Logga in

anders zorn (1860‑1920) – ”Leda”


Klubbades för 1.300.000 kr vid Uppsala Auktionskammares Internationella Kvalitetsauktion 11-14 juni 2019


Nr.922 Anders Zorn (1860‑1920). ”Leda”. Signerad och daterad Zorn 1910. Olja på duk, 90 x 56 cm.

PROVENIENS

Jack Levinovitz samling (1928‑2018), Stockholm.

LITTERATUR

Gerda Boëthius, Zorn, 1949, katalogiserad under år 1910, s. 552.


Fokus

Anders Zorns “Leda”

År 1910 står konstnären Anders Zorn på höjden av sitt konstnärskap och sin karriär. Han är kritikerrosad, väl-bärgad, omgiven av samtidens största kulturpersonligheter och blir dessutom invald som hedersledamot av R. Accademica di Belle Arti in Milano. Zorn har även nått enorma framgångar både i Sverige och internationellt och motivkretsen domineras av porträtt och en pånyttfödd kärlek till friluftsmåleriet. Beställningar haglar in men Zorn bemödar sig endast att måla de som han känner någon form av sympatisk koppling till. Han är med andra ord vid denna tid en konstnär med stor konstnärlig integritet. Genom att endast åta sig de beställningar som känns rätt balanserar Zorn sin motivkrets med stor vördnad genom att efter egen vilja utföra rent artistiska målningar som auktionens ”Leda” utförd i Gopsmor 1910.

Under 1900-talets första årtionde domineras Zorns motivkrets av friluftsmåleri och hälften av verken utförs i Gopsmor respektive skärgården. 1904 införskaffar Zorn en gammal stuga med ryggåstak från 1766, stugan kom att flyttas från sin ursprungliga plats i Mora och uppfördes vid Gopsmor mitt emot Gopsberget beläget vid Dalälven ett par mil norr om Mora. Konstnären imponerades av den prunkande naturens möjligheter och han beskriver platsen: “En hög brandt rullstensås klädd med skyhöga furor och granar och vid dess fot en härlig kallbäck, så på andra sidan stugan den rinnande dalelven och bortom denna det ståtliga Gopsberget.” I Gopsmor levde Zorn relativt primitivt med eftersträvan om att leva ”som på förfädrens tid”. Zorns sejourer i stugan i Gopsmor har bevisligen en stark kreativ inverkan på Zorn då flera av konstnärens mest ansedda målningar skapats i Gopsmor med omnejd. Gerda Boëthius beskriver Zorns friluftsmåleri under 1910-talet: ”Naket i skärgård, i skog och vid älv äro teman, som vid denna tid varierades på olika sätt[…] ’en plein air’. Friluftsmålaren pånyttföddes nu i Gopsmor och Stockholms skärgård […] Då det gällde nakna i skog och överhuvudtaget grönska och inlandsnatur, dominerade Gopsmor. Den stora friluftsateljen gav oanade möjligheter. Målare som besöka Gopsmor förundra sig ofta över det geniala valet av plats. Det är inte bara att naturen bjuder på så rik omväxling inom ett relativt begränsat område, hela dess sammansättning är sådan att man får en oändlig variation av belysningar, dagrar och färger. Älvens vattenyta kan ha alla färger från guldbrunt till klarblått och reflexerna från vattenytan påverka färger och ljus i skog och på ängar. Motiv fanns i sanning överallt och även stoff till nya ljus- och färgidéer”. ”Naket i det fria” som Zorn själv kallade denna motivkrets som kom att bli den som låg honom närmst om hjärtat. Den hade vuxit fram kring 1887 på Dalarö i Stockholms skärgård och Zorn beskriver i sina anteckningar: ”Återigen vattnets lek lockade nere vid bryggan. Hur jag just denna sommar kom att försöka vad som ännu är mitt älsklingsthema den nakna kvinnokroppen ute minnes jag ej – Alltid mycket svag för det motsatta könets fägring så långt jag kan minnas tillbaka och likgiltig för mitt eget köns hade jag förstås redan i Madrid 84 börjat måla något i samma stil som Kronbergs jagtnymf  […] Men detta att måla naket ute kan jag ej påminna mig något föredöme som inspirerat”.

I auktionens intima målning ”Leda” avbildar Zorn en naken modell omfamnandes av skogsgläntans växtlighet utfört med de fantastiskt mjuka penseldrag som karaktäriserar konstnären. Bakom Leda uppenbarar sig guld- och brunfärgad bäck. Målningen är tydligt inspirerad av det speciella Gopsmorsljuset och grenarnas blad är saftigt återgivna med en mästerlig lätt hand i sin vitalt gröna färgprakt. Solglimtar och skimmer av ljus ovanför modellen skänker värme till målningen. Av impressionisterna i Frankrike hade Zorn lärt sig se och återge ljusets växlingar och hur det delvis löser upp motivet. Solljuset i den växttäta skogsgläntan ändras snabbt, från solstrålar som tränger sig igenom trädtoppar till skuggningar där ljuset från solen ej når fram. Att på Zorns mästerliga vis fånga den nakna mjuka kvinnokroppens former och växtlighetens prakt i det speciella ljuset en sommardag i Gopsmor är lika tekniskt komplicerat som en glittrande vattenyta.

Tor Hedberg beskriver en koppling mellan Zorns måleri och skulpturala produktion vid tiden då ”Leda” är utförd: ”Det är något av en skulptural purism i detta, och man återfinner den även i de små kvinnostatyetter, som Zorn under årens lopp modellerade”. Modellens pose i ”Leda” för tankarna till dessa skulpturer i brons som exempelvis ”Alma” utförd 1910. Auktionens ”Leda” utförd i ateljén i det fria i omnejden kring Gopsmor visar prov på Zorns kärlek till verkligheten, kvinnan och framför allt naturen och det var där han fann sin konstnärliga sanning. Det är i det kompromisslösa förhållandet mellan naturen och den nakna kvinnokroppen som Zorn utför sina främsta målningar under tiden då auktionens ”Leda” är skapad.


Tillbaka till katalogen


Kontakt

Julia Unge Sörling

Intendent

Klassisk och äldre konst
Tel: 0701-08 14 08
sorling@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information