Logga in

Christian Berg (1893‑1976)

”Torpedfigur I”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 10 – 12 maj 2023


Nr 648 Christian Berg (1893‑1976). ”Torpedfigur I”. Monogramsignerad C.B. Högglanspolerad brons med svartpatinerat parti, H 46,2 cm. H 61 cm (inklusive cylindrisk marmorsockel).

Koncipierad 1927. 

Skulpturen gjuten i 5 exemplar. Denna utgör den först gjutna, utan inslagen numrering i botten.

UTROP

800.000 – 1.000.000 SEK
€ 71.000 – 89.000

PROVENIENS

Bukowskis, Stockholm, 29‑31 maj 1989, kat. nr 557.
Förvärvad vid ovanstående auktion av nuvarande ägare.

LITTERATUR

Sven Sandström, Christian Berg – Livslinjer och formtankar, 1962, upptagen som kat. nr 11, avbildad plansch nr XVIII.
Torvald Berg, Christian: min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete, 1991, nr 16, upptagen s. 186, illustrerad s. 186.


Fokus

Christian Berg – Den majestätiska “Torpedfigur I” från 1927

En av våra i särklass främsta skulptörer i modern tid är Christian Berg. Det var dock inte skulpturer som Berg kom att intressera sig för i första hand, utan istället var det måleriet och avbildandet av vilda djur som lockade honom till en karriär inom konst till en början. Inspirationen hämtades från Bruno Liljefors naturtrogna och nästintill fotografiskt liknande måleri, men mellan vråkar och harar skissade han även människokroppen ur olika vinklar. Efter klassiska studier vid olika målarskolor i Stockholm, däribland Konstakademien där han flitigt studerade kroki och teckning, bestämde han sig som så många andra unga konstnärer under början av 1900-talet för att bege sig till konstmetropolen Paris. Det var under åren i Paris som intresset för kubism på allvar slog fäste hos Christian Berg. Studierna hos André Lhote blev en besvikelse, men däremot fascinerades han av kantiga och geometriska former hos Pablo Picasso, Georges Braque och Fernand Léger och hyrde på egen hand en fotoateljé i området Quartier Latin för att själv utveckla sina färdigheter. Intresset för den kubistiska strömningen delades av flera av de svenska konstnärskollegor som befann sig i Paris under samma period, däribland kusinerna Waldemar Lorentzon och Erik Olson och Otto G Carlsund. Med i synnerhet Erik Olson inledde Christian Berg en stark vänskapsrelation som kom att följa dem åt hela livet. 

Intresset för det anatomiska ersattes mer och mer av kroppar i rörelse, idéer som sedan skulle komma att utgöra grunden för skapandet av de första skulpturerna. Auktionens eleganta skulptur är ett av konstnärens tidiga arbeten, koncipierad 1927. Just auktionens skulptur är det första exemplaret som gjöts av ”Torpedfigur I”, utförd i polerad och svartpatinerad brons. I Sven Sandströms Christian Berg: livslinjer och formtankar beskrivs skulpturens utformning ingående: ”I sina två ”Torpedfigurer” – av vilka den tidigare utfördes 1927, den senare först helt nyligen men efter samtida teckningar – har han som motiv egentligen valt ett begrepp: strömlinjeformen. De mänskliga och föremålsmässiga former som han fört samman i skulpturerna tjänar att konkretisera dess idé. Strömlinjeformen var någonting ganska nytt och ett slagkraftigt argument i debatten om det funktionsdugligas skönhet, just aktualiserat av den moderna luftfarten. (Carlsund, vars intelligenta diskussion spelade en stor roll som stimulans i kamratkretsen, annonserade i art concrete: köp zeppelinare!). ”Torpedfigur” klarnade fram ur en teckningsserie, där konstnären omsider förvandlade en kvinnlig aktstudie till spolform. Huvud och hår hade dragits in i spolens krets, medan bröst och armar förenats till två gemensamma rudiment och benen till en gemensam elliptisk avslutning, stödd av en utskjutande diagonal från den vikande kroppssidan. Sålunda slöts hela den mänskliga kroppens rika formspråk i en enda volym, sammanhållen av en enkel parentes. Ryggsidan är helt inspirerad av tonfiskens form och av båtkölens, medan framsidan bevarar ett kvinnligt minimum. Sammansmältningen är fullständig, men utan att de enskilda dragen löper i varandra: endast båtstävens form, som arbetats in i bålens övre del, glider oförmärkt över i de två andra aspekterna. Sålunda fick ”Torpedfigur” sammanfatta allt som motståndslöst förmår klyva luft och vatten: den fasta materien i dess mest avslipat funktionsdugliga form, kroppen som i sig är i vila, men som förmår genomföra den mest fullständiga handling med bevarad rofullhet i sina linjer. Helt utan föregångare var han inte på detta stadium av sin idéutveckling: Constantin Brancusis ”Fågel i rymden” hade sedan många år sysselsatt denne rumänske dyrkare av det artistiska minimum, det var en känd skulpturidé. Men i ”Torpedfigur” är det inte fråga om ett oidentifierat, slutet föremål som konkretiserar en situation, snarast en rörelse, som Brancusis fågel gör det. Det är en sammanfogning av olika formfragment som samtidigt skall ge en symbol för strömlinjekroppens vackra funktion och en sammanfattning av dess egenskaper.”

Nu erbjuds en möjlighet att förvärva ett av Christian Bergs tidiga arbeten, kännetecknande för konstnären genom de utsökta linjerna och en slående elegans. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information