Logga in

Carl Kylberg (1878-1952)

”Den eviga sådden”.


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 18 – 20 maj 2022


Nr 487 Carl Kylberg (1878-1952). ”Den eviga sådden”. Signerad Carl Kylberg. Olja på duk, 100 x 82 cm.

Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth Kylberg.
Utförd år 1939-40.
Verket utgör en förlaga till målningen ”Den eviga sådden” i pentatyken ”Frid på jorden” som återfinns i Tomaskyrkan, Västerås.

UTROP

500.000 – 700.000 SEK
€ 48.000 – 67.000

PROVENIENS

Fabrikör Carl Jönsson, enligt uppgift förvärvad direkt av konstnären.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

LITTERATUR

Brita Knyphausen, Carl Kylberg – färg och idé, 1965, pentatyken upptagen i verkförteckningen kat. nr 244, s. 255, motivet omnämnt s. 137, jämför med målning avbildad s. 140-141.


Fokus

“Människan glömde sin längtan och det jordiska blev allt, trots att den eviga sådden fanns” – Carl Kylberg

Carl Kylbergs målningar utförda under krigsåren tillhör några av hans mest intressanta. Den andra september 1939, dagen efter krigsutbrottet, började han arbeta på den första av fem dukar i pentatyken ”Frid på jorden”. Det nu aktuella konstverket ”Den eviga sådden” utgör en förlaga till det tredje motivet i sviten. I Brita Knyphausens centrala bok om Carl Kylberg beskrivs detta viktiga verk: ”Mittbilden, ”Den eviga sådden”, till formatet något högre än de övriga och förutom det blå i bakgrundens himmel hållen i varma gula och röda toner, har en kompositionsfördelning som erinrar om en altartavla under renässansen. Sviten var redan från början tänkt som en helhet, ett slags kedjegång, där varje enskild del är länkad vid den andra. ”De fem målningarna som ingår i sviten hålls samman av gemensamma färger och motiv som samtliga anspelar på livets mening. Under varje målning beskrevs motivet med en bildtext. Under motivet ”Den eviga sådden” skrev Kylberg: ”Människan glömde sin längtan och det jordiska blev allt, trots att den eviga sådden fanns.” När Kylberg öppnade sin separatutställning på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm i april 1940 ställdes hela sviten ”Frid på jorden” ut. Jämte de idylliska sommarbilderna som också visades på utställningen tedde sig sviten majestätisk och konstkritikern Gotthard Johansson skrev under rubriken ”En modern altartavla”: ”I fem stora målningar, sammanfogade till ett slags modernt altarverk, har Kylberg i en tid av djupaste andliga nöd och betryck biktat sin tro på ljusets slutliga seger.”

Inom familjen Kylberg var den konstnärliga begåvningen framträdande och Carl introducerades tidigt till måleriet. Även det religiösa arvet var ständigt närvarande och kring matsalsbordet samlades man både för teckningsstunder och familjeandakter. För den unge Kylberg blev religionen först en begränsning, och via ett stipendium kunde han resa till Berlin där han stimulerades av den intellektuella miljön och kunde läsa litteratur som annars var strängt förbjuden i hemmet. Senare i livet skulle Kylberg åter finna en väg tillbaka till religionen och i flera av hans målningar utgör det religiösa ett centralt motiv. Samspelet mellan naturen, människan och kosmos blir allt mer framträdande under åren och Kylberg förmedlar den nära förbindelsen mellan himmel och jord, liv och död, hav och land. Kylberg ansåg konstnären vara en visionär, som med kreativitet tolkar samtidens symboler och synliggör dem för andra. När Kylberg ställdes frågan om hans bibliska motiv berodde på en målerisk möjlighet eller religiös föreställning svarade han: ”Båda delarna… men jag är inte dogmatiskt religiös… för mig är ljuset i sig själv en slags religion”. Flera har liknat det gula och röda i hans målningar vid flammande eld just med anledning av den framträdande tonen som dominerar i flera av hans verk. Efter en utställning på Gummesons konsthall 1926 skrev Ragnar Josephson i Svenska Dagbladet: ”De brinna, dessa färger så starkt i målarfantasin att de förtära form och innehåll, förnuft och mening”.

Idag ingår Kylbergs verk i många betydande privata samlingar och han är representerad på såväl Nationalmuseum i Stockholm som Norrköpings konstmuseum, Göteborgs konstmuseum och Aguélimuseet i Sala. Naturen och landskapet har ofta fått utgöra motiv i Kylbergs bildvärld. Flera av hans målningar speglar landsbygden i Sverige men även i Danmark där han och hans hustru Ruth spenderade flera somrar tillsammans. De återges alltid med stor intensitet och koloriten består ofta av mustiga toner i gult, rött, grönt och blått. För Kylberg var det viktigt att utnyttja naturens egen kraft och inte begränsa den genom linjer och för mycket detaljer. Genom hans målningar möter vi det fria landskapet förevigat i en färgexplosion.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information