Logga in

Bruno Liljefors (1860-1939)

Jägare med sin hund


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 6 – 9 december 2022


Nr 406 Bruno Liljefors (1860-1939). Jägare med sin hund. Signerad och daterad Bruno Liljefors -90. Olja på duk, 56 x 41,5 cm.

UTROP

500.000 – 700.000 SEK
€ 46.000 – 65.000


Fokus

På fågeljakt med Bruno Liljefors

Tillsammans med sin hund smyger jägaren sig tyst fram genom den täta vegetationen. En vacker höstdag vandrar de sida vid sida mellan stenar, enbuskar och tallar i det höga gräset och aktar noga att inte knäcka någon gren som avslöjar dem och skrämmer upp fåglarna. Den bruna labradoren rör sig följsamt bredvid sin förare, med en vaken blick är den redo att apportera sitt byte närhelst kommando ges. Från sin tidiga ungdom var Bruno Liljefors själv en passionerad jägare och genom jakten fördes han ständigt ut i den skog och mark som fångade konstnärens fantasi och kom att skildras i hans måleri. Jakten innebar en delaktighet i naturen på dess egna villkor och var enligt Liljefors den främsta formen av djurstudier vilket la grunden för hela hans kapital av kunskap och bildliga idéer. Ingen har som Liljefors lyckats fånga spänningsmomenten i jakten. Genom hans målningar kan vi som åskådare känna pulsen höjas, kanske efter flera timmars väntan, höra hundarnas skarpa skall, braket när djuret väller fram genom granarna eller vingarnas flaxande när fåglarna lyfter i skyn. Så den skarpa knallen när skottet bränner av. Dramatiken som ständigt är närvarande i naturens eviga kamp mellan liv och död skulle bli ett återkommande tema hos Liljefors, det är i dessa stunder som han verkligen lyfter sina förbluffande scener till nya måleriska höjder.

Auktionens målning är daterad år 1890, en för Liljefors lysande tid när hans konstnärliga kvaliteter verkligen briljerar. När Liljefors återvände till hemlandet från Frankrike under slutet av 1880-talet slog han sig ner i Kvarnbo utanför Uppsala, han hade egentligen hela tiden varit drabbad av en stark hemlängtan och i ett brev citerat i Bo Lindwalls bok Konstnärskolonin i Grèz från 1993 skrev han bland annat att: ”Nu är det så, att jag jämt – och Anna också förresten – längtar så fasligt till den där knala och magra Uppsalaslättnaturen”. Väl hemma utvecklades Liljefors snart till en av sin samtids mest lovande och nyskapande konstnärer. Han blev en av friluftsmåleriets främsta uttolkare och gjorde till sitt livsverk att skildra vår svenska flora och fauna på det mest initierade och innerliga sätt. Han blev ett med naturen, levde och verkade nära, så nära man bara kan som människa. Med sin snabba penselföring fångade och förevigade han dramatiskt laddade motiv med en suverän detaljrikedom. Liljefors förstod att för att kunna skildra djuren på dess rätta sätt, i deras egen miljö och rätta sammanhang, måste han ta sig till dem på deras egna villkor. Han gick ner på djurens egen nivå, blev som betraktare djuret själv som sakta smyger sig under skogens grenar och kryper över stock och sten. 

Målningar som avbildar människor är sällsynta i Liljefors produktion, dessa utförs huvudsakligen endast under en kort period, strax efter hemkomsten från Grèz-sur-Loing. Bo Lindwall menar i sin bok Bruno Liljefors från 1960 att ”Alla som kom till Grez, även inbitna landskapsmålare fick lust att måla människor i den miljön. […] Den nya realismen med dess krav på att miljön skulle karakterisera människan, gav upphov till ett nytt porträttmåleri”. Men auktionens målning är inte något regelrätt porträtt, det är människodjuret jägaren som verkar i naturen, i full aktion i färd med att utföra sitt uppdrag. Målningen är ett tidigt bevis på det virtuosa behärskande av naturens alla komponenter och uttryck som har givit Liljefors rollen som den svenska konstens främsta naturskildrare.


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information