Logga in

carl milles (1878‑1955)

”Europa och tjuren”


Klubbades för 1.200.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 946 Carl Milles (1875‑1955). ”Europa och tjuren”. Signerad och numrerad C. Milles NR 6/12. Gjutarmärkt H.Bergman Konstgjuteri. Grönpatinerad brons, H 77, L 66 cm.

Medföljande svartbemålad sockel, H 82,5 cm.

UTROP

1.200.000 – 1.500.000 SEK
€ 113.000 – 141.000

LITTERATUR

Alfred Westholm, Milles – en bok om Carl Milles konst, 1949, motivet omnämnt s. 52‑53.
Henrik Cornell, Carl Milles, SAK, 1963, motivet omnämnt s. 54-62.
Erik Näslund, Carl Milles – en biografi, 1991, motivet omnämnt s. 192-195.


Fokus

Carl Milles  magnifika ”Europa och tjuren”

”Glasgrön bölja moder hav
dig en hyllning Halmstad gav
av sten och brons av Milles hand
den liv har fått”

Så lyder inskriptionen på kanten av fontänskulpturen ”Europa och tjuren” i Halmstad. Skulpturen invigdes högtidligt med tal och musik den 7 november 1926 inför 4 000 förväntansfulla åskådare som samlats för att se det officiella avtäckandet.

Det hade länge pågått en diskussion över hur man lämpligen skulle smycka Stora Torget i Halmstad som av många ansågs var för stort och ödsligt. I samband med grosshandlaren Jacob Jacobssons donation år 1919 lades grunden till monumentalskulpturen. En tävling utlystes men samtliga förslag avslogs av kommittén som slutligen 1921 vände sig direkt till Sveriges kanske främsta skulptör Carl Milles för uppdraget. Inspirerad av estetiken i monument så som Fontana di Trevi i Rom och grekisk mytologi gav Milles form åt skulpturgruppen ”Europa och tjuren”. Kompositionen gestaltar den mytologiska berättelsen om hur guden Zeus i en tjurs skepnad bortför den fagra feniciska prinsessan Europa till ön Kreta där hon sedermera föder tvillingarna Minos och Rhadamanthys. Milles skulpturgrupp utlöste till en början en våg av kritik på grund av konstnärens, för den tidens mått, radikala formspråk. Men kritiken rörde främst tritonernas blottade kroppar. Nakenheten sågs som omoralisk och anstötlig. Några menade också att en prinsessa, också hon naken, uppflugen på ryggen av en tjur var så onaturligt att det stred mot all tänkbar god smak. Kritiken tystnade dock ganska snart och ”Europa och Tjuren” betraktas i dag som ett av Carl Milles absoluta mästerverk.

Herman Bergmans konstgjuteri var ett av landets främsta som ofta anlitades av Milles. Grundat 1895 av Herman Bergman på Roslagsgatan i Stockholm är det idag, då det mer än 100 år senare fortfarande är verksamt men på ny adress i Enskede, det största och äldsta konstgjuteriet i Skandinavien. Auktionens vackra skulptur gjöts vid Herman Bergmans konstgjuteri i en upplaga om 12 exemplar. Den vackra gröna patineringen i kombination med skulpturens böljande linjer vittnar om skulpturens attraktionskraft. Milles lyckas i den kraftfulla kompositionen kontrastera det kvinnliga och manliga i den graciösa Europa gentemot tjurens tyngd. Det är en uppvisning av en av Sveriges mest omtyckta och skickliga skulptörer.

Carl Milles var under 1900-talets första hälft den skulptör som dominerade svenskt konstliv. Han utförde ett stort antal offentliga uppdrag i Sverige och utomlands. Carl Milles kan beskrivas som en både traditionell och nyskapande konstnär. Han var traditionell i valet av motiv. Antik och kristen mytologi och svensk historia var ofta hans inspirationskällor. Hans konst var alltid föreställande och ofta berättande. Det nyskapande låg i hans personliga tolkningar av motiven och att han, framför allt på senare år, lyfte upp skulpturerna på höga pelare och med hjälp av dolda stålkonstruktioner, vilket fick det att verka som om de svävade fria i luften. Han skulpterade i tunga, hårda material som granit och brons och sammanförde skulpturerna med de lättaste av material, vatten och luft, genom att placera dem i fontäner eller lyfta upp dem i luften så att de samspelade med himlen.

Carl Milles föddes 1875 på Örby Gård i Lagga socken utanför Uppsala, då vid namn Carl Emil Wilhelm Anderson. Namnet ”Mille” var ett smeknamn som fadern gick under bland bekanta, vilket hans barn senare tog som familjenamn. Den unge Milles försummade sin skolgång och sattes i snickarlära 1892 och studerade parallellt på kvällsundervisning i Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Detta motiverade ynglingen som senare fick ett stipendium av Slöjdföreningen för studier i Paris. Väl där studerade han anatomi på École des Beaux-Arts och fick möjlighet att arbeta i skulptören Auguste Rodins ateljé. Milles återvände sedermera till Sverige där karriären tog fart med det första större uppdraget, Sten Sturemonumentet i Uppsala. Därefter följde en rad betydande beställningar med Gustav Vasaskulpturen för Nordiska Museet samt Orfeusgruppen utanför Konserthuset i Stockholm. År 1931 erbjöds Milles en professur för skulpturavdelningen vid Cranbrook Educational Community i Michigan av tidningsmannen Georg Gough Booth. Under sin två decennier långa vistelse på Cranbrook arbetade han nära sin vän arkitekten Eliel Saarinen. De utformade tillsammans omgivningarna som kom att smyckas med skulpturer och där återfinns bland annat ”Europa och tjuren”. På Millesgården i Stockholm finns en replik av skulpturgruppen och ytterligare exempel på fontänens centralfigur finns bland annat vid University of Tennessee i Knoxville, USA.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information