Logga in

Christian Berg (1893‑1976)

”Parkskulptur I”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 14 – 16 maj 2024


Nr 722 Christian Berg (1893‑1976). ”Parkskulptur I”. Monogramsignerad och numrerad C.B. EX:I. Mattpolerad brons, H 41,5 cm. H 52 cm (inklusive stensockel).

Utförd år 1928.

UTROP

800.000 – 1.000.000 SEK
€ 69.000 – 86.000

PROVENIENS

Tidigare i konstnärens egen samling.

UTSTÄLLD

Stockholmsutställningen, 16 maj-29 september 1930, sannolikt utställd enligt konstnärens familj.
Malmö museum, ”Utställning Anna Berg, Christian Berg”, 18 november-10 december 1942, kat. nr 37.
Bukowskis, Stockholm, ”Christian Berg”, 10-30 juni 1988.
Galleri Hattlösa, Förslöv, juni 2010-mars 2011.
Tomarps Kungsgård, Kvidinge, ”Anna Berg, Christian Berg, Pierre Olofsson”, 9 april-6 juni 2011.
Kulturhuset Ravinen, Båstad, ”Abstrakta uttryck”, februari-maj 2022.

LITTERATUR

Sven Sandström, Christian Berg – Livslinjer och formtankar, 1962, upptagen som kat. nr 15, auktionens exemplar avbildat plansch nr XVII.
Torvald Berg, Christian: min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete, 1991, nr 32, upptagen s. 186, auktionens exemplar avbildat s. 40 samt 187.


Verksam under en period då tongivande internationella konstnärer som Constantin Brancusi och Alexander Archipenko samtidigt i Paris anammade det abstraherande modernistiska formspråket inom sina skulpturala uttryck, hittade Christian Berg hem som skulptör. Auktionens ”Parkskulptur I” är en riktig raritet i mattpolerad brons som tillkommer 1928. Detta är det första exemplar av skulpturen som utfördes vilket numreringen anger: EX:1, ett exemplar som konstnären behöll till sin egen samling och som bland annat lär ha visats på Stockholmsutställningen 1930. Skulpturen är ett ypperligt exempel på Christian Bergs abstraherande av kvinnokroppen, tillkommen under en tid när de futuristiska tankegångarna och kroppar i rörelse särskilt intresserade honom. Samtidigt inspireras han under hela sitt konstnärskap av klassiska forntida formspråk vilket är tydligt i skulpturens eleganta resning och hållning vilken anknyter till den fornegyptiska konsten. Sven Sandström beskriver i boken Christian Berg Livslinjer och formtankar, ”Parkskulptur I” på följande sätt:

”Det är ett helt organiskt arbete med en starkt klassisk karaktär. Den kubistiska traditionen är tillämpad med den största frihet. Från början hade konstnären velat hålla fast ett intryck av en danserska som svänger slöjan kring sitt huvud. I denna märkligt motsägelsefulla skulptur med sin bastanta, fullmatade kroppslighet och sin lätta, lyftande rytmik finns intrycket bevarat, men i en komplicerad situation. Delvis har den också vuxit fram ur teckningarna till ’Torpedfigur’, där huvudet och håret på samma sätt förenades med kroppsspolens krön. Men här bevaras håret sammansmält med slöjan i den huvudsakligen bakåtriktade utspända formen, vars massiva tyngd ger en förutsättning för balanseringen av kroppen i en framåtriktad båge. Slöjformen får genom de lätta refflorna undertill sin rätta lyftning och kan också fungera som slöja. Mellangärdet är utfört som en stor, bönformad urgröpning som upprepar höfternas bågar och som direkt sluter an till det ena låret i en triangelspets. Den spetsen bidrar till att framhäva dess korta men laddade danssteg från vilket hela spänningen i kroppen utgår. Den bastanta höftens dubbelvolym delas av en bred, längsgående kanyl på båda sidorna. Det ena bröstet är åter en cirkelgrop. Men alla dessa negativa volymer hävdar sig här fullkomligt inte som hål, utan som inneslutna former. Kroppens spända hud är på ingen punkt brusten eller bruten, den omfattar också kaviteterna med sin fulländade rondör. Slutintrycket är framför allt en klassisk skulptur. Sidornas kanyler är inte bara retoriska hänvisningar till den klassiska konstens kolonnrefflor, utan också en påminnelse om den laddade rofullhet som strömmar genom denna massiva sylfid.”

Christian Berg, 1930, ”Parkskulptur I” till höger i bild.
Christian Berg, 1930, ”Parkskulptur I” till höger i bild.

Intresset för skulpturens samverkan med arkitekturen intresserade särskilt Christian Berg, vilket bland annat låg till grund för utvecklingen av hans ”Monumentalfigur”. Det var också ett exemplar av denna skulptur, ”Monumentalfigur III”, 2,5 meter hög och utförd i svart granitbetong, som gjorde att han för Stockholmsutställningens styrelse brevledes föreslog sin önskan om att delta med den gigantiska modernistiska skulpturen, som tidigare visats på Konsthallen i Göteborg och sedan blivit kvar i dess lager. Utställningen i Göteborg 1928 hade för övrigt varit en framgång, vilken lett till att museet förvärvade skulpturen ”Torso”. Stockholmsutställningens generalkommissarie Gregor Paulsson och utställningens chefsarkitekt Gunnar Asplund lockas av idén och Bergs stil anses harmoniera väl med utställningens funktionalistiska arkitektur. Berg lyckas frakta skulpturen till utställningen någon månad innan den skall öppna och finner dess perfekta plats utanför Parkrestaurangens entré där han murar ett fundament åt den. Det är också Berg som rekommenderar sin vän Otto G. Carlsund till Stockholmsutställningen, vilket leder till att Carlsund får uppdraget att dekorera två väggar i Parkrestaurangens annex med målningen ”Rapid”. Carlsund ges också möjlighet att förverkliga sin dröm med den idag legendariska utställningen Art Concret i Café Puck där han lyckas samla det internationella avantgardets främsta alster, representerat av bl.a. Mondrian, Arp, Léger m.fl., en utställning som med facit i hand visade sig vara alltför radikal för sin samtid och ofta benämns som ”konkretistfiaskot”.   

Christian Berg blev något av Stockholmsutställningens ”husskulptör” tack vare sitt nära samarbete med dess initiativtagare. Han erhåller stor uppmärksamhet i pressen, trots att de flesta är oförstående och skarpa i sin kritik mot hans modernistiska inställning. I Carlsunds utställning på Café Puck deltog Berg med två målningar och två skulpturer men vid sidan av detta deltog han alltså även med den monumentala skulpturen vid restaurangens entré samt även med flera andra skulpturer. Sven Sandström konstaterade att ”dessutom fanns hans verk, bl.a. ’Torso’ utplacerade på andra håll i huvudrestaurangen och i kansliet som på en separatutställning.” Konstnärens son Torvald Berg skriver i boken om sin far: ”Christian uppmärksammas även för de mindre bronsskulpturer han har med i huvudrestaurangen bland andra ’Torpedfigur I’ och ’Vattenfigur II’. Dessa deltar utanför Carlsunds utställning. Han medverkar även med ’Monumentalfigur I’, ’Kyrkskulptur’ och målningarna ’Komposition för observatorium’ samt ’Skuggor’”. Ytterligare ett av de verk som skall ha ställts ut är auktionens exemplar av ”Parkskulptur I”. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information