Logga in

Christian Berg (1893‑1976)

”Blomform I”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 8 – 10 november 2023


Nr 629 Christian Berg (1893‑1976). ”Blomform I”. Monogramsignerad C.B. Polerad brons, H 31 cm. H 41 cm (inklusive stensockel).

Koncipierad 1929‑1930.

UTROP

400.000 – 500.000 SEK
€ 35.000 – 43.000

LITTERATUR

Sven Sandström, Christian Berg – Livslinjer och formtankar, 1962, upptagen som kat. nr 23.
Torvald Berg, Christian: min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete, 1991, nr 45, upptagen s. 188, illustrerad s. 189.


En av våra i särklass främsta skulptörer i modern tid är Christian Berg. Det var dock inte skulpturer som Berg kom att intressera sig för i första hand, i stället var det måleriet och avbildandet av vilda djur som lockade honom till en karriär inom konst till en början. Inspirationen hämtades från Bruno Liljefors naturtrogna och nästintill fotografiskt liknande måleri, men mellan vråkar och harar skissade han även människokroppen ur olika vinklar. Efter klassiska studier vid olika målarskolor i Stockholm, däribland Konstakademien där han flitigt studerade kroki och teckning, bestämde han sig som så många andra unga konstnärer under början av 1900-talet, för att bege sig till konstmetropolen Paris. Det var under åren i Paris som intresset för kubism på allvar slog fäste hos Christian Berg. Studierna hos André Lhote blev en besvikelse, men däremot fascinerades han av kantiga och geometriska former hos Pablo Picasso, Georges Braque och Fernand Léger och hyrde på egen hand en fotoateljé i området Quartier Latin för att själv utveckla sina färdigheter. Intresset för den kubistiska strömningen delades av flera av de svenska konstnärskollegor som befann sig i Paris under samma period, däribland kusinerna Waldemar Lorentzon och Erik Olson och Otto G. Carlsund. Med i synnerhet Erik Olson inledde Christian Berg en stark vänskapsrelation som kom att följa dem åt hela livet. 

Fram till 1926 var Christian Berg enbart målare. Med utgångspunkt i de teckningar efter modell som han utförde vid tiden hos André Lhote ställdes han inför ett problem med den tvådimensionella teckningens möjligheter. Han löste det genom att lägga upp en relief i lera. Det ledde till hans första skulpturala arbeten med bronsrelieferna ”Torso”, ”Dansande figur” och ”Kvinna framför spegel” från 1926. Under perioden 1926-1929 arbetar konstnären intensivt med skulpturer i brons och sten med den abstraherande kvinnokroppen som utgångspunkt. Här tillkommer många av hans välkända teman, exempelvis ”Monumentalfigur”, ”Torpedfigur”, ”Kyrkskulptur”, ”Vattenfigur” samt de olika utvecklingsfaserna av en torso.  Med inspiration från en tidskriftsillustration kring 1929 tillkommer auktionens abstrakta skulptur med inspiration från växtriket. 

Konsthistoriker Sven Sandström skriver i sin monografi över Christian Berg utförligt om ”Blomform I”:  ”Det naturmotiv som nu givit impulsen var inte en frukt utan en blomma av Philondendron, som konstnären sett i en trädgårdsodlartidskrift. Blomman består enligt den tillhörande artikeln egentligen av den pistillartade staven – ja, staven är uppbyggd av många blommor – medan vad vi uppfattar som kalken egentligen är ett vanligt blad som utbildats till skydd. Dess omslutande uppgift spelar större roll än blommans vanliga att locka och pryda. Det är alltså med en ny moderform som skulptören tar itu och detta avspeglar sig i verket. Den vegetativa rytmen i formerna är omisskännlig. Särskilt det större bladet, blomseglet, samlar under sig det mindre skyddsbladet och hjärtbladet. Det har karaktär av köttig växt. Volymerna är stilla, skyddet är helt passivt och hjärtbladet är inte dolt i oåtkomlighet: här finns ingen döljande kavitet, endast två skyddande former. Men blommans centrum söker inte ens skydd, det måste också nå sin fullbordan. Mer än någonsin skildrar här en enda omslutande rytm skulpturens väsentliga innebörd, som givetvis inte skall avläsas litterärt. Skulptören berättar ingenting om blommor, han åskådliggör sin egen upplevelse av tingen utan att samtidigt skildra tingen själva”.

Nu erbjuds en möjlighet att förvärva ett av Christian Bergs tidiga arbeten, som kännetecknas av konstnärens utsökta linjer och en slående elegans.  


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information