Logga in

georg haupt (1741‑1784)

Byrå – högklassiskt, stockholmsarbete


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 9-11 december 2020


Nr. 21 Byrå Högklassigt stockholmsarbete av Georg Haupt (verksam som kunglig hovschatullmakare och ämbetsmästare 1770‑1784). Utförd omkring år 1777. Rak form med mittrisalit. Snedställda hörn och cabrioletformade ben. Tre lådor. Fanerad med jakaranda, amarant, björk, buxbom och färgad lönn. Blindträ i furu med lådvirke i lönn. De två nedre lådorna med samkomponerad graverad intarsiadekor i form av centralt placerad festong med flankerande parställda antikiserande urnor. Friser i form av geometriska ramverk. Den övre lådan med intarsiadekor i form av kannelyrer. Sidostycken med hängande festonger. Beslag, draghantag, listverk och nyckelskyltar i brännförgylld och ciselerad brons. Den övre lådan med beslag i form av löpande hund, grenverk och nyckelskylt i form av snäcka. L 114, B 57, H 85 cm.

UTROP

1.500.000 – 2.000.000 SEK
€ 146.000 – 195.000

PROVENIENS

Ingenjör Carl Robert Lamms (1856‑1938) samling, Näsby slott.
Direktör Falk Simons (1874‑1957) samling, Göteborg.
Bukowski Auktioner, Vårauktionen, 26‑29 april 1982, kat. nr. 716.
En betydande svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.

LITTERATUR

Marshall Lagerquist, Georg Haupt – Ebeniste du Roi, Nordiska Museets handlingar 92, 1979, jämför med snarlik byrå signerad och daterad fait chez George Haupt Ebeniste Roi a Stockholm 1777. s. 162, kat. nr. 40.


Fokus

Högklassig byrå av Georg Haupt

Under sin femtonåriga verksamhet i Stockholm revolutionerade Georg Haupt den svenska möbelkonsten. När Haupt presenterade sitt mästerstycke år 1770 bröt han ny is. Genom sitt förfärdigade skrivbord, vilket skänktes som gåva till drottning Lovisa Ulrika från hennes make kung Adolf Fredrik, var den nyklassicistiska stilyttringen presenterad i huvudstaden och snart kom rokokon att förpassas till historien. Haupt tog den svenska möbelkonsten till nya nivåer väl värda att jämföras med sin kontinentala samtid gällande kvalitet och konstnärlig innovation, och var tillsammans med hovintendenten Jean Eric Rehn en av huvudpersonerna bakom den gustavianska möbelstilen. Auktionens högklassiga byrå är utförd omkring år 1777 vilket placerar den i en tid då Haupts verkstad var väl etablerad som leverantör av exklusiva möbler till det svenska hovet, högadeln och de mest förmögna borgarna och köpmännen.

Den rika intarsiakonsten med graverade detaljer blev Haupts signum efter återkomsten till Sverige efter studieåren på kontinenten. Dylika möbler hade i Sverige varit ovanliga under rokokon med vissa undantag, som exempelvis hos den Jean-François Oeben-skolade Carl Petter Dahlström vilken verkade i Stockholm under en kortare tid efter sin Parisvistelse. Den teknik Haupt främst använde vid tillverkningen av sina intarsiamöbler kallade han själv inkrustering där intarsian passas in mot ett bottenfaner för att skapa en slät yta. Även om Haupt är känd för att inte kopiera sig själv återanvände han sina intarsiamönster men i olika kompositioner.

Auktionens byrå med de i fronten parställda antikiserande urnorna och lagerfestong återknyter särskilt till två signerade byråer av Haupt. Den första, (M. Lagerquist, s. 162, nr. 40) med liknande dimensioner samt en intarsiakomposition och beslagsordning som är mycket snarlik auktionens byrå, är signerad ”fait Chez Georg Haupt Ebeniste du Roy a Stockholm 1777” och återfinns i samlingarna på Råbelövs slott i Skåne. Den andra (M. Lagerquist, s. 184, nr. 57), signerad med rödkrita ”fait Chez Georg Haupt Ebeniste” är av en större dimension men har även den en snarlik intarisakomposition och beslagsordning som den nu aktuella byrån.

Byråns ursprunglige beställare är ännu okänd men kan utifrån den höga kvaliteten på arbetet med säkerhet återfinnas i samhällets absoluta toppskikt. Byrån har ingått i två av Sveriges mest framstående konstsamlingar: den förste är Carl Robert Lamms samling (1856-1938) vilken på sitt Näsby slott bland annat samlade det främsta inom svensk konst och konsthantverk. Den andra samlingen som byrån varit del av är Falk Simons (1874-1947) vilken just som i fallet Carl Robert Lamm grundades på en imponerande framsynthet och känsla för kvalitet. Byrån har sedan den förvärvades på auktion 1982 ingått i en svensk privatsamling. Nu ges chansen till en ny samlare att förvärva och förvalta en del av den svenska konsthistorien utförd av tidernas främste svenska möbelsnickare.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information