Logga in
(detalj)
(detalj)

bruno Liljefors (1860‑1939) – Katten och räven


Klubbades för 800.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr. 912 Bruno Liljefors (1860‑1939). Katten och räven. Signerad och daterad Bruno Liljefors -85. Olja på pannå, 40,5 x 12,5 cm.

UTROP

500.000 – 700.000 SEK
€ 47.000 – 66.000

PROVENIENS

Bukowskis auktioner, Stockholm, 28-30 maj 1997, kat. nr. 113.
En betydande svensk privatsamling, förvärvad vid ovanstående auktion.


Fokus

Bruno Liljefors – Katten och räven

”Första gångerna jag mötte ett vilt djur i marken, en hare på stigen eller en smygande orrhöna bland tuvorna, gjorde det ett outplånligt intryck på mig – denna absoluta motsats mot det tama.” skriver Bruno Liljefors i ”De vildas rike”.

Spänningen går nästan att ta på mellan katten uppflugen på en gren och den jagande räven strax under i auktionens olja på pannå från 1885. Som så ofta hos Bruno Liljefors är det just en ögonblicksbild fångad mitt i djurens rike. Det är alldeles uppenbart hur katten jagats upp i säkerhet i ett träd, de stannar upp men ännu är jakten inte över mellan de två rovdjuren. Människan är endast på besök och får nyfiket en inblick i djurens liv.

Bruno Liljefors, som utan tvekan är Sveriges skickligaste djur- och naturmålare, återvände från studier i Frankrike 1884 där han hämtat inspiration i det franska friluftsmåleriet. Han ägnade en stor del av sin tid i naturen i Uppsalatrakten dit han hade flyttat och gjorde minutiösa avbildningar av djur och natur. Ernst Malmberg beskriver i ”Larsson – Liljefors – Zorn: en återblick” från 1919 hur konstnären arbetade: ”Här målade han mycket och målade bra saker – under stark fransk påverkan”. Fjärilar, blommor och gräs liksom djur och fåglar i utsnitt av naturen präglade hans konstnärliga uttryck vid den här tiden. Malmberg beskriver vidare: ”Liljefors målade under denna tid ofta motiv med en katt på rov, det är aldrig den stilla huskatten, som sitter och spinner i ett hörn. Det är rovdjuret i katten, som stimulerar hans fantasi och skapar bilderna, men det är det fulländade och harmoniska rörelserna hos en katt, ej blott hans egenskap av ”tigerns kusin”, som tillvunnit honom Liljefors’ stora bevågenhet”. Ofta fick konstnärens trogne följeslagare, den brunspräcklige katten Jeppe, vara med genom sitt samspel med naturen. Liljefors utförde flera mindre målningar som han ibland kombinerade inom samma ram. Exempelvis finns ”Djurstudier” i Nationalmuseums samlingar med fem samramade målningar från just år 1885 med liknande utsnitt ur naturen och djurens vardag som syns i auktionens målning. Med stor sannolikhet har auktionens ”Katten och räven” en gång varit inramad på just detta sätt. Flera av dessa mindre djurstudier såldes genom konsthandlaren Theodor Blanch som öppnat konstsalong ett par år tidigare och 1885 ställde han ut ”Några etyder inom en ram” på Opponenternas utställning i Stockholm som Georg Nordensvan tyckte var ”briljanta” medan den imponerade Carl Rupert Nyblom kallade Liljefors ”mästerlig i detaljen”.

I auktionens målning ”Katten och räven” utförd 1885 excellerar Liljefors. Motivet känns igen i en målning i Göteborgs konstmuseums samlingar ”Katt och räv” som har en påskrift ”troligen utförd på 1880-talet i Grez” liksom en etikett från Paris Gare de depart. Liljefors har dock vidareutvecklat och intensifierat motivet utfört i den uppländska naturen. Djuren är porträtterade som exakta avbildningar, medan naturen präglas av ett mer fritt och snabbt måleri. Japanska influenser som var på modet vid den här tiden syns tydligt i det snävt beskurna formatet, fastän Liljefors själv ofta förnekade någon direkt inspiration från den japanska bildkonsten. Liljefors till synes snabba penselföring, nästan kalligrafiska linjer i samspel med djurens mjuka päls för ändå tankarna till japanska träsnitt. Han lyckas även förmedla en känsla av fragilitet och förgänglighet i maskrosens fjuniga bollar som förstärker den intensiva kampen om överlevnad som utspelar sig. Likt ett fotografi avbildas en avstannad rörelse hos de två fräsande djuren, som i nästa ögonblick kommer kasta sig vidare i jakten. Liljefors lyckas som ingen annan fånga ett dramatiskt ögonblick med en intimitet i den djärvt beskurna kompositionen som tillkommit under ett av de för konstnären mest tongivande åren i hans karriär. Auktionens ”Katten och räven” är ett ljuvligt exempel på Liljefors enastående måleri under 1880-talet.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Fredrik Fellbom

Intendent

Skulptur och grafik
Tel: 0707-51 81 31
fellbom@uppsalaauktion.se

Mer information