Logga in

Byrå av georg haupt


Klubbades för 2.000.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 1068 Byrå Högklassigt gustavianskt stockholmsarbete av Georg Haupt (verksam som kunglig hovschatullmakare och ämbetsmästare 1770-1784). Under skivan på byråns ovansida inskuret ”Haupt fecit 1780”. Fanerad med lönn, jakaranda, björk, amarant samt buxbom. Stomme och lådvirke i furu och al. Samkomponerad front med rikt graverat motiv av flöjtspelande amorin i kartusch av lagerfestong. Sidostycken med dekor av lagerfestong samt fleurong. Besatt med högklassiga beslag i brännförgylld och ciselerad brons. Övre lådan med dekorfris av bandfläta med fleuronger. Snedställda hörn med cabrioletformade ben. Profilerad skiva i röd kalksten. L 97,5, B 57, H 88 cm.

PROVENIENS

Direktör Falk Simons (1874-1957) samling, Göteborg. Av denne förvärvad från antikvitetshandlare M. C. Hirsch, Stockholm, vilken skall ha inköpt byrån i Tyskland där den enligt uppgift skall ha tillhört en prinsessa av Leuchtenberg.
Nordéns Auktioner, Stockholm, 1‑2 december 1993, kat. nr. 337.
En betydande svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.

LITTERATUR

Bukowskis 100 år, Jubileumsutgåva, 1970, s. 116‑117.
Ernst Fischer, Svenska Möbler i bild, 1938, plansch s. 170.
Marshall Lagerquist, Georg Haupt – Ebeniste du Roi, Nordiska Museets handlingar 92, 1979, auktionens byrå avbildad s. 178, kat. nr. 51.
Lars Ljungström, Georg Haupt – Gustav III:s hovschatullmakare, Kungl. husgerådskammaren, 2006, jämför med avbildad signatur på bokskåp från Löfstad slott, s. 141, kat. nr. 141.


Fokus

Byrå av Georg Haupt

Under sin 15-åriga verksamhet i Stockholm revolutionerade Georg Haupt den svenska möbelkonsten. Han tog det gustavianska stiluttrycket till nya nivåer väl värda att jämföras med sin kontinentala samtid gällande kvalitet och konstnärlig innovation. Auktionens högklassiga byrå bär en inristad signatur och datering ”Haupt fecit 1780” vilket placerar den i en tid då Haupts verkstad var väl etablerad som leverantör av exklusiva möbler till det svenska hovet, högadeln och de mest förmögna borgarna och köpmännen.

En av de viktigaste beställarna av Haupts möbler var kung Gustav III:s syster Sofia Albertina (1753-1829). Efter att ha förvärvat det Torstensonska palatset vid Gustaf Adolfs torg (dåvarande Malmtorget) startades en renovering och ombyggnation av det vid tiden omoderna 1600-talspalatset. Under ledning av arkitekt Erik Palmstedt lät prinsessan uppföra sitt palats till en nyklassicistisk pendang till det gustavianska operahuset vid torgets motsatta sida.

Sofia Albertinas palats kom att bli en uppvisning i gustaviansk inredningskonst under ledning av Louis Masreliez. I palatset fanns ett flertal möbler av Georg Haupt, trots att denne gått ur tiden när byggnaden var färdigställd. I palatsets samlingar finns bland annat en sedan 1950 återbördad osignerad byrå vilken kan jämföras med den nu aktuella byrån daterad 1780. Likt auktionens byrå är den försedd med den för Haupt så typiska medaljongen med en flöjtspelande amorin, en allegori över musiken, vilken förekommer i flera av hans kända arbeten. Även de högklassiga förgyllda övre bronsbeslagen knyter an till auktionens byrå. Jämförelsen mellan de två möblerna illustrerar digniteten på en beställare av en dylik byrå av Georg Haupt vilken för sin ägare onekligen måste ha varit en uppvisning av god smak och en källa till stort kulturellt kapital.

Auktionens byrå som är väl belagd har tidigare ingått i Direktör Falk Simons (1874-1957) samlingar, Göteborg. Simon var en av de främsta och mest välrenommerade samlarna inom konsthantverk, silver och konst under 1900-talets första hälft. Till en början var det framförallt högkvalitativt konsthantverk och silver främst från äldre perioder som fångade hans intresse, men efter tid utvidgades samlandet till att omfatta även högklassigt måleri och skulptur. 

Den rika intarsiakonsten med graverade detaljer blev Haupts signum efter återkomsten från kontinenten till Stockholm år 1769. Dylika möbler hade i Sverige varit ovanligt under rokokon med vissa undantag som exempelvis hos den Jean-François Oeben-skolade Carl Petter Dahlström vilken verkade i Stockholm under en kortare tid efter sin Parisvistelse. Den teknik Haupt främst använde vid tillverkningen av sina intarsiamöbler kallade han själv inkrustering där intarsian passas in mot ett bottenfaner för att skapa en slät yta. Även om Haupt är känd för att inte kopiera sig själv återanvände han sina intarsiamönster men i olika kompositioner.

Auktionens byrå med konstnärliga utsmyckningar av intarsia, gravyrer och brännförgyllda bronser är av yppersta kvalitet. Den samkomponerade fronten bär en medaljong med en flöjtspelande amorin i en kartusch uppburen av en lagerfestong. Exempel på andra bilder ur Haupts klassicerande bildvärld är urnan samt den från antiken inspirerade porträttmedaljongen vilken återfinns i auktionens skrivbord.  Motiven återkommer i flera av Haupts höggustavianska möbler och kopierades av hans samtida yrkesbröder med blandat resultat.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Karl-Magnus Törnros

Intendent

Klassiska möbler, äldre konsthantverk och silver
Tel: 0720-77 82 30
tornros@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information