Logga in

Ola Billgren

”Fontänens skugga”


Klubbades för 600.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13-15 juni 2018


301. Ola Billgren (1940‑2001). ”Fontänens skugga”.
Signerad, daterad och betitlad a tergo Ola Billgren -92. Olja på duk, 88 x 125 cm.

SEK 600.000 – 800.000      57.000 – 76.000

Proveniens:
Svensk privatsamling.


FOKUS

Vid tiden för färdigställandet av “Fontänens skugga” hade Ola Billgren säkrat sin position i den svenska konsthistorien. Han får sitt genombrott under 60-talet som representant för den svenska nyrealismen, ett avbildande måleri som närmast kan liknas vid hastiga ögonblicksbilder ur dokumentära sammanhang. Tillämpandet av kamerans urvalsprincip är tydlig, och i likhet med sin idol, den franske författaren Alain Robbet-Grillet, ville Billgren göra upp med den romantiska konstnärsrollen och propagera för ett osentimentalt, objektivt seende. Dessa uttryck bearbetar han in på 70-talet då människan får en allt mer central roll i måleriet. Till synes uttryckslösa modeller samspelar med och närmast levandegörs av sina respektive miljöer. Pendeln mellan subjektivitet och objektivitet är ständigt gungande, och hans måleri är som brottstycken ur större sammanhang i tid och rum. 70-tal övergår i 80-tal och Billgren bryter så småningom med realismen till förmån för den måleriskt svärmade ingång i konsten som han skulle komma att kalla för “romantiska landskap”. En brytpunkt som enligt honom själv föregicks av en konstnärlig kris. Dessa fragmentariska, abstraherade färgsymfonier dominerar 80-talet ut.

Under 90-talet får Billgrens måleri åter en figurativ utgångspunkt, om än med en mer målerisk hand. “Fontänens skugga”, utförd 1992, är en ögonblicksbild från Göteborg. Förbi skuggan av Carl Milles skulptur, ”Poseidon”, med sitt väldiga brunnskar, vandrar en ensam gestalt över ett solstänkt Götaplatsen. Omringade av brunnskarets olika vidunder, tritoner, najader, fiskar och sjöjungfrur skymtar Poseidons ben, självklara i sin kontrapost sedan de avtäcktes 1931. I gestaltens gångriktning, där brunnen når sitt slut, löses bilden upp i abstraktion. Ur tydliga, breda penseldrag glöder röda färgfält som lämnar avtryck i den solbelysta gatan. Spridda penseldrag av den accentuerade röda färgen, med sitt värmande och intima – men också sårbara uttrycksvärde, är en effekt som vi kan se Billgren tillämpa redan i porträttet “Fröken i April” från 1966, och som vidareutvecklades långt senare, noterbart i “Procession” från 1987 och “Sevillamorgon” från 1989. Det skulle dock ännu dröja några år innan Billgren visar sina intensiva och närmast måttlösa “Studier i rött” i Stockholm 1995. Till skillnad från många av de kompositioner som skulle dominera Billgrens konstnärskap under 90-talets andra hälft, är figurationen i “Fontänens skugga” ännu framträdande, sprungen ur en tid då Billgren behandlade stadslandskapets dynamik och intimitet.

Ola Billgren finns representerad på ett flertal svenska konstmuseer som Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm samt utländska museer som Louisiana Museum of Modern Art i Danmark och Musée National d’art Moderne Centre Georges Pompidou i Paris.


Tillbaka till katalogen

Mer information