Logga in

Ragnar Sandberg – ”Cyklister”


Klubbades för 920.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 13-15 juni 2018


189. Ragnar Sandberg (1902‑1972). ”Cyklister”. Monogramsignerad och daterad RS -35. Olja på duk, 40 x 66 cm.

Detta konstverk såldes till förmån för Dr. Margaretha Nilssons stiftelse för medicinsk forskning.

Proveniens:
Direktör Charles Nilssons samling, Stockholm.
Med.dr Margaretha Nilssons (1937‑2017) samling, Halmstad.

Utställd:
Konstgalleriet, Göteborg, ”Ragnar Sandberg”, 1941, kat. nr. 4.
Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Charles Nilssons samling”, 22 januari-6 februari 1949, kat. nr. 101.
Biennalen i Venedig, 1952.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Liljevalchs jubilerar – Svensk konstkavalkad”, 1956, kat. nr. 335.

Litteratur:

Christian Faerber (red.), Konst i svenska hem II: målningar och skulpturer från 1800 till våra dagar, band 11, 1942, upptagen i Direktör Charles Nilssons samling, Stockholm, nr. 951, s. 562.
Ulf Linde, Ragnar Sandberg, SAK publ lxxxviii, 1979, jämför bild s. 16.


FOKUS

Ragnar Sandberg är en av våra främsta kolorister och med sin omisskännliga förmåga att skildra sin omgivning med glädje och lekfullhet intar han en särställning bland sina samtida konstnärskollegor. Som en av de mest framträdande svenska modernisterna under 1900-talet hör Sandberg till den grupp konstnärer som kom bli kända som Göteborgskoloristerna. De flesta av de målare som hörde till denna skara hade studerat för Tor Bjurström vid Valands målarskola under 1920-talet och utmärkte sig inom måleriet genom ett särskilt färglyriskt drag. Sandberg tillhörde Bjurströms första elevuppsättning men dröjde sig kvar på Valands målarskola ända till mitten av 1920-talet, då han ideligen valde att avbryta sina studier för utlandsvistelser med studiekamrater till framförallt Frankrike. Efter studierna ägnade han sig istället åt studier i filosofi och skönlitteratur, men när han år 1929 återupptog kontakten med sin tidigare studiekamrat och konstnärskollega Ivan Ivarson fann han äntligen ny inspiration till att måla. Både Ivarsons och Carl Kylbergs känsla för kolorit och komposition kom att betyda mycket för Sandbergs fortsatta utveckling och flera av de målningar som utfördes omkring år 1930 uppvisar stora likheter med Kylbergs diffusa landskap i mustiga toner. Stärkt av ny inspiration deltog Sandberg i ett flertal utställningar tillsammans med Ivarson och de verk som utfördes under dessa år kom att leda till konstnärens definitiva genombrott.

Auktionens slående målning ”Cyklisterna” utfördes av Ragnar Sandberg år 1935 och visar konstnärens enastående förmåga att skildra stadens rörelse och atmosfär. Under åren 1935-36 återkom Sandberg vid flera tillfällen till detta motiv och avbildade den nöjsamma sommardagen med det cyklande paret från olika vinklar och perspektiv. Fartvinden och den friska sommarbrisen får kvinnans långa hår att fladdra till och den rosaprickiga klänningen tycks nästan lyfta från vinddraget när de susar förbi. Kompositionen är typisk för Sandbergs måleri under mitten av 1930-talet och utstrålar kärlek till stadens invånare och platsen där han föddes och växte upp. Kanske är det ändå koloriten i denna ljuvliga bild som utmärker sig allra mest – Sandberg lyckas som få andra konstnärer sammanföra nyanser till raffinerande och sensationella skapelser. Nästan i samtliga målningar från dessa år har Ragnar Sandberg använt sig av den gula färgen som blivit hans kännetecken. I auktionens målning utgör den mustiga gula tonen bakgrunden medan ljusare nyanser har använts för att utmärka kvinnans skira hud mot den kontrasterande klänningen. De skimrande tonerna i rosa, grönt och vitt är alla kontraster men framkallar även magiska samspel och idylliska illusioner. Detaljerna i målningen framträder i förgrunden och genom sitt omedelbara ögonblicksmåleri skapar Ragnar Sandberg en bild som fullkomligt sjuder av liv, glädje och rörelse. Konstnären själv menade att de friska motiven skapades genom bibehållandet av ett öppet sinne: ”Det straffar sig alltid att inte oavbrutet söka befria ögat från känslans despotism och intellektets tyranni. Det är inte fönstret som avgör vilken gäst som är väntad”.

Det var under studieåren och tiden i Frankrike som Ragnar Sandberg anlade grunden till sin blomstrande period som målare under 1930-talet, men den sanna inspirationen fann han i sin kära hemstad. I Göteborg bosatte sig Sandberg under början av 1930-talet och började från första stund utforska stadens alla hörn genom ständiga utflykter till andra stadsdelar. Det var en nyfiken ung man som återigen blev göteborgare och tillägnande sig vad som fanns att tillgå i form av konstlitteratur och besök på museum. När Sandberg åter lyfte penseln mot duken efter några års uppehåll, framstod det i publikens ögon som att han arbetade i ”rus och lycka”. Göteborg blev en äventyrares stad under Sandbergs hand, trots att den under 1930-talet beskrevs i Bertil Sundborgs bok ”Göteborgskoloristerna” med orden: ”…Göteborg hade ingen av den 1700-tals-air som trots allt dröjde kvar över Stockholm och konstnären var inte som där en pittoresk företeelse någon som sågs i ett förlåtande skimmer”. Sandberg vågade använda färg och ljus i sina skildringar från 1930-talets Göteborg trots att flera beskrivningar antyder att staden under denna period kunde uppfattas som mörk och dyster. Istället blev stadens fordon, ljud och ljus hans främsta inspirationskälla och Ragnar Sandberg utförde under denna period några av sina i särklass främsta målningar.


Tillbaka till katalogen

Mer information