Logga in

Bruno Liljefors (1860‑1939)

Räv uppjagande rapphöns


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 15-18 juni 2021


Nr. 728 Bruno Liljefors (1860‑1939). Räv uppjagande rapphöns. Monogramsignerad BL. Tusch och grå lavering upphöjd med vitt på papper, 24,5 x 33 cm.

UTROP

350.000 – 400.000 SEK
€ 35.000 – 39.000


Fokus

Bruno Liljefors anses idag vara en av världens främsta djurmålare genom tiderna, kanske den främsta. Hans storhet ligger inte enkom i hans förmåga att avbilda djur – där finns många andra djurmålare som uppnår jämförbar teknisk briljans – utan i hans djupa kunskap och förståelse för de vilda djurens livsbetingelser och deras samspel med de biotoper de lever i. Bruno Liljefors hade även stor insikt om djurens anatomi, rörelsemönster och inte minst, deras livsbetingelser.

Fig 1. Bruno Liljefors,
Fig 1. Bruno Liljefors, "Räv och Morkulla", 1885, (Västergötlands Turistkontor).

Den aktuella, tidigare opublicerade laveringen, utgör ett betydelsefullt tillskott till Liljefors œuvre under 1880-talet. Laveringen torde höra till en av hans främsta i detta medium. Den är relaterad till Liljefors kända målning “Räv och Morkulla”, från 1885 (69 x 89,5 cm, Västergötlands Turistkontor).

I programskriften Renässans, 1889, berör Verner von Heidenstam de moderna målarnas förkärlek för studier och skisser. Här fanns det friare förhållandet till verklighetsintrycken som utmärkte det impressionistiska genombrottet. I Liljefors 80-tals måleri hade detaljprecisionen länge stått i centrum, även när han gick upp i formatet. Han hade visserligen snabbt tillägnat sig friluftsmåleriet, men arbetade ännu med en penselteknik och färgbehandling som kunde ge ytbehandlingen en nästan emaljartad karaktär. Vid övergången till 90-talet förändras Liljefors måleri och helheten, inte de enskilda detaljerna, blir kännetecknande. Helhetstämningen har sin förutsättning i en förenkling i riktning mot stora sammanhållna färgplan.

Två verk, “Sommarnatt Kvarnbo”, 1884 och “Räv och Morkulla”, 1885 anses allmänt vara Liljefors tidigast kända exempel på övergången från realism till stämningsmåleri. Allan Ellenius, Bruno Liljefors, 1981 diskuterar i detta avseende bägge målningarna och skriver om “Räv och Morkulla” (s. 109):

“Ett likartat stämningsläge förhärskar när målaren låter räven attackera morkullan i sommarkvällen. Tekniken är här mindre skissartad, ängsblommorna tål en linneansk bestämning men smälter ändå in i kvällsljuset. 90-talets förkärlek för en poetisk landskapstolkning finns alltså redan här och samspelar utmärkt med den lidelsefria distansen i skildringen av rovdjuret på jakt.”

Till dessa kan nu läggas “Räv uppjagande rapphöns”. 1885 var Liljefors bosatt i Kvarnbo, beläget strax norr om Uppsala. Han höll där rävar i hägn, vilket gav honom möjlighet att på nära håll studera dem. I “Räv och Morkulla” har Liljefors lagt fokuset på den undflyende morkullan; i “Räv uppjagande rapphöns” ligger fokus helt och hållet på räven, vilket ytterligare framhävs av att det omkringliggande naturpartiet är mer schematiskt utfört i motsats till den mer detaljerat framställda naturen i “Räv och Morkulla”. I “Räv uppjagande rapphöns” är perspektivet tagit snett uppifrån, vilket lägger fokus på rävens livsrum, i “Räv och Morkulla” är det tagit underifrån vilket betonar fågelns livsrum. I “Räv och Morkulla” tycks räven inte insett att den gått miste om sitt byte; i “Räv uppjagande rapphöns” gäller det motsatta.

I båda verken har Liljefors i förgrunden införlivat inslag av prästkrage i det vilda gräset. Prästkragen blommar i Uppland från och med juni. I auktionens ljuvliga komposition har Liljefors därtill införlivat utblommade maskrosor. Vid månadsskiftet maj-juni har maskrosen blommat ut i Uppland. “Räv uppjagande rapphöns” utgör därför troligtvis den första versionen på detta tema.

1885 var året då Liljefors på allvar introducerade räven som huvudmotiv i sina verk. På Opponenternas utställning på hösten på Blanchs konstsalong i Stockholm bidrog han bland annat med målningen “Räv och stövare”, vilken väckte stor uppmärksamhet, såväl bland kritiker som bland allmänheten. Följande år utförde han sin kända målning “Rävfamilj” vilken samma år inköptes av Nationalmuseum. Även denna målning har han förlagt till försommaren och den saftiga sommargrönskan avbryts med inslag av hundkex och utblommade maskrosor.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information