Logga in

Christian Berg – ”Lekande torso II”


Klubbades för 400.000 kr vid Uppsala Auktionskammare Internationella Kvalitetsauktion 6-9 december 2016.


358. Christian Berg (1893‑1976). ”Lekande torso II”.
Signerad under sockel GL. 2 av Christian Bergs stenhuggare Göran Lange.
Överdel i rödgrå granit och underdel i grå granit, H 142 cm.


Christian Berg blir bofast i Paris från våren 1925. Dessförinnan har han fullföljt 5 års studier på Konstakademin i Stockholm och i mars 1925 gjort en längre studieresa till Egypten. Han börjar nu gå på de fria akademierna Colarossi och La Grande Chaumière för att teckna croquis. “Efter att tecknat en kvinnokropp hundra, ja tusentals gånger finner man, att karaktären kan fångas och bibehållas i endast ett par förenklade linjer. När jag isolerat dessa, spänner jag formerna till det yttersta för att bygga in och förmedla en spänning till betraktaren”.

”Att blicka tillbaka behöver väl inte uteslutande vara ett tecken på att man åldras. Man kan också hämta kraft ur det förgångna. Det händer ju att man med framgång kan ta upp ett tema från sin ungdom, som kan bli till förnyelse. Det är en hoppfull upptäckt.” Orden är Erik Olsons, målarkamraten från 20-talets Paris, i ett brev till Christian Berg daterat tjugofjärde november 1975. Påståendet om kraft ur det förgångna är i hög utsträckning tillämpbart på ”Lekande torso II” som har sitt ursprung i en teckning av Christian utförd i Paris 1928 men även med reliefen ”Dansande figur” från 1926 som förebild.

När jag en dag kom hem från skolan hade pappa lagt upp en skulptur i plastilinalera på sin kavalett. Jag ser i torson framför mig en fotbollsspelare redo för skott. När pappa vänder sig om rullar jag en kula av lera och placerar den på torsons böjda ben. Far plockar bort bollen, men senare på dagen sitter den där igen. Nu är den omformad enligt den postkubistiske skulptörens signum, konvex på ena sidan, konkav på andra. Plötsligt passar den in i kompositionen. Han tänker sig den i större format för en idrottsanläggning.

Skulpturen gjuts i litet format i brons 1972. Två år senare huggs den i rödgrå granit med hjälp av stenhuggaren Göran Lange. Det blir Christians sista skulptur.

Torvald Berg
oktober 2016


Christian Berg (1893-1976)

En av våra i särklass främsta skulptörer i modern tid är Christian Berg. Det var dock inte skulpturer som Berg kom att intressera sig för i första hand, utan istället var det måleriet och avbildandet av vilda djur som lockade honom till en karriär som konstnär. Inspirationen hämtades från Bruno Liljefors naturtrogna och nästintill fotografiskt liknande måleri, men mellan vråkar och harar skissade han även människokroppen ur olika vinklar. Efter klassiska studier vid olika målarskolor i Stockholm, däribland Konstakadamien där han flitigt studerade kroki och teckning, bestämde han sig som så många andra unga konstnärer under början av 1900-talet att bege sig till konstmetropolen Paris. Det var under åren i Paris som intresset för kubism på allvar slog fäste hos Christian Berg. Studierna hos André Lhote blev en besvikelse, men däremot fascinerades han av kantiga och geometriska former från Pablo Picasso, Georges Braque och Fernand Léger och hyrde på egen hand en fotoateljé i området Quartier Latin för att själv utveckla sina färdigheter. Intresset för den kubistiska strömningen delades av flera av de svenska konstnärskollegor som befann sig i Paris under samma period, däribland kusinerna Waldemar Lorentzon och Erik Olson och Otto G Carlsund. Med i synnerhet Erik Olson inledde Christian Berg en stark vänskapsrelation som kom att följa dem åt hela livet.

Intresset för det anatomiska ersattes mer och mer för kroppar i rörelse, idéer som sedan skulle komma att utgöra grunden för skapandet av de första skulpturerna. Den första skulpturen blev just en kvinnotorso, slutligen gjuten i brons efter en teckning och därefter en plastisk modellering. Genom hela sin karriär skulle Berg komma att återgå till sina tidigare teckningar och utveckla dem vidare, något som ”Lekande torso II” är ett tydligt exempel på. Torson kom att följa med Christian Berg under hela hans konstnärliga karriär och han menade själv att ”torson är inget experiment, den är ett angeläget uttryck för min konstnärliga strävan”. Den storslagna skulpturen som återfinns i denna auktion kan härledas från en skiss utförd år 1928 i Paris och som även återfinns i Torvald Bergs bok om sin far. ”Lekande torso II” är ett av konstnärens absoluta mästerverk under hans karriär och gjöts först i brons och utfördes därefter i rödgrå granit år 1974. Vid en jämförelse med Christian Bergs tidiga skisser från år 1926 av den första kvinnotorson blir liknelsen tydlig men det är också en stark utveckling som har skett sedan de första studierna. Skulpturen ses här fulländad med starka influenser från kubismen. Storleken är monumental och linjerna utsökta. Uppsala Auktionskammare är hedrade över förtroendet att få försälja denna konsthistoriskt betydelsefulla och unika skulptur, Christian Bergs sista verk och en av de i synnerhet mest framstående inom hans konstnärskap.

”Tidigare arbetade jag mycket med människokroppen. Den hör till det vackraste som finns och man blir aldrig färdig med att avbilda den.” Orden är Christian Bergs egna och återberättas i Torvald Bergs bok om sin far, Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg. En illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete på sidan 146.


Tillbaka till katalogen »

Mer information