Logga in

Carl Milles (1875‑1955)

”Vingarna”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 15-18 juni 2021


Nr. 778 Carl Milles (1875‑1955). ”Vingarna”. Signerad och numrerad Carl Milles 4/12. Gjutarmärkt Gunnar Pettersson Found. Patinerad brons, H 59 cm.

UTROP

100.000 – 150.000 SEK
€ 10.000 – 15.000

LITTERATUR

Conrad Köper, Carl Milles, 1913, motivet upptaget s. 183, avbildat s. 160.
M.P. -Verneuil, Carl Milles. Sculpteur Suédois. Vol. I, 1929, motivet omnämnt s. 28-29 samt avbildat helsida s. 27.
Alfred Westholm, Milles, 1950, s. 21, 33, 48 & 86, samt motivet avbildat som nr. 7.
Henrik Cornell, Carl Milles – hans verk, SAK, 1963, motivet omnämnt s. 45-46, samt upptaget i förteckning över Carl Milles skulpturer s. 249.
Erik Näslund, Carl Milles – en biografi, 1991, motivet omnämnt s. 86-87 samt avbildat helsida s. 85.


Fokus

Carl Milles och kampen mellan himmel och jord

”Vingarna” av Carl Milles är en av konstnärens mest kraftfulla kompositioner. I en kamp mellan människa och örn lyckas skulptören skapa en enhet där man och fågel blir till ett.

Många av oss har säkert passerat Milles berömda skulptur ”Vingarna”, även kallad ”Gosse med örn”, utanför Nationalmuseum vid Skeppsholmsbrons fäste. Vänd mot vattnet skapar den ett spänningsfält mellan himmel och jord. Den versionen av skulpturen är utförd i en monumental storlek – 270 cm hög och placerad på en stensockel. Tillsammans med skulpturen skapas en minst sagt imponerade enhet där den i en uppåtsträvande rörelse nästan befinner sig halvvägs till himlen. Vid första anblick kan det vara svårt att avgöra om ynglingen håller ner örnen med sina höjda armar eller om det tvärt om är örnen som försöker lyfta honom. Kampen är tydlig, utgången är oviss. En parallell till den store mästaren Auguste Rodins ”L’enfant prodigue” känns uppenbar, men i ett annat uttryck. Skulpturen koncipierades under Milles sjukdomstid i Tyskland och bär synliga spår av hans tidigare tid i Frankrike.

Carl Milles hade ett stort intresse för grekisk mytologi, vilket avspeglas i den aktuella skulpturen, koncipierad år 1908, där myten om Ganymedes återges. Ynglingen Ganymedes ansågs vackrast bland människorna och rövades därför bort av guden Zeus som förvandlat sig till en örn. Han skulle tjäna Olympens gudar som munskänk. En berättelse som enligt somliga har en homoerotisk underton, genom den romantiska relationen mellan ynglingen och guden. Den grekiska myten blev ett ofta använt motiv under antiken, men även senare i exempelvis målningar av Michelangelo, Peter Paul Rubens och Rembrandt, liksom i en skulptur av Bertel Thorvaldsen.

Utan tvekan är Carl Milles en av våra främsta skulptörer under 1900-talet. Efter studier vid Tekniska skolan i Stockholm kunde Milles med ett stipendium från Svenska Slöjdföreningen bege sig till Paris. Under sina år i Paris studerade han anatomi på École des Beaux-Arts och inspirerades av den store franske skulptören Auguste Rodin, vilket är tydligt inte bara i auktionens ”Vingarna” utan även i andra kompositioner. Han ställde ut vid Parissalongen och vid världsutställningen år 1900 där han förärades med en silvermedalj. Väl hemkommen till Sverige kom Milles verkliga genombrott som skulptör. Han fick flera uppdrag med offentliga utsmyckningar, bland annat utsmyckningar för Dramaten i Stockholm.

Carl Milles berömda skulptur ”Vingarna” finns också placerad utanför Göteborgs konstmuseum på Götaplatsen, på Millesgården i Lidingö, förutom den ovan nämnda på Strömkajen. Utöver den monumentala version som är 270 cm hög, återfinns den också i storlek om 123 cm samt auktionens format om 59 cm.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information