd 1944. Verket som föreställer ett frostbitet värmländskt vinterlandskap innehåller flera av vinterskildrarens främsta kännetecken. Fjaestads vintermotiv kan delas in i fem tydliga stilar och ytterligare minst fem stycken mindre tydliga kompositionsstilar. Vad som är återkommande i de flesta av stilarna är att de inte sällan inkluderar spår av människor eller djurs påverkan på vinterlandskapet, men nästan uteslutande aldrig innehåller mänskliga gestalter. Auktionens ”Skidspår i vinterlandskap” kan härledas till en sjunde stil där hela världen tycks visas i sin vinterstass, rofylld och lugn på väg mot ett okänt mål. Fjaestads inkluderande av en mänsklig eller djurlik påverkan i sina landskap inger en känsla av att han inte är ensam och visar även ett samspel mellan människa och den natur kring sjön Racken som han så innerligt älskade.

I auktionens storslagna målning “Skidspår i vinterlandskap” lyckas Fjaestad med hjälp av sin penselföring och färgval vid första anblicken att skapa ett inbjudande snötyngt landskap med skidspår som skänker värme åt betraktaren. Fjaestad skildrar vinterlandskapet med en personlig ödmjukhet, som om han vore en del av naturen, ej som dess härskare och överman. Den igenkännbara rimfrosten på de praktfulla träden ramar in och skapar en portal där skidspåren fortsätter igenom, dessa spår fungerar även som en förnimmelse av människans närvaro i vinterlandskapet. Det faktum att snön är en mjukare och finare materia än den jordliga verkligheten som döljs under den har Fjaestad i auktionens målning “Skidspår i vinterlandskap” tonat ner både i den pointillistiska teknik och även den konturering på grenverk som ofta ses i konstnärens alster. Genom denna mer graciösa penselföring skapar konstnären en mjukare avbildning av snön i landskapet.

Fjaestad var en i mängden konstnärer som under historien utvecklade sitt mästerskap i att skildra vinterlandskap. Vintersport i måleriet kan härledas till 1500- och 1600-talets flamländska och holländska målare som exempelvis Pieter Brueghel den äldre och Hendrick Avercamp som skickligt skildrade folknöjet att åka skridskor på frusna vattendrag. Men som nordisk sekelskiftsmålare var Fjaestad en av de främsta skildrarna av vintersporten. Fjaestad lyckas på ett subtilt manér att förnimma åskådaren om friluftslivet genom skidspår, vilket mästerligt återges i auktionens målning. Under sent 1800-tal och långt in på 1900-talet hade nya friluftsvanor växt fram hos den nordiska befolkningen och det var inte ovanligt att nordbor ägnade sig åt fjällvandring och vintersport som rekreation på helger. Det ter sig naturligt för en konstnär som Gustaf Fjaestad vilken själv var erkänd idrottsman som genom hela sitt vuxna liv ägnade sig åt att utöva skridsko, skidåkning och cykel att måla denna typ av friluftslandskap. Det faktum att snön är det som under vintertid döljer naturen med materia som tycks stå andligheten närmare enligt den teosofiska teorin tyder på att Fjaestad inte endast valde vintermotiven utifrån vinterlandskapens skönhet och hans fäbless för vintersport utan även av andliga skäl.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information