Logga in

STOCKHOLM I VÅRT HJÄRTA

– Vi flyttar en majoritet av verksamheten till Stockholm!


Uppsala Auktionskammare presenterar idag den stora nyheten att vi flyttar en majoritet av den verksamhet som nu finns i Uppsala till Stockholm. I augusti tillträder vi drygt 2200 kvadratmeter i den vackra byggnaden Magasin 1 i Frihamnen, Stockholm. Omfattande renoveringar kommer därefter att ske och vi planerar att inviga lokalerna till hösten 2022, från och med då kommer alla våra auktioner att äga rum i Stockholm. 

– För mig är detta ännu en dröm som går i uppfyllelse! Genom innerlig passion, hårt arbete, fantastiska medarbetare och våra kunders förtroende har vårt sätt att bedriva kvalitetsauktioner visat sig vara det rätta. För detta är jag mycket stolt och tacksam, jag ser nu fram emot en spännande framtid i Stockholm säger Knut Knutson, chefsintendent och huvudägare.

Uppsala Auktionskammare kommer fortsatt att fokusera på kvalitet genom Internationella Kvalitetsauktioner, vanliga Kvalitetsauktioner och Specialauktioner. Samtliga våra auktioner kommer även fortsatt att förrättas som slagauktioner. I de nya lokalerna i markplan i Magasin 1 i Stockholm kommer vi att bygga stora visningslokaler för våra vanliga Kvalitetsauktioner, som äger rum sju gånger per år. Därtill kommer lokalerna i Magasin 1 att inrymma säkerhetslager, inlämning och utlämning, fotostudios, mötesrum, kontor och bibliotek. Expansionen i Stockholm kommer att medföra flertalet nya rekryteringar. 

– Att flytta en majoritet av vår verksamhet till Stockholm är ett naturligt steg i företagets snart 300-åriga historia. Att äga Uppsala Auktionskammare är som att äga ett dyrbart konstverk, man får förtroendet att förvalta det på bästa sätt under sin tid. Det är nu med ödmjukhet som vi tillsammans tar detta viktiga steg i företagets historia, ett steg mot bättre kundservice och därmed nya framgångar säger Sofie Bexhed, försäljningschef och delägare.

Den vackra byggnaden Magasin 1 i Frihamnen är ritad av arkitekten Åke Tengelin i klassicistisk stil och stod klar 1917. Ägare till fastigheten är Stockholms Stad. Området kring Magasin 1 kommer under kommande decennium att genomgå en förvandling och en ny stadsdel att skapas, Södra Värtan och Norra Frihamnen ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Där kommer över 5 000 människor att bo och dubbelt så många att arbeta när området är färdigställt, Uppsala Auktionskammare är glada att bli en del av denna nya stadsdel.

För ett år sedan flyttade vi våra Internationella Kvalitetsauktioner till våra nyrenoverade lokaler på Nybrogatan 20 i Stockholm. Vi kan idag också berätta att dessa lokaler kommer att utvidgas ytterligare då Uppsala Auktionskammare har fått möjlighet att ta över två grannlokaler mot gatan som skall införlivas med företagets övriga lokaler invid Östermalmstorg. Detta kommer att skapa en större entré och visningsyta, kontor, mötesrum och framför allt flera stora skyltfönster mot Nybrogatan. Verksamheten på Nybrogatan kommer fortgå med fyra Internationella Kvalitetsauktioner per år och Specialauktioner. Vidare kommer Nybrogatan 20 att fungera som auktionssal för alla våra auktioner. 

– Vi är ett kunskapsdrivet företag som alltid ser till våra kunders bästa, därav detta viktiga beslut. Nu är det full fart framåt som gäller, vårt mål är inte att bli störst utan att vara bäst och behålla fokus på kvalitet i alla led säger Magnus Bexhed, VD och delägare.

Även om en majoritet av verksamheten flyttar till Stockholm så förblir Uppsala Auktionskammares säte och huvudkontor i det tidigare Riksbankshuset i Uppsala, en fastighet som vi äger och kommer fortsätta äga. I Uppsala kommer vår ekonomiavdelning och administration att fortsätta verka, samt därtill värdering och inlämning till företagets alla auktioner. Uppsala är en viktigt marknad och vi är mycket måna om alla våra kunder i Uppsala!

Vi ser fram emot ett nytt spännande kapitel i Uppsala Auktionskammares historia där vi hälsar befintliga och nya kunder varmt välkomna!

Mer information

Knut Knutson

Chefsintendent

Tel: 0708-12 12 27
mail@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se

Mer information