Logga in

carl larsson (1853‑1919)

”Två barn vid en ryggåsstuga”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 918 Carl Larsson (1853‑1919). ”Två barn vid en ryggåsstuga”. Signerad och daterad C. Larsson 1888. Olja på duk, 54,5 x 65 cm.

UTROP

2.000.000 – 2.500.000 SEK
€ 188.000 – 235.000

PROVENIENS

Melker Lyckholms (1856‑1924) samling, Göteborg.
Bukowskis auktioner, Stockholm, 29 maj 2000, kat. nr. 124.
Svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.

LITTERATUR

Ulwa Neergaard, Carl Larsson. Signerat med pensel och penna, 1999, upptagen i katalogdelen under år 1887 som kat. nr. 314.


Fokus

Carl Larssons ”Två barn vid en ryggåsstuga”

År 1886 blir Carl Larsson föreståndare för Valands konstskola i Göteborg. Han reser fortfarande till Frankrike, men västkusten blir hans fasta punkt och sedan Karin och Carl Larssons son Ulf föds på våren 1887 hyr de ett ”sommarnöje” i Apelviken, Varberg. Carl Larsson lever verkligen upp under sommaren på landet och skriver glatt till sin (då) goda vän, konstnären och författaren August Strindberg den 15 juli 1887:

”Vet du, jag blef så glad, så fri; jag kände mig så bland de mina ”tjocka slägten” som man säger;  det ver en enkel, ren ras. Icke detta städerna hopjoxning af alla möjliga menniskoslarfor. Och hva’ dom gick in i naturen som vi målare säga. De voro markens blommor: jordens resultat (eller produkt). Eftermiddagssolen hur den lyste varmt och mildt på de färgfina ljungbevuxna höjderna der otaliga får bräkte.(ser Du, dumheten på landet är ljuf, hvilande- det är städerna den är så ohygglig, ty der blir den pretentiös:auktoritet,) Jag gick in i stugorna och der låg frid i anletena och postillan uppslagen på bordet: gerna för mig-på landet. Och jag lärde så mycket af dem, af deras enkla sätt att lefva: bröd och mjölk det duger på landet- det är sjukdom och död i staden…”.

Hustrun Karin Larsson skriver till sin svärmor och berättar om den inspirerade konstnären Carl och de ryggåsstugor han funnit i grannbyn: ”Han har varit där en vecka och kommer nog att stanna där ett par tre veckor till. Lefver på matsäck som vi skicka till honom…”.

Till Varberg flyttar även konstnärskollegan Nils Kreuger (1858-1930) från Grez-sur-Loing under 1887 och senare även Richard Bergh (1858-1920) och Karl Nordström (1855-1923). Dessa kom att starta konstnärskolonin Varbergsskolan, detta i ett hus inte långt från där Carl och Karin bor. Denna grupp av konstnärer som Carl Larsson kom att besöka många gånger och som också var hans nära vänner sedan tiden i Frankrike medverkade till skapandet av den svenska nationalromantiska stilen.

Auktionens ljuva målning visar en ryggåstuga med häbbarshus eller häbbaren (härbre) vilket fram till mitten av 1800-talet var den vanliga typen av bostad för allmogen i södra Sverige. Det är en spännande bild med en tupp som spatserar på taket och de vackra bikuporna uppradade framför huset. Det är också en målning full av motsatser. Den ljusa himlen mot grönskan och hönornas röda kammar. De röda accenterna känns igen från Carl Larssons franska vallmofält, men känns lika raffinerade i Varberg. Den ålderdomliga byggnaden mot de unga oskuldsfulla barnen. Ljus och mörker liksom ungdom och ålderdom ställs mot eller bredvid varandra i auktionens målning på ett sätt som påminner om exempelvis målningarna ”Gubben och nyplanteringen” eller ”I Montcourt” vilka utfördes i trakterna kring Grez-sur-Loing. I ”Två barn vid en ryggåsstuga” är Carl Larssons sätt att måla nära besläktad med de målningar han utför i den franska konstnärskolonin i Grez.  Med en lätt penselföring, stor skicklighet och med ett okonstlat sätt fångar han till synes vardagliga men dock mycket vackra scener.

Den franska byn Grez-sur-Loing utanför Paris blev under 1880-talet en plats där konstnärer från hela världen möttes och inspirerades av varandra både konstnärligt och på personliga plan. Socialt fungerade Grez som en plattform för konstnärsgemenskaper, men också för vänskaps- och kärleksrelationer. Byn, som inte var moderniserad erbjöd konstnärerna vackra gamla hus och rustika miljöer, vilket var en populär motivkrets.  Ända sedan Rousseaus skrifter under det sena 1700-talet befästes en vurm för landsbygden. Industrialiseringen med effekten att allt fler människor flyttade in till städerna, gjorde att städerna uppfattades som ohälsosamma, smutsiga och onaturliga. Det bidrog till en romantisering av landsbygden och uppfattningen bland de rika borgarna inne i städerna var inte bara att landsbygden var vackrare, utan att man där också hade en bättre moral och levde bättre. Kanske livet på landet i varbergstrakten påminde Carl Larsson om hans tid i Grez och inspirerade honom på samma sätt till natursköna avbildningar av landsbygden och dess invånare.

De båda barnen tycks nästan blygt se på varandra under sina hattar. Pojken på bilden bär en soldatmössa och flickan en vit bahytt. Även detta bidrar till bildens franska känsla. Dessa barn målar han vid ett flertal tillfällen, bland annat i akvarellen ”Kväll” från 1887. ”Två barn vid en ryggåsstuga” är troligen också utförd år 1887 men färdigställdes troligtvis under året efter då den även daterades.

Auktionens målning har ingått i bryggare och riksdagsmannen Melcher Lyckholms samling (1856-1924). Melcher Lyckholm var en man med många strängar på sin lyra, han drev med stor framgång Lyckholms bryggeri i Almedal, Göteborg. Han var också riksdagsman, bedrev omfattande jordbruksverksamhet på sina egendomar Skår, Lackarebäck och Helenedal. Han var även ledamot i ett stort antal styrelser, bland annat i Göteborgs Konstmuseum, och tillskriven förtjänsten av trålfiskets införande på västkusten. Det är möjligt att Carl Larsson kom i kontakt med Melcher Lyckholm genom konstsamlarna och mecenaterna Pontus och Göthilda Fürstenberg som paret Larsson även bodde hos under en period kring målningens tillkomst.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information