Logga in

gustaf fjaestad (1868‑1948) – ”hoar-frost”


Klubbades för 370.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 939 Gustaf Fjaestad (1868‑1948). ”Hoar-frost” – Rimfrost. Signerad och daterad G. Fjaestad 20. Olja på duk, 85 x 110 cm.

UTROP

200.000 – 300.000 SEK
€ 19.000 – 28.000

PROVENIENS

Fritzes Kungliga Hovbokhandel, Stockholm.
Mrs. G Thomson-Parker, Kew Gardens, 1930.
Christie’s, London, 20 mars 1990, kat. nr. 283.
Svensk privatsamling.

UTSTÄLLD

Carnegie Institute, Pittsburgh, USA.
Brooklyn Institute of Arts and Sciences (nuvarande Brooklyn Museum), New York, USA, ”Group Exhibition of Paintings and Drawings by American and Foreign Artists, 7 juni-1 oktober 1930.


Fokus

Gustaf Fjaestads “Hoar-frost”

Gustaf Fjaestad är en av sekelskiftets och en bit in på 1900-talets mest intressanta mångkonstnärer. Inte bara konstnär utan också idrottsman var han bland annat världsrekordhavare på en engelsk mil på skridsko. Fjaestad som arbetade i en rad olika medier kom under sin konstnärskarriär att bli en tongivande gestalt inom den konstnärskoloni kring sjön Racken i Arvika i Värmland som kom att kallas Rackstadkolonin.

Gustaf Fjaestad anses onekligen vara en av de främsta skildrarna av vinterlandskap inom den svenska konsthistorien och har genom historien givits epitetet rimfrostens mästare. Fjaestad uppmärksammades av kritiker och i press både inom landets gränser och internationellt. I en artikel i Manchester Guardian i november 1925 skriver en kritiker: ”Det finns inga levande varelser på hans bilder, men istället ger han naturen ett pulserande liv. Han skänker livets andedräkt till snön, isen, vattnet, solljuset, himlen, björkarna, tallarna, till allt levande […] Han låter snön berätta sin egen historia […] Han visar inte bara isens yta, utan dessutom dess djup, dess kropp och själ”. Citatet ur den brittiska dagstidningen är intressant då det öppnar upp för tolkningar av Fjaestads motiv på ett djupare plan än det enbart dekorativa. Fjaestad som var praktiserande och missionerande teosof skrev egna manus och höll föredrag nämner vid ett tillfälle att ”Konsten anser jag vara analog med sanningen”. Denna livsåskådning visar på Fjaestads teosofiska influens i hans inre sökande efter sanningen i måleriet. Fjaestads förmåga att ge liv, värme och skapa en inbjudande känsla åt de karga snölandskapen är vad som gör honom till en unik skildrare av den skandinaviska vintern. Detta till stor del genom den pointillistiska teknik där ett tjockt lager färg i punktform i ett stort färgspektrum appliceras. I ett av de för teosofin viktigaste litterära verken av Madame Blavatsky likställs teosofin med en stråle av vitt ljus. De skilda religionerna och filosofierna delas upp i det vita ljuset till ett stort färgspektrum. Dessa externa livsåskådningar innehåller en del av den eviga sanningen som återfinns i det vita ljuset men också ”orena” beståndsdelar. Genom att förena dessa olika beståndsdelar kan teosofen skapa sanningens ursprungliga ljus. Genom sin punktteknik med ett stort färgspektrum skapar Fjaestad teosofins eviga ljus i den vita snön i sin konst.

Det finns i Fjaestads vintermotiv ett kärleksförhållande till snön och snölandskapet som vi nordbor förstår, den träffar oss rakt in i själen. Fjaestad har vid ett tillfälle sagt att: ”Vintern visar sig inte för mig som ett tyranniskt monster, utan fylld av en ren och lugn ande”. En målning som bevisar Fjaestads storhet är auktionens magnifika målning ”Hoar-frost” utförd 1920. Verket som föreställer ett frostbitet vinterlandskap vid en sjö innehåller flera av vintermotivens främsta kännetecken. Ett varmt och vid första anblick inbjudande snötungt landskap utfört i punktteknik, rimfrost på engelska kallad hoar-frost på växtligheten, en förnimmelse av människans närvaro genom den snötäckta bron över det frostbitna vattendraget med blommor av rimfrost. Även bildstrukturen är uppbyggd på ett sätt som karaktäriserar Fjaestads mest intressanta verk. Fjaestad har valt att arbeta med en bildkomposition som till stor del fokuserar på de snötyngda träden. Grenverken med rimfrost har ägnats en stor majoritet av duken och omfamnar betraktaren med övernaturlig värme och storslagenhet. Trädens grandiosa framtoning i mellangrunden i kombination med det kraftigt snötäckta landskapet skapar ett hinder mot det som kan tänkas finns bakom. Endast en förnimmelse av ett landskap syns i bakgrunden. Genom denna komposition skapar Fjaestad en avsaknad av rymd och bakgrund, det blir svårare att särskilja objekt och subjekt, där element smälter samman, gränser blir mer obestämda i sökandet efter det omedvetna. Fjaestad visar i ”Hoar-frost” på sin mästerliga förmåga att återge vinterlandskapet i sjön Rackens omnejd med en ödmjukhet inför naturen samt prov på en djupare intellektuell konstnärlig mening.

Konsthantverk och måleri av Gustaf Fjaestad visades frekvent från 1915-1930 i Amerika och auktionens verk ”Hoar-frost” har varit utställd på Carnegie Institute i Pittsburgh troligen 1923 och på Brooklyn Museum of Art 1930, vid det senare tillfället utlånad från en amerikansk samling. Fjaestads konst togs emot mycket väl av amerikanerna och var en av de skandinaviska konstnärer som gavs störst utrymme i pressen. Den uppskattning som Fjaestad fick var mycket välförtjänt, få har så väl som Fjaestad fångat essensen av det vackra svenska landskapet och i synnerhet hoar-frost så som i auktionens underbara målning.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information