Logga in

Georg Pauli (1855-1935)

”Italienska med dragharmonika”/
”En dragspelsvirtuos”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 18 juni 2022


Nr 674 Georg Pauli (1855-1935). ”Italienska med dragharmonika”/”En dragspelsvirtuos”. Signerad och daterad G. Pauli ”au Prado” 1883. Med inskription av konstnären: ”O dolce Napoli O suol Beato”. Olja på duk, 46 x 38 cm.

UTROP

80.000 – 100.000 SEK
€ 7.600 – 10.000

PROVENIENS

Jägmästare David Hultmarks (1878-1957) samling, Saltsjöbaden.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Georg Pauli. Retrospektiv utställning”, 29 mars – 27 april 1930, kat. nr 40 (”Italienska med dragharmonika”).
Nationalmuseum, Stockholm, ”Opponenterna av 1885. Utställning till sextioårsminnet av det första moderna genombrottet i svensk konst”, 16 mars – 16 maj 1945, kat. nr 430 (”En dragspelsvirtuos”).
Riksförbundet för bildande konst, utställning 95, ”Italien genom svenska konstnärsögon”, 1951-1952.
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Makarna Hanna och Georg Pauli – ett konstnärspar”, 11 oktober 1997 – 6 januari 1998, kat. nr 91.
Jönköpings läns museum, ”Konstnärsparet Hanna och Georg Pauli”, 17 januari – 1 mars 1998.

LITTERATUR

Georg Nordensvan, Sveriges Allmänna Konstförening 1832‑1932. En historik och jubileumsskrift,
SAK, 1932, omnämnd s. 153‑155 samt avbildad (under titeln “Musicerande italienska”) s. 155.
Christian Faerber (red.), Konst i svenska hem II: målningar och skulpturer från 1800 till våra dagar, 1942, upptagen i Jägmästare David Hultmarks samling, Saltsjöbaden, nr. 373, s. 249 samt avbildad s. 248.
Ingrid Böhn-Jullander, Georg Pauli. Konstnär. Författare. Debattör, 1994, omnämnd samt avbildad (under titeln “Flicka som spelar handklaver”) s. 35.


Fokus

Georg Paulis beryktade “Italienska med dragharmonika”

Auktionens målning av Georg Pauli utgjorde något av vad man i dagligt tal idag skulle kalla för en ”snackis” på sin tid. Målningen hade nämligen refuserats av Konstföreningens jury, varpå protester framhölls i en skrivelse i Stockholms Dagblad, undertecknad av opponerande konstnärer som Richard Bergh, Axel Borg, Wilhelm von Gegerfelt, August Hagborg, Per Hasselberg, Ernst Josephson, Julius Kronberg, Carl Larsson, Hugo Salmson och Robert Thegerström. Denna unga generation konstnärer som sökt förnyelse i Frankrike kom att organisera sig i den så kallade Opponentrörelsen. Bland annat framförde man skriftligen 1885 krav till Konstakademien om en modernisering och reformering av konstutbildningen, utställningsverksamheten och konstnärsstödet. Då kraven inte fick gehör bildade man följande år Konstnärsförbundet som skulle komma att prägla 1800-talskonsten under de sista åren på seklet. Protesten till Konstföreningens jury angående Paulis målning möttes av förslaget att målningen skulle uppvisas för allmänheten som då skulle få bedöma om refuseringen haft grund eller inte. Målningen förblev dock okänd för allmänheten fram till Paulis utställning på Liljevalchs konsthall våren 1930. Georg Nordensvan skrev i samband med utställningen: 

”Den som möjligen hört talas om flickan med dragharmonikan, som på sin tid vållat strid i Stockholms eljest så lugna konstliv, bör ha stannat i förvåning, då han fick se denna stormfågel. Den är nämligen på intet sätt utmanande, varken ämnet eller utförandet bör ha kunnat väcka förargelse. Juryns stränghet mot denna lilla oförargliga målning är oförklarlig”. 

Den aktuella målningen med sin intressanta bakgrundshistoria visar en interiör från ett café med en italienska som sjunger och spelar dragharmonika. Pauli har noterat strofen hon sjunger ”O dolce Napoli O Suol Beato” ur den neapolitanska visan Santa Lucia. Likt ett stilleben syns en kniv, en vinflaska, ett glas och glasflaskor med olja och vinäger på ett bord, i bakgrunden står hennes kollega vid bardisken. Utan att höra det anar vi att restauranggästernas sorl har tystnat när italienskan tar ton. En ögonblicksbild som konstnären knappast kunde förutse skulle hamna i skottgluggen hemma i Sverige. Lite upprättelse har målningen sedan fått då den efter 1930 ställts ut vid ett antal viktiga utställningar så som ”Opponenterna av 1885” 1945 vid Nationalmuseum liksom ”Makarna Hanna och Georg Pauli – ett konstnärspar” vid Prins Eugens Waldemarsudde 1997-98. 

Precis som många av hans konstnärskollegor från Konstakademien i Stockholm sökte sig Georg Pauli söderut i Europa för vidare studier. Vid sidan av Frankrike var Italien ett av målen och han spenderade några år med att förkovra sig i det som landet erbjöd. Därefter kom han till Paris och besökte även Grez-sur-Loing som så många andra av hans konstnärsvänner. Auktionens målning är daterad 1883 då Pauli befann sig i Frankrike. Han ägnade sig åt ett naturalistiskt måleri i Jules Bastien-Lepages anda med verklighetsstudier både inom- och utomhus.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information