Logga in

carl fredrik hill (1849‑1911)

Från höjderna vid Chartrettes


Klubbades för 3.700.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 898 Carl Fredrik Hill (1849‑1911). Från höjderna vid Chartrettes. Signerad Hill. Olja på duk, 50 x 60 cm.

Utförd år 1877.

UTROP

3.000.000 – 4.000.000 SEK
€ 282.000 – 376.000

PROVENIENS

Konstnärens familj.
Generalkonsul Karl Erik Hedborg (1889‑1988), Bryssel.
Nordén Auktioner, Stockholm, 30 maj 1996, kat. nr. 151, avbildad på
katalogens omslag.
En betydande svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.

LITTERATUR

Adolf Anderberg, Carl Hill, 1951, upptagen i katalog och avbildad plansch 83.


Fokus

Carl Fredrik Hill i det ljuva Frankrike

År 1876 har ofta kallats för Carl Fredrik Hills “stora år”, det är då han får den första direktkontakten med impressionisternas måleri. Av allt att döma besöker han deras andra utställning i Rue Le Pélletier, och från Montigny där han slagit sig ner för att måla skriver han i början av juni hem om sina upplevelser:

“Det gives ett parti unga målare i Paris som kallas les intransigeants, liksom i Politik de argast röda kallas ‘les intransigeants’. Deras huvudman Manet, en man på några och fyratio år, mycket rik men ingalunda den talangfullaste, fick i år båda sina tavlor refuserade och blev så arg att han i tidningarna utbjöd publiken att besöka sin ateliér, för att bedöma om det var rättvist. Jag har gått dit. En präktig ateliér och 2 talentfulla tavlor.”

De nya erfarenheterna omsätts under sommaren och hösten i ett experimentellt måleri som under vistelsen i Luc-sur-Mer vid den franska Atlantkusten får sina djärvaste uttryck. Han skriver själv om detta:

“Det finns ej mera likhet emellan vad jag förut gjort och det jag nu gör än mellan natt och dag. Lika tunga, mörka och dystra mina opus hitintills varit, lika ljusa, lätta och luftiga är de nu.”

Hills måningar från Luc bär syn för sägen. Det är havets rörelser och det föränderliga ljusspelet över sand och tångrevlar som han försöker fixera. Skisserna i blyerts och olja bär påskrifter som clair, de l’or, lumière dorée…

Sensommaren 1876 var Hill också ute för att rekognosera i ett naturskönt område söder om Paris, där Seine flyter fram. Nästa år var han tillbaka på samma plats och i rätt tid för att måla de blommande fruktträden, kanske de mest kända av hans verk och en parallell till Vincent van Goghs fruktträd från Arles.

Det var också i denna miljö som Hill utförde en serie av målningar som kallas “Trädet och flodkröken”, samt auktionens aktuella bild “Från höjderna vid Chartrettes”.


 ”Trädet och Flodkröken III” i Nationalmuseums samlingar, Inv. nr. NM1863
”Trädet och Flodkröken III” i Nationalmuseums samlingar, Inv. nr. NM1863

Fruktträden målades söder om floden, i och kring Bois-le-Roi. Chartrettes ligger däremot på norra sidan, och härifrån ser man Seine ringla vidare in mot världsstaden men det är ännu långt till La Cité. En skog täcker sluttningen till vänster, ett litet lantslott sticker upp över träden, och perspektivet slutar med en blå ås.

Carl Fredrik Hill har ofta uppfattats som en särling bland de samtida målarna som sökte sig till Frankrike, la douce France. Han valde helst sina motiv långt från idyllen, i grustag, övergivna stenbrott och sönderkörda vägar; han drogs till såren i terrängen. Men i utsikterna från Bois-le-Roi och Chartrettes har han försökt någonting annat.

Poeten Gunnar Ekelöf, som intresserat sig för konstnärens känslotillstånd, menar att Hill i detta fall inte skildrat det han kände utan det han ville känna.

“Trädet och flodkröken” domineras av det uppstammade trädet i förgrunden och brons arkitektur i mellanplanet.  “Från höjderna i Chartrettes” ser vi däremot fritt växande gröna lövmassor, en flod med mjuka kurvor, och i förgrunden en bård av sommargult gräs och ljusblå blommor. Närmare kommer vi inte idyllen i Hills motivvärld.

Sten Åke Nilsson

Prof. em. i Konstvetenskap


Tillbaka till katalogen

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information