Logga in

Falk Simons samling


En av de främsta och mest välrenommerade samlarna inom konsthantverk, silver och konst under 1900-talets första hälft var affärsmannen Falk Simon (1874-1957). Till en början var det framförallt högkvalitativt konsthantverk och silver främst från äldre perioder som fångade hans intresse, men efter att en stor målning av Per Ekström förvärvades år 1902 utvidgades samlandet till att omfatta även högklassig konst och skulpturer.

Direktör Falk Simon besökte under sin livstid flitigt utställningar av samtidskonst och gjorde nästan uteslutande sina inköp helt på egen hand. Ofta förvärvades konstverken direkt från konstnärerna själva, alternativt köptes de av väletablerade konsthandlare i Sverige såsom Svensk-Franska Konstgalleriet, Färg och Form, Fritzes och Stenmans i Stockholm och under senare år hos Börjessons Konsthandel i Göteborg. Genom sina många visiter i konstnärernas ateljéer och på utställningar bibehöll han en personlig kontakt med det aktuella konstlivet i Sverige och var alltid nyfiken på nya förmågor. Oavsett om det gällde äldre konsthantverk eller samtidskonst var det alltid kvalitén tillsammans med det historiska värdet på föremålet som fick styra Falk Simons nyförvärv och hans samling utvecklades snart till att anses vara av de mest framstående i Sverige. Både svenska och internationella konstnärer inrymdes i konstsamlingen som sträckte sig över flera epoker. 1955 upprättades en katalog med allt från betydande verk av 1800-talsmålare såsom Albert Edelfelt, Ivan Aguéli och Ernst Josephson till de unga svenska expressionisterna Isaac Grünewald, Sigrid Hjérten och Nils Dardel. Falk Simon var själv verksam i Göteborg och intresserade sig till stor del för de vid tiden yngre Göteborgskoloristerna Ivan Ivarson, Inge Schiöler och Ragnar Sandberg som samtliga fanns representerade i hans samling med flera av sina mest betydelsefulla verk. Samlingen rönte ett betydande internationellt intresse med Pablo Picassos ”Blå strumpan” utförd år 1903 samt de tretton gouacherna i Marc Chagalls ”Tusen och en natt”.

Det var aldrig rådande trender eller plötsliga spekulationer som influerade Falk Simons samlande. Istället växte en personlig och högst unik samling fram, präglad av en omisskännlig känsla för kvalitet, stil och konsthistorisk betydelse. Denna intimitet och omedelbara kärlek till konsten som uttrycksmedel kom för alltid att bli synonymt med Falk Simons samlande.


Tillbaka till katalogen

Mer information