Logga in

Christian Berg (1893‑1976)

”Torpedfigur X”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 16 maj 2024


Nr 729 Christian Berg (1893‑1976). ”Torpedfigur X”. Monogramsignerad och daterad C.B. 70 på undersidan. Grekisk kalksten, H 157 cm. H 202 cm (inklusive stensockel).

Koncipierad 1927. Utförd år 1970.

UTROP

2.500.000 – 3.000.000 SEK
€ 216.000 – 259.000

PROVENIENS

Tidigare i konstnärens egen samling.

LITTERATUR

Torvald Berg, Christian: min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete, 1991, nr 45, upptagen s. 186, avbildad s. 187.


Det var under åren i Paris som intresset för kubism på allvar slog fäste hos Christian Berg, han lär ha uttryckt att ”Vi var alla besatta av kubismens demon”. Fram till 1926 hade Berg enbart varit målare, men så kom han till den franska huvudstaden och någonting hände. ”Så reste jag till Paris, där jag studerade alla muséer och utställningar. Gick någon månad hos Lhote och någon hos Léger. Träffade Valdemar Lorentz och genom honom Erik Olson och Otto Carlsund. Lorentz reste hem, men Olson, Carlsund och jag höll troget ihop.” Med utgångspunkt i de teckningar efter modell som han utförde vid tiden hos André Lhote ställdes han inför ett problem med den tvådimensionella teckningens möjligheter. Han löste det genom att lägga upp en relief i lera. Det ledde till utvecklingen av hans första skulpturala arbeten med bronsrelieferna ”Torso”, ”Dansande figur” och ”Kvinna framför spegel” från 1926. Under följande period arbetar konstnären intensivt med skulpturer i brons och sten med den abstraherande kvinnokroppen som utgångspunkt.

1928 debuterar Berg tillsammans med Otto G. Carlsund och Erik Olson för parispubliken på Galerie Mots et Images, i La Gazette skriver Jacques Fouguet den 15 juni om Christian Berg att ”Det är en konst som företräder en harmonisk balans mellan rent intellektuella spekulationer och den sinnliga världens lockelse” och avslutar med att konstatera hans ”styrka, nobless och förfinad elegans”. Vidare recenseras utställningen av Maurice Raynal, en av dåtidens tongivande kritiker som skriver att ”Christian Berg är mera förfinad. Och hans skulpturer, utförda med sensibilitet och intelligens, visar att han är en skandinav som med största lätthet skulle acklimatisera sig i vårt soliga Provence.” Framgångarna började nu göra sig gällande, när Berg följande år deltar på Surindependenternas utställning med fem skulpturer vilka samtliga säljs till La France Art Institute i Philadephia vars representanter besökte utställningen. Han kommer också nu i kontakt med konsthandlaren Léonce Rosenberg som genom sitt galleri L’Effort Moderne representerade många av avantgardets stora namn, bl.a. Léger, åtar sig nu att sälja allt vad Christian Berg skapade. Detta leder till vidare framgångar såväl internationellt som i Sverige, bland annat med deltagandet vid Stockholmsutställningen. Kompositionen ”Torpedfigur” koncipierades 1927 och denna beskrivs av Sven Sandström i Christian Berg Livslinjer och formtankar: 

”…har han som motiv egentligen valt ett begrepp: strömlinjeformen. De mänskliga och föremålsliga former som han fört samman i skulpturerna tjänar att konkretisera dess idé.” … ”Torpedfigur klarnade fram ur en teckningsserie, där konstnären omsider förvandlade en kvinnlig aktstudie till spolform. Huvud och hår hade dragits in i spolens spets, medan bröst och armar förenats till två gemensamma rudiment och benen till en gemensam elliptisk avslutning, stödd av en utskjutande diagonal från den vikande kroppssidan. Sålunda slöts hela den mänskliga kroppens rika formspråk i en enda volym, sammanhållen av en enkel parentes. Ryggsidan är helt inspirerad av tonfiskens form och av båtkölens, medan framsidan bevarar ett kvinnligt minimum. Sammansmältningen är fullständig, men utan att de enskilda dragen löper i varandra: endast båtstävens form, som arbetats in i bålens övre del, glider oförmärkt över i de två andra aspekterna.”

Det monumentala formatet sökte Christian Berg genom hela sin karriär. Han arbetade med samma kompositioner i mindre som större storlekar, alltifrån bronserna som varierade mellan ca 30-60 cm i höjd till monumentala versioner om flera meter, ofta huggna i marmor eller andra stenarter eller gjutna i olika betongarter. Totalt har ca 25-30 monumentala skulpturer utförts under konstnärens livstid, de flesta ingår i betydande samlingar på olika institutioner, museer och företag. Endast ett fåtal finns i privat ägo. Under den senare delen av Christian Bergs karriär tillbringades somrarna oftast i Grekland på Rhodos. Där finner han den skicklige stenhuggaren Manoli med vilken han inleder ett lyckosamt samarbete: ”Nu på senare år har det mest blivit skulptur. Jag gör dem hemma i Sverige, sedan reser jag hit och hugger dem i monumentalformat i olika marmorsorter som ön är så rik på. Ibland tar jag marmor från Naxos och marmor från Athen, från berget Pentelicon. Det är en behaglig plats att arbeta på så här trivs jag utmärkt.”

Auktionens praktfulla monumentalfigur ”Torpedfigur X” utfördes i Grekland år 1970. Den imponerar såväl i detaljrikedomen med vilken formen sensibelt låtits växa fram ur det väldiga marmorblocket som med dess majestätiskt monumentala helhetsintryck. Christian Berg visar med hela sitt spektrum vilken fulländad kompositionsmästare han var och här kan tydliga paralleller dras till hans andra välkända monumentalskulpturer av, däribland ”Exalterad torso II” på Handelsbankens kontor på Karlavägen i Stockholm samt ”Dekorativ skulptur II” på Rosenbad. Försäljningen av den storslagna ”Torpedfigur X” erbjuder möjligheten att förvärva en av konstnärens främsta monumentalskulpturer i privat ägo, vilken tidigare ingått i konstnärens egen samling. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information