Logga in

Christian Berg – ”Dekorativ skulptur I”


Klubbades för 660.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13-15 juni 2018


172. Christian Berg (1893‑1976). ”Dekorativ skulptur I”. Monogramsignerad och daterad C.B. 29. Polerad brons, H 50,5 cm. H 66 cm (inklusive sockel av svart diabas).

Koncipierad år 1929.
Ex. 1 förvärvades av Nationalmuseum och återfinns idag i Moderna Museets samlingar, Stockholm.

Proveniens:
Direktör Gylfe Burdin (1905‑1978), Stockholm.
Ambassadör Ragnar Petri och Ingrid Burdin Petri, Sarasota, Florida.

Litteratur:
Sven Sandström, Christian Berg – Livslinjer och formtankar, 1962, upptagen som katalognr. 17, jämför plansch nr. XVI.
Torvald Berg, Christian: min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete, 1991, nr. 34, upptagen och illustrerad s. 188.


FOKUS

En av våra i särklass främsta skulptörer i modern tid är Christian Berg. Det var dock inte skulpturer som Berg kom att intressera sig för i första hand, utan istället var det måleriet och avbildandet av vilda djur som lockade honom till en karriär som konstnär. Inspirationen hämtades från Bruno Liljefors naturtrogna och nästintill fotografiskt liknande måleri, men mellan vråkar och harar skissade han även människokroppen ur olika vinklar. Efter klassiska studier vid olika målarskolor i Stockholm, däribland Konstakadamien där han flitigt studerade kroki och teckning, bestämde han sig som så många andra unga konstnärer under början av 1900-talet att bege sig till konstmetropolen Paris. Det var under åren i Paris som intresset för kubism på allvar slog fäste hos Christian Berg. Studierna hos André Lhote blev en besvikelse, men däremot fascinerades han av kantiga och geometriska former från Pablo Picasso, Georges Braque och Fernand Léger och hyrde på egen hand en fotoateljé i området Quartier Latin för att själv utveckla sina färdigheter. Intresset för den kubistiska strömningen delades av flera av de svenska konstnärskollegor som befann sig i Paris under samma period, däribland kusinerna Waldemar Lorentzon och Erik Olson och Otto G Carlsund. Med i synnerhet Erik Olson inledde Christian Berg en stark vänskapsrelation som kom att följa dem åt hela livet.

Den anatomiska kroppen fascinerade Christian Berg och allt mer kom intresset att växa för kroppar i rörelse, idéer som sedan skulle komma att utgöra grunden för skapandet av hans första skulpturer. Den första skulpturen blev just en kvinnotorso, slutligen gjuten i brons efter en teckning och därefter en plastisk modellering. Genom hela sin karriär skulle Berg komma att återgå till sina tidigare teckningar och utveckla dem vidare. Torson kom att följa med Christian Berg under hela hans konstnärliga karriär och han menade själv att ”torson är inget experiment, den är ett angeläget uttryck för min konstnärliga strävan”.

År 1928 debuterade Christian Berg första gången för Parispubliken, på Galérie Mots et Images tillsammans med Erik Olson och Otto G. Carlsund, därefter gick utställningen vidare till Göteborgs Konstförening där Gösta Adrian-Nilsson (GAN) var utställningsarrangör. För Berg blev utställningen en bekräftelse på framgång i och med att Intendent Romdahl förvärvade hans ”Torso” till samlingarna i Göteborgs Konstmuseum. Året därpå skapade Christian Berg auktionens majestätiska ”Dekorativ skulptur I”. Det kubistiska formspråket kombineras med kroppens graciösa rörelse. De rena linjerna, den närmast ingenjörsmässiga precisionen och den polerade bronsen skapar en spännande dynamik i kontrasterna mellan hårt och mjukt, böljande och kantigt. Här förenas allt som förknippas med Christian Bergs säkra hand och konstnärligt briljanta idéer på bästa sätt till absolut perfektion.

”Att skapa form är att leva, har någon sagt. Naturen blir betydelsefull för mig, endast i den mån jag kan omforma den för att uttrycka mitt inre. Natur är inte konst. I konsten blir man aldrig färdig. Det gäller att ödmjukt söka hela livet, att hålla sin linje klar, att akta sig för falska lösningar. I dagens konst finns så mycket av förvirring och oklarhet. Det är oerhört viktigt vilket budskap vi för fram, att det pekar åt rätt håll och att det går fram till människorna.”

– Christian Berg

År 1930 skedde i Sverige en synnerligen viktig händelse i anslutning till Stockholmsutställningen där också Christian Berg var delaktig. På caféet Puck samlade Otto G. Carlsund hela det internationella avantgardet på en vägg. Här fanns Mondrian, Picasso, Braque och allt gick att köpa för vad som närmast skulle kunna liknas en symbolisk summa. Försäljningen uteblev dock och lite slarvigt brukar detta benämnas som ”konkretistfiaskot” i Stockholm. Publiken strömmade friskt men kritiken var förödande. Berg uppmärksammades i pressen, vilket ju faktiskt skulle kunna tolkas som någonting positivt, för den kvinnotorso han visar: ”Det är ganska ansvarslöst att lura folk att detta har med konst att göra.” Berg tog dock inte åt sig särskilt av kritiken och har själv därefter konstaterat att: ”Man säger att utställningen var ett fiasko. Det gällde bara ekonomin. Men visst inte i övrigt. Den väckte upp folk”.

Att vara före sin egen tid är ju sällan förknippat med framgång. Idag betraktar vi tveklöst Christian Berg som en av vår tids främsta skulptörer som verkade i en synnerligen dynamisk brytningstid mitt i det internationella avantgardet. Auktionen erbjuder nu en möjlighet att förvärva en del svensk konsthistoria i ett av Bergs tidiga centrala verk. Detta exemplar av ”Dekorativ skulptur I” är med största sannolikhet ett av de första exemplaren. Christian Berg arbetade alltid med en edition om fem exemplar i sina skulpturer. Två exemplar av ”Dekorativ skulptur I” återfinns idag i museisamlingar; Nationalmuseum förvärvade 1943 ett exemplar som idag finns i Moderna Museets samlingar, ett annat exemplar tillhör Malmö Konstmuseum. Auktionens exemplar uppvisar i sin gjutning synnerligen hög kvalitet och perfektion in i minsta detalj. Skulpturen köptes av affärsmannen och samlaren Gylfe Burdin, tillsammans med hans dotter Ingrid. Burdin hade ett mycket säkert öga för konst av bästa slag och skapade under åren en imponerande högkvalitativ samling konst och asiatiskt konsthantverk som dottern Ingrid senare ärvde. Hon gifte sig med ambassadören Ragnar Petri och tillsammans levde de på många olika platser i världen. Efter pensionen slog de sig ned i Sarasota, Florida, där de byggde ett hus väl värdigt den exceptionella samlingen.

Vi avslutar med Christian Bergs egna ord återberättade i Torvald Bergs bok om sin far, Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg. En illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete på sidan 146: ”Tidigare arbetade jag mycket med människokroppen. Den hör till det vackraste som finns och man blir aldrig färdig med att avbilda den.”


Tillbaka till katalogen

Mer information