Logga in

Axel Törneman (1880‑1925)

”Morgon”


Säljs vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 19-20 maj 2021


Nr. 403 Axel Törneman (1880‑1925). ”Morgon”. Signerad och daterad Törneman 1906. Olja på pannå, 75 x 105 cm.

Målningen är utförd i Axel Törnemans föräldrahem efter hemkomsten till Sverige från Paris. ”Morgon” är konstnärens egen titel på målningen, den har även benämnts ”Den döda flickan” och ”Slutet”.
Med påskrift och numrering på etikett a tergo: ”3264 Schmiterlöw”.
Uppsala Auktionskammare tackar Anita Theorell för värdefull information vid katalogisering.

UTROP

125.000 – 150.000 SEK
€ 12.000 – 15.000

PROVENIENS

Konstnärens kvarlåtenskap.
Konstnärens hustru Gudrun Törneman (född Høyer-Ellefsen).
Svensk privatsamling.

UTSTÄLLD

Höstsalongen i Paris, 1906.
The Palace of Fine Arts, San Francisco, ”Panama-Pacific International Exposition”, 20 februari-4 december 1915, kat. nr. 1.
Brooklyn Museum, New York, ”The Swedish Art Exhibition”, 30 januari-28 februari, 1916, kat. nr. 151.
Kungliga Akademien för de fria konsterna, Stockholm, ”Axel Törneman – Minnesutställning”, 1927, kat. nr. 5 (katalogiserad under år 1907).

LITTERATUR

Christian Brinton, The Swedish Art Exhibition, utställningskatalog, 1916, upptagen s. 38.
Anita Theorell, Axel Törneman 1880‑1925: en pionjär i brytningstid, 2021, omnämnd samt avbildad s. 159.


Fokus

Axel Törnemans återupptäckta “Morgon” från 1906

En stilla morgon. Försommarsolen letar sig in genom springan i det öppna fönstret till flickan i sängen. Fridfullt – om det inte vore för krampen i hennes högerhand. Med sin titel ”Morgon” och flickans lugna ansiktsuttryck ville konstnären kanske avdramatisera döden. Den kunde till och med vara en befriare. Motivet var vanligt under förra sekelskiftets farsoter, missväxt och svält. Hade Törneman sett Edvard Munchs ”Det sjuka barnet?” Troligen. I slutet av april 1906 hade den norska operasångerskan Gudrun Høyer-Ellefsen från Paris skickat honom ett häfte om Munch. Några år senare skulle hon bli hans fru.

Just i april 1906 hade Törneman flyttat hem till Sverige, närmare bestämt till föräldrahemmet i Persberg i södra Värmland. Han var 25 år gammal och återvände från sammanlagt 4 års studier på kontinenten. Först i München och Dachau i södra Tyskland under 1901, och därefter i Frankrike, huvudsakligen i Paris och i Normandie och Bretagne under några betydelsefulla somrar 1902, 1904 och 1905. Han hade avslutat vistelsen i Paris med att väcka stor uppmärksamhet med målningen ”Bretagnare” på Höstsalongen 1905. Under dessa studieår hade Törneman hungrigt tagit till sig all kunskap som stod till buds av såväl äldre konst på alla museer som av samtidens dynamiska sökande efter nya uttryck. Han prövade alla de uttryck han såg och lärde genom att experimentera! Där finns spår av Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Georges Rouault och Vincent van Gogh. Kanske var det ändå bandet till Edvard Munchs expressionistiska måleri som blev hans främsta källa till inspiration. Just 1906 passerade Törneman en rad viktiga milstolpar i sin utveckling. Tillbaka i Persberg skulle han måla några stora dukar till Paris Höstsalong 1906, varav ”Morgon” var en av de kompositioner som tillkom detta betydande år. Samma år utförde även Törneman sitt mest välkända arbete, ”Nattcafé”, med motiv hämtat från Café du Rat Mort i Paris. Målningen väckte sensation i Sverige 1907 när den visades och förvärvades samma år av konstsamlaren Ernest Thiel. Törneman skrev: ”Thiel tänker visst så småningom skaffa sig en samling af mina arbeten. Och han har endast förstklassig konst i sitt galleri så jag behöver icke skämmas för sällskapet.”

Tio år senare anordnade Svenska Konstnärernas Förening en stor vandringsutställning med över 150 målare och därtill ett antal skulptörer, grafiker och tecknare som sändes till USA. Den visades i tio större städer med start på Brooklyn Museum i New York. Stadens största tidning, New York Times Magazine, ägnade evenemanget flera sidor. Skribenten rekommenderade besökarna att passera de mer traditionsbundna Anders Zorn, Carl Larsson och Bruno Liljefors, såsom redan ”relativt välkända” för att snabbt komma vidare till ”den här i landet så gott som okände Axel Törnemans verk –The End, eller Morgon” – som var den titel Törneman själv givit målningen. Journalisten anser att det utan tvekan är den stora utställningens absolut starkaste verk. Han blir helt lyrisk och svävar ut i en lång detaljerad beskrivning av målningens alla detaljer så väl som helheten.   

”Morgon” förblev länge inom familjen Törneman då den efter konstnärens bortgång tillföll hustrun Gudrun, och har sedan funnits i en privatfamiljs ägo. Under många år har målningens placering varit okänd och den har aldrig tidigare bjudits ut till försäljning på auktion. ”Morgon”, ett av Törnemans mästerverk som innehar en betydande roll i hans produktion, visas nu för första gången på många år.

– Anita Theorell, 16 april 2021


Tillbaka till katalogen »

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Sofie Bexhed

Försäljningschef

Tel: 0705-22 61 62
sofie.bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information