Logga in

Carl Fredrik Hill (1849‑1911)

Solnedgång bakom trädstammar


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 12 – 15 december 2023


Nr 728 Carl Fredrik Hill (1849‑1911). Solnedgång bakom trädstammar. Signerad Hill. Olja på duk, 51 x 62 cm.

Utförd år 1877.

UTROP

1.500.000 – 2.000.000 SEK
€ 131.000 – 175.000

PROVENIENS

Överläkare Lennart (1878-1966) och Gunhilda (1893-1974) Ehrenberg, Falun.
Professor Lars (1921‑2005) och Maria Ehrenberg, Stockholm.
Därefter genom arv till nuvarande ägare.

UTSTÄLLD

Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill”, 1976, kat. nr 54.
Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill – Det sannas hjärta & Edvard Munch – Kunsten er ens hjerteblod”, 18 september-1 november 1987, kat. nr 57.
Malmö museum, ”Carl Fredrik Hill – Det sannas hjärta & Edvard Munch – Kunsten er ens hjerteblod”, 3 december 1987‑14 februari 1988, kat. nr 57.

LITTERATUR

Christian Farber (red.), Konst i Svenska hem II, 1942, upptagen i Med. dr Lennart Ehrenbergs samling, Falun, nr 126, s. 119, samt avbildad s. 119.
Eje Högestätt (red.), Carl Fredrik Hill, utställningskatalog Malmö Konsthall, 1976, avbildad s. 43.


Fokus

Carl Fredrik Hill är vida känd som den fria naturens främsta skildrare och arbetade hårt för att nå framgång som målare. Under akademiåren i Stockholm skrev han i brev hem till familjen i Lund att: ”Jag vill endast nämna att Sverige i mig skall få en målare, vartill det ej sett maken” och i ett annat att: ”Mig jäktar ärelystnad att överanstränga mig och ger mig ingen ro, emedan jag är rädd att dö, innan jag är färdig med mitt arbete.” Nog kom Carl Fredrik Hill att göra stora avtryck på den svenska konstscenen även om den verkliga uppskattningen för hans bilder kom först efter hans bortgång. I auktionen ingår vid sidan om flera spännande teckningar en dramatisk landskapsskildring i olja från 1877, ett viktigt år för Hill som där nådde fram till ett avgörande vägskäl för sitt fortsatta konstnärskap.

Hills bana i livet tog sin början i Lund där han växte upp i en akademisk familj. Fadern Carl Johan Hill var professor i matematik i Lund och sägs ha varit en både intelligent och säregen man och en person som stod sonen Carl Fredrik mycket nära. Önskan om att bli konstnär föll inte i god jord hemma hos familjen Hill i Lund men efter mycket övertalning och hjälp från sin ena syster fick han äntligen resa till Stockholm. På Konstakademien, där Hill skrevs in och studerade under 1870-talet, fick eleverna lära sig att teckna av gipsavgjutningar efter kända klassiska verk och balansera ljus med perspektiv och volym. Den tyska traditionens idealiserande måleri stod i stark kontrast mot den franska mer realistiska framställningen och friluftsmåleriet vilket Carl Fredrik Hill tydligt förespråkade. Alfred Wahlbergs franska måleri från resan till Paris inspirerade och inom Hill växte en tydlig längtan efter att själv bege sig ut i världen och få utlopp för sin höga ambition att utvecklas som konstnär. 

I november 1873 anlände Hill äntligen till Paris för första gången, och vilken upplevelse det måste ha varit! Denna konstnärliga metropol som fullkomligt sjöd av liv, med sitt stora utbud av konst- och kulturliv och rika gatuliv måste ha träffat den unga konstnären rakt i hjärtat. De samtida franska mästarna, i synnerhet Camille Corot, blev viktiga förebilder för det landskapsmåleri som Hill snart kom att utveckla på allvar. Under den första tiden i Paris hyrde han in sig i ett rum på Hôtel Corneille nära Luxembourgträdgården och han passade på att snabbt ta kontakt med Alfred Wahlberg för att visa upp några av sina skisser. Wahlberg gav honom mycket beröm och uppmanade honom till att öva på kvällarna genom att teckna modeller. I ett brev hem till systern Marie-Louise skriver han om de överväldigande intrycken: ”Jag tycker mer och mer om den franska konsten, men finner mina studier allt sämre och sämre. Man står så rasande tunn och mager, när man kommer hit. Wahlberg själv är kritig. Man får se utmärkt feta och mätta saker. Att resenärer ej fatta den franska konsten är tydligt, då jag, som tycks vara född med att se dess sätt att se, först nu fått ögonen öppna.”

Året innan auktionens målning utfördes brukar ofta kallas för Carl Fredrik Hills ”stora år”. Det var 1876 som han besökte impressionistmålarnas andra utställning i Rue Le Pélletier och han skrev om sina upplevelser från Montigny: “Det gives ett parti unga målare i Paris som kallas les intransigeants, liksom i Politik de argast röda kallas ‘les intransigeants’. Deras huvudman Manet, en man på några och fyratio år, mycket rik men ingalunda den talangfullaste, fick i år båda sina tavlor refuserade och blev så arg att han i tidningarna utbjöd publiken att besöka sin ateliér, för att bedöma om det var rättvist. Jag har gått dit. En präktig ateliér och 2 talentfulla tavlor.” Hill intresserade sig inte för impressionismens romantiska skimmer och mjuka toner, istället fångades han av dramatiska övergångar och impressionisternas förmåga att skildra ljuspunkternas inverkan på landskapet. Friluftsmåleriet som han nu studerat på nära håll i Paris manade fram ny inspiration och snart befann sig Hill själv mitt i naturen. Skymningar och månskenets dansande ljus över fälten förekommer i flera av Hills landskap från Frankrike och han utvecklades nu till att bli en mästerlig tolkare av naturens innersta väsen. Trädens betydelse för Hill går inte obemärkt förbi och redan som ung i Lund återgav han dem av olika slag. De ger ofta uttryck för olika själsliga stämningar och blir nästan avspeglingar av konstnärens eget känslotillstånd, vilket kommer till uttryck i auktionens mästerliga skildring av en solnedgång som anas bakom glest växande trädstammar. Himlen som långsamt övergår från dag till natt är fortfarande blå men skiftar till svagt gult och slutligen dovt rosa där solen gått ner under horisonten. I förgrunden syns skepnaden av en kvinnogestalt iklädd fotsid klänning och en elegant hatt som rör sig i skuggorna av träden. Under hösten samma år blir Hills mentala hälsa alltmer påverkad och i en rad brev hem beskriver han tvångsföreställningar och misstankar om förföljelser. Följande år skrevs han in på en nervklinik i Passy utanför Paris och kom under de följande åren att vårdas både utomlands och i Sverige. Trots den uppenbara själsliga krisen slutade Hill aldrig att skapa utan ägnade större delen av sin sjukdomstid till att måla och teckna.

Åren kring 1876 och 1877 utförde Hill några av sina mest betydande verk, däribland en serie målningar som kallas ”Trädet och flodkröken” liksom målningen ”Solnedgång  bakom trädstammar” som nu bjuds ut till försäljning. Auktionens olja bär med sin lyskraft ett alldeles särskilt avtryck från tiden i Frankrike och vittnar om Hills enastående förmåga att tolka naturens kraftfulla övergång mellan dag och natt. 


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information