Logga in

Specialauktion: 16 april kl. 18 i Uppsala

Mod och modernitet

– min samling av kvinnliga konstnärer


Ser jag mig om i backspegeln, kan jag efter fyrtio års samlande av kvinnliga modernister konstatera att det kan innebära en resa utan slutstation. Stickspåren växer och någon gång måste loken växla om till nya spårvidder.

Jag har alltid varit förundrad över konstmarknadens beteende, funktionssätt och konservatism. I England och Frankrike fick jag för många år sedan lära mig att fanns en konstnär med i historieböckerna så var man alltid stor oavsett tidsperspektiv eller kön. Så var det inte i Sverige, och i synnerhet inte om det var en kvinna bakom staffliet. Stod en manlig konstnär bredvid sin målande hustru och båda målade samma motiv prissattes mannens tavla väsentligt högre än kvinnans. Detta trots att kvinnans bild ofta höll en högre kvalitativ nivå än mannens. Denna fascinerande vetskap tolkade jag som att det var fullt möjligt att med en begränsad ekonomisk insats skapa en konstsamling av viktiga epokgörande konstnärer om man höll sig till de radikala kvinnorna som få ville ha. Idag är skillnaderna utjämnade och många gånger är det verk av kvinnliga konstnärer som säljs till de högsta priserna.

Kvinnor som konstnärer var ofta modiga nog att följa nya signaler och utbildningsvägar. Många inspirerades av Berlin och München istället för Paris på 1910-talet. Samtida konstkritiker rynkade på näsan åt vägvalet då den tyskorienterade konsten sågs som rå och brutal medan den franskorienterade linjen speglade mer elegans och pastellfärg av positiv bemärkelse. Mitt vägval föll för det konstnärliga engagemang som uppstått under tunga orosmoln i det konfliktfyllda Tyskland under det tidiga 1900-talet. Här fanns också inflytandet från Ryssland. Konstnärer som Wassily Kandinsky, Gabriele Münter och Nell Walden samt Galleri Der Sturm i Berlin skapade en häxbrygd i exil som tilltalade mig. Resultatet av detta samlande har under senare år kunnat följas genom att min samling ställts ut på ett flertal olika museer runt om i Sverige så som Höganäs konsthall, Katrinetorp i Malmö, Rackstadmuseet i Arvika och Millesgården i Stockholm.

Claes Moser 


Konstverken visas under perioden 11 – 16 april 2018 på vårt kontor i Stockholm på Nybrogatan 20.
Auktion äger rum måndag 16 april kl. 18 på vårt huvudkontor i Uppsala.

Kontakt

Jeanna Ahlin

Intendent

Modern och samtida konst
Tel: 0734-32 41 45
ahlin@uppsalaauktion.se

Magnus Bexhed

Verkställande direktör

Tel: 0705-22 12 04
bexhed@uppsalaauktion.se